მათემატიკური ნაწილი | Tsuholic.GE

40 Questions | Total Attempts: 64

SettingsSettingsSettings
მათემატიკური ნაწილი  | Tsuholic.GE - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  რაოდენობრივი შედარება 
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 2. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 3. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 4. 
  Which one do you like?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 5. 
  Which one do you like?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 6. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 7. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 8. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 9. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 10. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 11. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 12. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 13. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 14. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 15. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 16. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 17. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 18. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 19. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 20. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 21. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 22. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 23. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 24. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 25. 
  რაოდენობრივი შედარება
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

Back to Top Back to top