Ulangan Tik Mid Semester 1

11 Pertanyaan | Total Attempts: 712

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Tik Mid Semester 1

Questions and Answers
 • 1. 
  1.  Kepanjangan dari Internet adalah........
  • A. 

   International Networking

  • B. 

   Interconnection Network

  • C. 

   Interconnected Networking

  • D. 

   Intercontinental Network

 • 2. 
  Jaringan komputer lokal yang berada pada area tertentu dan hanya digunakan untuk kepentingan organisasi disebut....
  • A. 

   Internet

  • B. 

   Intranet

  • C. 

   Extranet

  • D. 

   LAN

 • 3. 
  Kepanjangan dari Internet adalah...........
  • A. 

   Interconnected Network

  • B. 

   Internasional Network

  • C. 

   Intercontinental Network

  • D. 

   Interconnection Network

 • 4. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 5. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 6. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 7. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 8. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 9. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 10. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 11. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

Back to Top Back to top