Ujian Kompetensi Kelas 5

10 Questions | Total Attempts: 92

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ujian Kompetensi Kelas 5

Questions and Answers
 • 1. 
  Formula bar ditunjukkan pada nomor...
  • A. 

   A. 11

  • B. 

   B. 12

  • C. 

   C. 13

  • D. 

   D. 14

 • 2. 
  Quick Access Toolbar ditunjukkan oleh nomor...
  • A. 

   A.1

  • B. 

   B.2

  • C. 

   C.3

  • D. 

   D.4

 • 3. 
  Yang berfungsi untuk menampilkan sel yang sedang aktif adalah...
  • A. 

   A. alamat sel

  • B. 

   B. formula bar

  • C. 

   C. scroolbar

  • D. 

   D. sel

 • 4. 
  Sel terdiri dari sel dan kolom.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Yang bukan merupakan fungsi matematika adalah.....
  • A. 

   A. Count

  • B. 

   B. Min

  • C. 

   C. Max

  • D. 

   D. Kali

 • 6. 
  Superscript digunakan untuk membuat teks kecil diatas.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Subscript digunakan untuk membuat teks kecil diatas
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Area, XY, Pie, Bar, Murble, Line, Stock merupakan jenis grafik.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Grafik yang berbebtuk lingkaran adalah...
  • A. 

   A. line

  • B. 

   B. pie

  • C. 

   C. area

  • D. 

   D. murble

 • 10. 
  Text Wrapping merupakan fasilitas yang berfungsi untuk mengatur tata letak gambar.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top