Ukk Sejarah Kelas Xi IPA 2012-2013

50 Pertanyaan | Total Attempts: 2085

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ukk Sejarah Kelas Xi IPA 2012-2013

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ……………………&hellip ;………     ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2012/2013   Mata Pelajaran            : SEJARAH Kelas / Program          : XI (Sebelas) / IPA Hari / Tanggal             : Kamis, 13 Juni 2013 Waktu              ;           &nbs p; : 07.30 – 09.00 (90 menit)    PETUNJUK UMUM : 1.    Sebelum mengerjakan soal, tulislah dahulu Nama, Kelas, dan Nomor  Peserta Anda pada lembar jawaban yang tersedia. 2.    Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban yang tersedia. 3.    Bacalah dengan teliti petunjuk cara mengerjakan soal dan soalnya, sebelum Anda menjawabnya. 4.    Laporkan kepada Pengawas apabila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 5.    Jumlah soal Pilihan Ganda 50 butir dan Essay 5 butir semuanya harus dijawab. 6.    Dahulukan menjawab soal yang Anda anggap mudah 7.    Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah kemudian Anda ingin memperbaikinya, coretlah dengan 2 (dua) garis lurus mendatar pada jawaban yang Anda anggap salah kemudian berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang benar :   Contoh      :           Pilihan Semula              ;           :           A          B          C         D         E              ;           &nbs p;      Dibetulkan menjadi              ;    :           A          B          C         D         E 8.    Periksalah pekerjaan Anda sebelum diberikan kepada Pengawas.   PETUNJUK KHUSUS :   I.    Untuk soal nomor 1 s.d 50 berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E yang Anda anggap paling benar di lembar jawaban yang tersedia.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang diperlukan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia merdeka, merupakan tujuan terbentuknya . . . .
  • A. 

   A. Parlemen jepang di Indonesia

  • B. 

   B. Dokuritsu jumbi Cosakai

  • C. 

   C. Dokuritsu jumbi Inkai

  • D. 

   D. Hoso Kanri Kyoto

  • E. 

   E. Fujinkai

 • 2. 
  Pemerintah Jepang membentuk Chuo Sangi In, Organisasi ini dibentuk pada tanggal 5 September 1943 dengan tugas . . . .
  • A. 

   A. Memberikan pertimbangan atas pertanyaan dan mengajukan usul-usul kepada Perdana Menteri Koiso

  • B. 

   B. Memberikan jawaban atas pertanyaan dan mengajukan usul-usul kepada Kumaikici Harada

  • C. 

   C. Memberikan nasehat atas pertanyaan dan mengajukan usul-usul kepada Perdana Menteri Koiso

  • D. 

   D. Memberikan atas pertanyaan dan mengajukan usul-usul kepada Toyohiko Masuda

  • E. 

   E. Memberikan jawaban atas pertanyaan dan mengajukan usul-usul kepada Laksamana Maeda

 • 3. 
   Perhatikan data berikut ini! 1)    Panitia perumus 9 orang diketuai oleh Ir. Soekarno 2)    Panitia perancang UUD diketuai oleh Ir. Soekarno dan dibentuk panitia kecil diketuai oleh Prof. Dr. Supomo 3)    Panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Drs. Moh Hatta 4)    Panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso 5)    Panitia pelaksana pembela tanah air diketuai oleh Prof. Dr. Supomo Dari data di atas yang bukan merupakan Panitia kerja BPUPKI . . . .
  • A. 

   A. Nomor 1

  • B. 

   B. Nomor 2

  • C. 

   C. Nomor 3

  • D. 

   D. Nomor 4

  • E. 

   E. Nomor 5

 • 4. 
  Pada tanggal 7 September 1944 di depan siding parlemen Jepang Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa bangsa-bangsa yang dikuasai Jepang kelak diperkenankan merdeka termasuk kepada Indonesia, penyebab dikeluarkannya pernyataan tersebut adalah . . . .
  • A. 

   A. Agar rakyat Indonesia memberikan selamat kepada Jepang melawan Sekutu

  • B. 

   B. Agar rakyat Indonesia dapat bekerjasama dengan jepang dan Sekutu

  • C. 

   C. Agar rakyat Indonesia membantu Jepang dalam melawan Sekutu

  • D. 

   D. Agar rakyat Indonesia tunduk kepada Jepang

  • E. 

   E. Agar rakyat Indonesia setia kepada Jepang

 • 5. 
  Sidang I BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) dilaksanakan dengan pokok pembicaraan masalah dasar Negara. Dalam siding tersebut tampil 3 tokoh pembicara yaitu . . . .
  • A. 

   A. Mohammad Hatta, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno

  • B. 

   B. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno

  • C. 

   C. Mohammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Ir. Soekarno

  • D. 

   D. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Muhammad Hatta

  • E. 

