Ulangan Harian 1 Kelas X

10 Pertanyaan | Total Attempts: 664

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Harian 1 Kelas X

Petunjuk Soal : 1. Baca Bismillah sebelum mengerjakan 2. Apabila terjadi kesalahan klik (salah pilih jawaban) tidak bisa diralat 3. Klik salah satu jawaban yang kamu anggap benar


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Masyarakat Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw sebagai rasul pada umunya beragama ....
  • A. 

   A. Majusi

  • B. 

   B. Yahudi

  • C. 

   C. Nasrani

  • D. 

   D. Dinamisme

  • E. 

   E. Watsani

 • 2. 
  1. Pengangkatan Muhammad sebagai nabi atau rasul, terjadi pada tanggal ....
  • A. 

   A.3 Ramadhan 10 tahun sebelum hijrah

  • B. 

   B.7 Ramadhan 11 tahun sebelum hijrah

  • C. 

   C.17 Ramadhan 13 tahun sebelum hijrah

  • D. 

   D.21 Ramadhan 14 tahun sebelum hijrah

  • E. 

   E.23 Ramadhan 15 tahun sebelum hijrah

 • 3. 
  فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ [ الحجر: 94] Ayat di atas menjelakan tentang ....
  • A. 

   A.Perintah Allah swt agar rasulullah berdakwah secara terang-terangan

  • B. 

   B.Perintah Allah swt agar rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi

  • C. 

   C.Perintah Allah swt agar nabi dan umat islam hijrah ke Madinah

  • D. 

   D.Perintah Allah swt agar nabi berdakwah kepada keluarganya

  • E. 

   E.Perintah Allah swt agar nabi dan umat islam hijrah ke Etiopia

 • 4. 
  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! (1).Menyiksa anggota keluarganya yang masuk islam. (2).Mengundang umat islam supaya hijrah ke Madinah. (3).Para budak yang masuk islam selalu disiksa. (4). Rasulullah dilempari kotoran dan isi perut kambing. (5).Kaum kafir quraisy minta supaya beribadah secara bergantian Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk usaha-usaha kaum kafir quraisy untuk menentang dan menghentikan dakwah rasulullah adalah ....
  • A. 

   A.(1), (2), dan (3)

  • B. 

   B.(2), (3), dan (4)

  • C. 

   C.(1), (2), (3), dan (4)

  • D. 

   D.(1), (2), (4), dan (5)

  • E. 

   E.(1), (3), (4), dan (5)

 • 5. 
  Seorang pemikir yang telah berusia lanjut beragama Nasrani, yang telah menyalin Kitab Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, dan yang mengakui kebenaran kerasulan Nabi Muhammad saw, bernama ....
  • A. 

   A.Salman Al-Farisi

  • B. 

   B.Waraqah bin Naufal

  • C. 

   C.Tufail bin Amr Ad-Dausi

  • D. 

   D.Abu Dzar Al-Ghiffari

  • E. 

   E.Said bin Yazid

 • 6. 
  Berikut ini termasuk orang-orang yang masuk Islam pada waktu dakwah dilakukan Rasulullah saw secara sembunyi-sembunyi, kecuali .....
  • A. 

   A.Hamzah bin Abdul Muthalib

  • B. 

   B.Khadijah binti Khuwailid

  • C. 

   C.Ali bin Abu Thalib

  • D. 

   D.Zaid bin Haritsah

  • E. 

   E.Abu Bakar Ash-Shidiq

 • 7. 
  Pertemuan umat Islam Yatsrib dengan Rasulullah saw gelombang ke tiga yang menghasil ' Baitul Aqabah', terjadi pada tahun ke-.....
  • A. 

   A.10 dari kenabian

  • B. 

   B.11 dari kenabian

  • C. 

   C.13 dari kenabian

  • D. 

   D.14 dari kenabian

  • E. 

   E.15 dari kenabian

 • 8. 
   Lama dakwah rasulullah secara sembunyi-sembunyi di Makkah ....
  • A. 

   A.Selama 3-4 tahun

  • B. 

   B.Selama 5-10 tahun

  • C. 

   C.Selama 10-15 tahun

  • D. 

   D.Selama 15-20 tahun

  • E. 

   E.Selama 23 tahun

 • 9. 
  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! (1)    Islam mengajarkan persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. (2)    Islam mengajarkan adanya kehidupan setelah mati (3) Islam melarang perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang suka menghormati tamu, murah hati, dan mempunyai harga diri. (4)    Islam melarang menyembanh dan menjual berhala bagi penduduk Makkah (5)   Kafir quraisy merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup   bermasyarakat warisan leluhur mereka Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk sebab-sebab kaum kafir quraisy menentang dakwah rasulullah di Makkah adalah ....
  • A. 

   A.(1), (2), dan (3)

  • B. 

   B.(2), (3), dan (4)

  • C. 

   C.(3), (4), dan (5)

  • D. 

   D.(1), (2), (3), dan (4)

  • E. 

   E.(1), (2), (4), dan (5)

 • 10. 
  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! (1)    Mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hasyim dan mengajak mereka masuk islam (2)    Mengumpulkan penduduk kota Makkah di bukit Marwah dan mengajak mereka masuk islam (3)    Mengumpulkan penduduk kota Makkah di bukit Shafa dan mengajak mereka masuk islam (4)    Berdakwah kepada para penduduk di luar kota Makkah (5)    Mengundang umat islam supaya hijrah ke Madinah Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk tahap-tahap dakwah rasulullah secara terang-terangan adalah ....
  • A. 

   A.(1), (2), dan (3)

  • B. 

   B.(2), (3), dan (4)

  • C. 

   C.(3), (4), dan (5)

  • D. 

   D.(1), (3), dan (4)

  • E. 

   E.(2), (4), dan (5)

Back to Top Back to top