Ulang Matematika Logika Remedial

30 Questions | Total Attempts: 319

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulang Matematika Logika Remedial

PILIH JAWABAN YANG BENAR DENGAN MENGKILK OPTION YANG BENAR


Questions and Answers
 • 1. 
  Manakah dibawah ini yang termasuk kalimat terbuka? 
  • A. 

   3 Adalah bilangan ganjil

  • B. 

   Siapakah yang Cantik

  • C. 

   Rumput jangan diinjak

  • D. 

   Pergilah jauh-jauh ke seberang

  • E. 

   Barang itu dingin rasanya

 • 2. 
  Dibawah ini yang termasuk kalimat tertutup adalah... 
  • A. 

   Bintang film itu cantik rupanya

  • B. 

   Sesama lele dumbo dilarang memangsa

  • C. 

   2 + 3 = 7

  • D. 

   Si anu hitam kulitnya

  • E. 

   Jika x dikurangi 3 sama dengan 4

 • 3. 
  Nilai kebenaran dari tabel berikut adalah...pq̴ p V (p Ʌ q)BBSSBSBS 
  • A. 

   BBBB

  • B. 

   BBSS

  • C. 

   BBBS

  • D. 

   BBSB

  • E. 

   BSBB

 • 4. 
  Invers dari ~ p Ʌ q → p adalah... 
  • A. 

   p → ~ p Ʌ q

  • B. 

   ~p → p Ʌ ~q

  • C. 

   ~p → p → ~q

  • D. 

   P V ~ q → ~p

  • E. 

   P Ʌ ~ q → ~p

 • 5. 
  Ingkaran dari pernyataan "Semua makhluk hidup perlu makan dan minum" adalah...  
  • A. 

   Semua makhluk hidup perlu makan tetapi tidak perlu minum

  • B. 

   Ada makhluk hidup yang perlu makan dan minum

  • C. 

   Semua makhluk hidup tidak perlu makan

  • D. 

   Ada makhluk hidup yang tidak perlu makan dan minum

  • E. 

   Semua makhluk hidup tidak perlu makan dan minum

 • 6. 
  Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:1) Jika penguasaan matematika rendah maka sulit untuk menguasai IPA2) IPA tidak sulit dikuasai atau IPTEK tidak berkembang3) Jika IPTEK tidak berkembang maka negara akan semakin tertinggalDari ketiga pernyataan di atas dapat disimpulkan... 
  • A. 

   Jika penguasaan matematika rendah maka negara akan semakin tertinggal

  • B. 

   IPTEK dan IPA berkembang

  • C. 

   Sulit untuk memajukan negara

  • D. 

   Jika penguasaan matematika rendah maka IPTEK berkembang

  • E. 

   IPTEK dan IPA tidak berkembang

 • 7. 
  Implikasi dari ~p → q senilai dengan... 
  • A. 

   Q → p

  • B. 

   ~q → p

  • C. 

   ~ p → q

  • D. 

   ~ q → ~ p

  • E. 

   Q → ~p

 • 8. 
  Diketahui tida premis sebagai berikut:1) p → q2) ~ r → ~ q3) ~ rKesimpulan berikut yang sah adalah...
  • A. 

   q V r

  • B. 

   Q

  • C. 

   ~ p

  • D. 

   P V q

  • E. 

   p V ~ q

 • 9. 
  Negasi dari "Jika hari ini udara cerah maka tidak turun hujan" adalah...
  • A. 

   Hari ini udara tidak cerah atau tidak turun hujan

  • B. 

   Hari ini mendung atau tidak turun hujan

  • C. 

   Hari ini udara cerah dan turun hujan

  • D. 

   Jika hari ini udara tidak cerah maka tidak turun hujan

  • E. 

   Jika hari ini udara mendung maka turun hujan

 • 10. 
  Diketahui pernyataan:1) Hari ini turun hujan atau Ani pergi ke pasar2) Jika Ani sedang sakit maka ia tidak pergi ke pasarKesimpulan dari kedua pernyataan tersebut adalah...
  • A. 

   Jika hari ini tidak turun hujan maka Ani tidak sakit

  • B. 

   Jika Ani sehat maka hari ini turun hujan

  • C. 

   Jika hari ini turun hujan maka Ani sedang sakit

  • D. 

   Ani sehat tetapi hari ini tidak turun hujan

  • E. 

   Hari ini turun hujan atau Ani sakit

 • 11. 
  Diketahui premis-premis berikut:Jika Budi rajin belajar maka ia menjadi pandaiJika Budi menjadi pandai maka ia lulus ujian.Budi tidak lulus ujianKesimpulan yang sah adalah... 
  • A. 

   Budi tidak rajin belajar

  • B. 