   E. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ahmad Soebarjo

 • 6. 
  Sidang I BPUPKI, pada tanggal 1 Juni 1945, tampil pembicara Ir. Soekarno membicarakan falsafah Negara Indonesia yang terdiri dari atas lima asas Negara. Oleh seorang juru bahasa kelima asas tersebut diberi nama . . . .
  • A. 

   A. Pancasila

  • B. 

   B. Pancaroba

  • C. 

   C. Pancasona

  • D. 

   D. Pancakarya

  • E. 

   E. Pancanegara

 • 7. 
  Para pemuda mengadakan pertemuan di Jl. Cikini 71 Jakarta yang dihadiri antara lain oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Ckairul Saleh dan Singgih, Hasil dari pertemuan ini bahwa Soekarno-Hatta harus “disingkirkan” agar jauh dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia peristiwa tersebut dikenal dengan . . . .
  • A. 

   A. Peristiwa DI/TII

  • B. 

   B. Peristiwa Malari

  • C. 

   C. Peristiwa Reformasi

  • D. 

   D. Peristiwa Bandung Selatan

  • E. 

   E. Peristiwa Rengas Dengklok

 • 8. 
  Naskah Teks Proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik  merupakan naskah otentik sedangkan naskah yang asli tulisan tangan disebut . . . .
  • A. 

   A. Naskah Kuno

  • B. 

   B. Naskah Klad

  • C. 

   C. Naskah Modern

  • D. 

   D. Naskah Saduran

  • E. 

   E. Naskah Perubahan

 • 9. 
  Setelah disetujui tempat pembacaan naskah Proklamasi 17 Agustus 1945, maka dilakukanlah persiapan-persiapan untuk melaksanakan proklamasi misalnya : tiang bendera oleh S. Suhud, Wilopo mempersiapkan mikrofon sedangkan bendera merah putih oleh ...
  • A. 

   A. Sukarni

  • B. 

   B. Wikana

  • C. 

   C. Suwiryo

  • D. 

   D. Fatmawati

  • E. 

   E. Ahmad Soebarjo

 • 10. 
  Berikut data Tokoh penting dan peranannya sekitar Proklamasi 1)    Lahir, Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902 2)    Aktif di Perhimpunan Indonesia, PNI dan PNI Baru 3)    Salah seorang pimpinan PUTERA, anggota BPUPKI, wakil ketua PPKI 4)    Perumus naskah proklamasi dan pendamping Soekarno pada saat Proklamasi 5)    Wafat, 14 Maret 1980 Dari data tersebut di atas merupakan tokoh penting yang bernama . . .
  • A. 

   A. Ir. Soekarno

  • B. 

   B. Sayuti Melik

  • C. 

   C. Drs. Moh Hatta

  • D. 

   D. Ahmad Soebarjo

  • E. 

   E. Sukarni Kartodiwiryo

 • 11. 
  Para wartawan ikut andil dalam penyebaran berita proklamasi yakni terbitnya Surat Kabar “Sinar Matahari” yang menyebarluaskan informasi kemerdekaan, surat kabar tersebut terbit di ...
  • A. 

   A. Medan

  • B. 

   B. Bandung

  • C. 

   C. Surabaya

  • D. 

   D. Semarang

  • E. 

   E. Yogyakarta

 • 12. 
  Kantor berita yang menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan adalah kantor berita . . . .
  • A. 

   A. ABC

  • B. 

   B. RRI

  • C. 

   C. BBC

  • D. 

   D. TVRI

  • E. 

   E. Domei

 • 13. 
  Di bawah ini yang tidak termasuk. Makna Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah . . . .
  • A. 

   A. Dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia bebas dari hukum

  • B. 

   B. Proklamasi merupakan jembatan emas atau pintu gerbang bagi bangsa Indonesia

  • C. 

   C. Proklamasi kemerdekaan merupakan wujud dari puncak perjuangan bangsa Indonesia

  • D. 

   D. Proklamasi merupakan berkah Allah Yang Maha Kuasa dan hasil perjuangan bangsa Indonesia

  • E. 

   E. Dengan proklamasi maka dimulailah sebuah revolusi baru karena terjadi perubahan yang mendasar dan cepat, yakni pemindahan kekuasaan dari penjajah ke dalam pemerintahan bangsa sendiri

 • 14. 
  Untuk melengkapi badan-badan kelengkapan Negara maka dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) dengan tugas . . . .
  • A. 

   A. Mengontrol jalannya pemerintahan oleh Presiden

  • B. 

   B. Merencanakan dan melaksanakan pemerintahan umum

  • C. 

   C. Membuat kebijakan untuk mengatur kehidupan politik Indonesia

  • D. 

   D. Memberi saran dan pertimbangan yang diperlukan oleh pemerintah

  • E. 

