کدوم از شخصیت های باکوگان هستید؟

5 | Total Attempts: 2212

Please wait...
کدوم از شخصیت های باکوگان هستید؟

کدوم از شخصیت های باکوگان هستید؟


Questions and Answers
 • 1. 
  کدوم رنگ رو دوست دارید
  • A. 

   سیاه

  • B. 

   قرمز

  • C. 

   آبی

  • D. 

   بنفش

  • E. 

   قهوه ای

  • F. 

   سفید

  • G. 

   از همه رنگ ها مطنفرم

 • 2. 
  اخلاقتون چطوری است؟
  • A. 

   بد اخلاق

  • B. 

   مهربون

  • C. 

   مغرور و محترم

  • D. 

   بسیار مغرور ومحترم

  • E. 

   اهل شوخی و شادی

  • F. 

   مغرور وپررو

  • G. 

   شیطانی ومغرور

 • 3. 
  طرفدار پسرایید یا دخترا
  • A. 

   پسرا

  • B. 

   دخترا

  • C. 

   هیچکدوم

  • D. 

   هردو

  • E. 

   ___

  • F. 

   هردو رو خیلی دوست دارم

  • G. 

   از همه شون مطنفرم به جز خودم

 • 4. 
  کی را بیشتر از همه دوست دارید
  • A. 

   دوستمو

  • B. 

   مادرمو

  • C. 

   خواهرمو

  • D. 

   پدر بزرگمو

  • E. 

   باکوگانمو

  • F. 

   ________

  • G. 

   از همه به جز خودم مطنفرم

 • 5. 
  از کی مطنفرید
  • A. 

   از همه به جز خودم

  • B. 

   من از هیچ کس مطنفر نیستم من از بدی ها مطنفرم

  • C. 

   از بدی ها

  • D. 

   دشمنام وکسایی که جلوی راهم رو میگیرن

  • E. 

   من همه رو دوست دارم

  • F. 

   از دخترا

  • G. 

   از پسرا

Back to Top Back to top