   Budi tidak pandai

  • C. 

   Budi lulus ujian

  • D. 

   Budi rajin belajar

  • E. 

   Budi menjadi pandai.

 • 12. 
  Diketahui premis-premis :(1) Jika Rani menjadi juara kelas dan menjuarai olimpiade nasional, Ibu akan menyekolahkan Rani ke luar Negeri.(2) Ibu tidak menyekelohkan Rani ke luar Negeri.Kesimpulan yang sah adalah .... Diketahui premis-premis : (1) Jika Rani menjadi juara kelas dan menjuarai olimpiade nasional, Ibu akan menyekolahkan Rani ke luar Negeri. (2) Ibu tidak menyekelohkan Rani ke luar Negeri. Kesimpulan yang sah adalah .... A. Rani menjadi juara kelas dan menjuarai olimpiade nasional B. Rani tidak menjadi juara kelas dan tidak menjuarai olimpiade nasional C. Rani tidak menjadi juara kelas atau Rani tidak menjuarai olimpiade nasional D. Rani tidak menjadi juara kelas dan Rani menjuarai olimpiade nasional E. Rani menjadi juara kelas atau tidak menjuarai olimpiade nasionalSumber: http://bahanbelajarsekolah.blogspot.co.id/2014/11/kumpulan-soal-jawaban-latihan-logika-matematika.htmlContent is Courtesy of bahanbelajarsekolah.blogspot.comDiketahui premis-premis : (1) Jika Rani menjadi juara kelas dan menjuarai olimpiade nasional, Ibu akan menyekolahkan Rani ke luar Negeri. (2) Ibu tidak menyekelohkan Rani ke luar Negeri. Kesimpulan yang sah adalah .... A. Rani menjadi juara kelas dan menjuarai olimpiade nasional B. Rani tidak menjadi juara kelas dan tidak menjuarai olimpiade nasional C. Rani tidak menjadi juara kelas atau Rani tidak menjuarai olimpiade nasional D. Rani tidak menjadi juara kelas dan Rani menjuarai olimpiade nasional E. Rani menjadi juara kelas atau tidak menjuarai olimpiade nasionalSumber: http://bahanbelajarsekolah.blogspot.co.id/2014/11/kumpulan-soal-jawaban-latihan-logika-matematika.htmlContent is Courtesy of bahanbelajarsekolah.blogspot.comDiketahui premis-premis : (1) Jika Rani menjadi juara kelas dan menjuarai olimpiade nasional, Ibu akan menyekolahkan Rani ke luar Negeri. (2) Ibu tidak menyekelohkan Rani ke luar Negeri. Kesimpulan yang sah adalah .... A. Rani menjadi juara kelas dan menjuarai olimpiade nasional B. Rani tidak menjadi juara kelas dan tidak menjuarai olimpiade nasional C. Rani tidak menjadi juara kelas atau Rani tidak menjuarai olimpiade nasional D. Rani tidak menjadi juara kelas dan Rani menjuarai olimpiade nasional E. Rani menjadi juara kelas atau tidak menjuarai olimpiade nasionalSumber: http://bahanbelajarsekolah.blogspot.co.id/2014/11/kumpulan-soal-jawaban-latihan-logika-matematika.htmlContent is Courtesy of bahanbelajarsekolah.blogspot.com
  • A. 

   Rani menjadi juara kelas atau tidak menjuarai olimpiade nasional

  • B. 

   Rani tidak menjadi juara kelas dan Rani menjuarai olimpiade nasional

  • C. 

   Rani tidak menjadi juara kelas atau Rani tidak menjuarai olimpiade nasional

  • D. 

   Rani tidak menjadi juara kelas dan tidak menjuarai olimpiade nasional

  • E. 

   Rani menjadi juara kelas dan menjuarai olimpiade nasional

 • 13. 
  Ingkaran dari pernyataan "beberapa bilangan prima adalah bilangan genap" adalah...Ingkaran dari pernyataan "beberapa bilangan prima adalah bilangan genap" adalah... A. Semua bilangan prima adalah bilangan genap B. Semua bilangan prima bukan bilangan genap C. Beberapa bilangan prima bukan bilangan genap D. Beberapa bilangan genap bukan bilangan prima E. Beberapa bilangan genap adalah bilangan primaSumber: http://bahanbelajarsekolah.blogspot.co.id/2014/11/kumpulan-soal-jawaban-latihan-logika-matematika.htmlContent is Courtesy of bahanbelajarsekolah.blogspot.com
  • A. 

   Semua bilangan prima adalah bilangan genap

  • B. 

   Semua bilangan prima bukan bilangan genap

  • C. 

   Beberapa bilangan prima bukan bilangan genap

  • D. 