   E. Membuat presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya DPR

 • 15. 
  Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk . . . .
  • A. 

   A. Pasukan huru-hara

  • B. 

   B. Menjaga daerah perbatasan

  • C. 

   C. Pertahanan keamanan rakyat

  • D. 

   D. Keamanan dan Ketertiban rakyat

  • E. 

   E. Memelihara keselamatan masyarakat

 • 16. 
   Maklumat pemerintah No. 3 tanggal 3 Nopember 1945 memuat tentang  . . . .
  • A. 

   A. Pemberlakuan system Multipartai

  • B. 

   B. Kebijakan politik luar negeri Negara RI

  • C. 

   C. Pemberlakuan Partai Tunggal di Indonesia

  • D. 

   D. Penetapan KNI sebagai lembaga legislative

  • E. 

   E. Perubahan sistem pemerintahan dari Presidentil menjadi Parlementer

 • 17. 
  Kemerdekaan bangsa Indonesia mendapat pengakuan pertama kali oleh Negara lain pada tanggal 10 juni 1947oleh …..
  • A. 

   A. India

  • B. 

   B. Mesir

  • C. 

   C. Belanda

  • D. 

   D. Australia

  • E. 

   E. Amerika Serikat

 • 18. 
   Salah satu dampak negatif yang sangat besar dari penerapan sistem pemerintahan Kabinet Parlementer adalah …..
  • A. 

   A. Kondisi politik stabil

  • B. 

   B. Pembangunan mengalami kelancarann

  • C. 

   C. Perekonomian mengalami kemajuan pesat

  • D. 

   D. Jatuh bangunnya kabinet sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 9 tahun

  • E. 

   E. Adanya pemisahan antar tugas kepala Negara dan kepala pemerintahan

 • 19. 
  Salah satu kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa demokrasi liberal adalah menasionalisasikan de javasche menjadi BI (Bank Indonesia) pada akhir tahun 1952 dengan tujuan . . . .
  • A. 

   A. Untuk membentuk dan menyelenggarakan bank sendiri

  • B. 

   B. Untuk membentuk dan mempunyai Bank sirkulasi sendiri

  • C. 

   C. Memberi pinjaman terhadap kaum pengusaha menengah dan atas

  • D. 

   D. Memberi pinjaman terhadap kaum pengusaha kecil dan menengah

  • E. 

   E. Memberi pinjaman terhadap kaum pengusaha kecil atau masyarakat luas

 • 20. 
  Berikut ini yang bukan penyebab labilnya pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah . . . .
  • A. 

   A. Oposisi bebas

  • B. 

   B. Kabinet sering diganti

  • C. 

   C. Adanya politik dagang sapi

  • D. 

   D. Memburuknya kondisi ekonomi

  • E. 

   E. Di berlakukannya sistem partai tunggal

 • 21. 
  Dasar hukum pelaksanaan Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia adalah . . .
  • A. 

   A. Perjanjian KMB

  • B. 

   B. Undang – Undang Dasar Sementara 1950

  • C. 

   C. Maklumat Presiden tanggal tanggal 16 oktober 1945

  • D. 

   D. Maklumat Presiden tanggal 3 November 1945

  • E. 

   E. Maklumat Presiden tanggal 14 November 1945

 • 22. 
  Sistem Ali Baba yang dikeluarkan oleh perdana menteri Sastroamidjojo berisi program . . .
  • A. 

   A. Kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha cina

  • B. 

   B. Kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Arab

  • C. 

   C. Pemberian modal bagi pengusaha kecil

  • D. 

   D. Pemberian modal bagi pengusaha besar

  • E. 

   A. Kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha cina B. Kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Arab C. Pemberian modal bagi pengusaha kecil D. Pemberian modal bagi pengusaha besar E. Pemberian pinjaman pada rakyat

 • 23. 
  Dengan dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 juli 1959 bangsa Indonesia memasuki masa Demokrasi . . .
  • A. 

   A. Koalisi

  • B. 

   B. Liberal

  • C. 

   C. Pancasila

  • D. 

   D. Terpimpin

  • E. 

   E. Parlemen

 • 24. 
  Tujuan Presiden Soekarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin Adalah Untuk . . .
  • A. 

   A. Menciptakan Stabilitas politik luar negeri

  • B. 

   B. Menciptakan Stabilitas politik dalam negeri

  • C. 

   C. Meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia

  • D. 

   D. Meningkatkan kewaspadaan terhadap segala gangguan

  • E. 

   E. Mengantisipasi perkembangan bangsa Indonesia sesuai dengan letak strategis

 • 25. 
  Suatu politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar disebut . . .
  • A. 

   A. Politik aktif

  • B. 

   B. Politik bebas

  • C. 

   C. Politik mercusuar

  • D. 

   D. Politik propaganda

  • E. 

   E. Politik mengadu domba

Back to Top Back to top