Ujian Penulisan/Karangan PMR Kertas 2

3 Soalan | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ujian Penulisan/Karangan PMR Kertas 2

Tuliskan pendahuluan,isi penting dan penutup karangan berdasarkan petikan solan yang telah disediakan mengikut teknik yang telah dipelajari.


Questions and Answers
  • 1. 
    Menulis pendahuluan karangan menggunakan kaedah BTS (BIDANG,TOPIK,SOALAN)Bangunan bersejarah tinggalan penjajah pada zaman penjajahan perlu dikekalkan kerana mempunyai nilai warisan yang tinggi.Jelaskan kelebihan bangunan bersejarah tersebut.
  • 2. 
    Menulis isi karangan menggunakan kaedah IHCTulis empat isi karangan dalam  bentuk pemerengganan berdasarkan soalan  di bawah.Bangunan bersejarah tinggalan penjajah pada zaman penjajahan perlu dikekalkan kerana mempunyai nilai warisan yang tinggi.Jelaskan kelebihan bangunan bersejarah tersebut.
  • 3. 
    Tuliskan penutup karangan di bawah mengikut teknik -HLKP (HARAPAN,LANGKAH,KEPENTINGAN,PERIBAHASA)Cadangan peribahasa:"seperti kacang lupakan kulit""ringan tangan"Soalan:Bangunan bersejarah tinggalan penjajah pada zaman penjajahan perlu dikekalkan kerana mempunyai nilai warisan yang tinggi.Jelaskan kelebihan bangunan bersejarah tersebut.