   Beberapa bilangan genap bukan bilangan prima

  • E. 

   Beberapa bilangan genap adalah bilangan prima

 • 14. 
  Diketahui pernyataan :(1) Jika hari panas, maka Dian memakai topi(2) Dian tidak memakai topi atau ia memakai payung(3) Dian tidak memakai payungKesimpulan yang sah adalah ... 
  • A. 

   Hari tidak panas dan Dian memakai topi

  • B. 

   Hari panas dan Dian memakai topi

  • C. 

   Dian memakai topi

  • D. 

   Hari tidak panas

  • E. 

   Hari panas

 • 15. 
  Suatu pernyataan "Jika ABCD layang-layang maka AC tegak lurus BD". Pernyataan yang ekuivalen dengan implikasi di atas adalah ...
  • A. 

   Jika AC tidak tegak lurus BD, maka ABCD bukan layang-layang

  • B. 

   Jika AC tegak lurus BD, maka ABCD bukan layang-layang

  • C. 

   Jika AC tegak lurus BD, maka ABCD layang-layang

  • D. 

   Jika ABCD bukan layang-layang, maka AC tegak lurus BD

  • E. 

   Jika ABCD bukan layang-layang, maka AC tidak tegak lurus BD

 • 16. 
  Dari argumentasi berikut : Jika ibu tidak pergi maka adik senang. Jika adik senang maka dia tersenyum. Kesimpulan yang sah adalah ... 
  • A. 

   Ibu tidak pergi atau adik tersenyum

  • B. 

   Ibu pergi dan adik tidak tersenyum

  • C. 

   Ibu pergi atau adik tidak tersenyum

  • D. 

   Ibu tidak pergi dan adik tersenyum

  • E. 

   Ibu pergi atau adik tersenyum

 • 17. 
  Diketahui premis :(1) Jika nilai ujian Nisa lebih besar dari 70, maka ia lulus(2) Nilai ujian Nisa 80Kesimpulan yang sah berdasarkan modus Ponens adalah ... Diketahui premis : (1) Jika nilai ujian Nisa lebih besar dari 70, maka ia lulus (2) Nilai ujian Nisa 80 Kesimpulan yang sah berdasarkan modus Ponens adalah ... A. Nisa tidak lulus B. Ujian Nisa lebih besar dari 70 C. Nisa lulus atau nilai ujiannya 80 D. Nisa lulus E. Jika nilai ujian Nisa 80, maka ia lulusSumber: http://bahanbelajarsekolah.blogspot.co.id/2014/11/online-test-soal-jawaban-logika-matematika.htmlContent is Courtesy of bahanbelajarsekolah.blogspot.comDiketahui premis : (1) Jika nilai ujian Nisa lebih besar dari 70, maka ia lulus (2) Nilai ujian Nisa 80 Kesimpulan yang sah berdasarkan modus Ponens adalah ... A. Nisa tidak lulus B. Ujian Nisa lebih besar dari 70 C. Nisa lulus atau nilai ujiannya 80 D. Nisa lulus E. Jika nilai ujian Nisa 80, maka ia lulus 
  • A. 

   Nisa lulus

  • B. 

   Jika nilai ujian Nisa 80, maka ia lulus

  • C. 

   Nisa lulus atau nilai ujiannya 80

  • D. 

   Nisa tidak lulus

  • E. 

   Ujian Nisa lebih besar dari 70

 • 18. 
  Perhatikan premis berikut :(1) Jika Taylor Swift konser di Jakarta, maka Reza akan menonton(2) Jika Reza menonton, maka ia akan senangInvers dari kesimpulan di atas adalah ... Perhatikan premis berikut : (1) Jika Taylor Swift konser di Jakarta, maka Reza akan menonton (2) Jika Reza menonton, maka ia akan senang Invers dari kesimpulan di atas adalah ... A. Jika Taylor tidak konser di Jakarta, maka Reza tidak akan senang B. Jika Taylor konser di Jakarta, maka Reza akan senang C. Jika Taylor konser di Jakarta, maka Reza tidak akan senang D. Taylor tidak konser di Jakarta dan Reza tidak akan menonton E. Jika Taylor tidak konser di Jakarta, maka Reza akan menonton.Sumber: http://bahanbelajarsekolah.blogspot.co.id/2014/11/kumpulan-soal-jawaban-latihan-logika-matematika.htmlContent is Courtesy of bahanbelajarsekolah.blogspot.comPerhatikan premis berikut : (1) Jika Taylor Swift konser di Jakarta, maka Reza akan menonton (2) Jika Reza menonton, maka ia akan senang Invers dari kesimpulan di atas adalah ... A. Jika Taylor tidak konser di Jakarta, maka Reza tidak akan senang B. Jika Taylor konser di Jakarta, maka Reza akan senang C. Jika Taylor konser di Jakarta, maka Reza tidak akan senang D. Taylor tidak konser di Jakarta dan Reza tidak akan menonton E. Jika Taylor tidak konser di Jakarta, maka Reza akan menonton.Sumber: http://bahanbelajarsekolah.blogspot.co.id/2014/11/kumpulan-soal-jawaban-latihan-logika-matematika.htmlContent is Courtesy of bahanbelajarsekolah.blogspot.com
  • A. 

   Jika Taylor konser di Jakarta, maka Reza akan senang

  • B. 

   Jika Taylor konser di Jakarta, maka Reza tidak akan senang

  • C. 

   Taylor tidak konser di Jakarta dan Reza tidak akan menonton

  • D. 

   Jika Taylor tidak konser di Jakarta, maka Reza tidak akan senang

  • E. 

   Jika Taylor tidak konser di Jakarta, maka Reza akan menonton

 • 19. 
  Negasi dari pernyataan " Matematika tidak mengasyikkan atau membosankan" adalah... 
  • A. 

   Matematika mengasyikkan atau membosankan

  • B. 

   Matematika mengasyikkan dan tidak membosankan

  • C. 

   Matematika tidak mengasyikkan dan membosankan

  • D. 

   Matematika mengasyikkan atau tidak membosankan

  • E. 

   Matematika tidak mengasyikkan dan tidak membosankan

 • 20. 
  Ingkaran dari pernyataan “Semua pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktifitas kembali” adalah…
  • A. 

   Beberapa pasien mengharapkan sehat atau tidak dapat beraktifitas kembali.

  • B. 

   Beberapa pasien mengharapkan tidak sehat atau tidak dapat beraktifitas kembali.

  • C. 

   Semua pasien mengharapkan sehat juga dapat beraktifitas kembali.

  • D. 

   Beberapa pasien mengharapkan sehat tetapi tidak dapat beraktifitas kembali.

  • E. 

   Beberapa pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktifitas kembali.

 • 21. 
  Kontraposisi dari "Jika semua warga negara membayar pajak maka pembangunan berjalan lancar" adalah.... 
  • A. 

   jika pembangunan tidak berjalan lancar maka semua warga negara tidak membayar pajak

  • B. 

   Jika pembangunan berjalan lancar maka tidak semua warga negara membayar pajak

  • C. 

   Jika semua warga negara membayar pajak maka pembangunan tidak berjalan lancar

  • D. 

   Jika tidak semua warga negara membayar pajak maka pembangunan tidak berjalan lancar

  • E. 

   Jika pembangunan tidak berjalan lancar maka ada warga negara yang tidak membayar pajak

 • 22. 
  Pernyataan berikut di bawah ini yang tidak termasuk kalimat tertutup adalah...  
  • A. 

   Kota Solo terletak di Jawa Tengah

  • B. 

   Matahari terbit di pagi hari

  • C. 

   Hari Minggu adalah hari libur

  • D. 

   Harganya sangat mahal

  • E. 

   adalah bernilai positif 4X

 • 23. 
  Pernyataan :  , akan mempunyai nilai kebenaran yang benar untuk nilai x sama dengan... 
  • A. 

   -2 dan 0

  • B. 

   2 dan 0

  • C. 

   -4 dan 0

  • D. 

   -2 dan 4

  • E. 

   2 dan -4

 • 24. 
  Misal  ; p = budi orang kayaQ=budi berduka citaTulislah bentuk simbul logika kalimat-kalimat berikut :Budi orang yang miskin atau ia kaya tetapi sedih.
  • A. 

   (p Λ ~q)V ~q

  • B. 

   ~pV (pΛ~ q)

  • C. 

   ~q Λ~p~Λp

  • D. 

   ~(q Λ p) V q

  • E. 

   ~(q V p) Λ~ q

 • 25. 
  Jika 18486 habis dibagi 18 maka 18486 habis dibagi 9jika 18486 habis dibagi 9 maka jumlah digitnya habis dibagi 9 
  • A. 

   Jadi jika 18486 habis dibagi 9 maka 18486 habis dibagi 9

  • B. 

   Jadi jika 18486 habis dibagi 9 maka jumlah digitnya habis dibagi 9

  • C. 

   Jadi jika 18486 habis dibagi 18 maka jumlah digitnya tidak habis dibagi 9

  • D. 

   Jadi jika 18486 tidak habis dibagi 18 maka jumlah digitnya habis dibagi 9

  • E. 

   Jadi jika 18486 habis dibagi 18 maka jumlah digitnya habis dibagi 9

Back to Top Back to top