Tràn Khí Màng pHổi Tự pHát - Điều Trị

10 cu hi | Total Attempts: 92

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tràn Khí Màng pHổi Tự pHát - Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Phương pháp điều trị nào sau đây ÍT được cân nhắc đến nhất đối với BN tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Theo dõi

  • B. 

   Chọc hút khí

  • C. 

   Dẫn lưu kín xoang màng phổi

  • D. 

   Làm dính màng phổi

  • E. 

   Mở ngực khâu chỗ dò khí

 • 2. 
  Chỉ định của theo dõi BN (không can thiệp) trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Tràn khí lượng ít, BN không khó thở

  • B. 

   Tràn khí lượng vừa, BN không khó thở

  • C. 

   Tràn khí lượng ít, BN khó thở nhẹ

  • D. 

   Tràn khí lượng vừa, BN khó thở nhẹ

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 3. 
  Chỉ định của chọc hút khí trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Tràn khí lượng ít, BN không khó thở

  • B. 

   Tràn khí lượng vừa, BN không khó thở

  • C. 

   Tràn khí lượng ít, BN khó thở nhẹ

  • D. 

   Tràn khí lượng vừa, BN khó thở nhẹ

  • E. 

   Câu B,D đúng

 • 4. 
  Chỉ định của dẫn lưu kín xoang màng phổi trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Tràn khí lượng ít, BN không khó thở

  • B. 

   Tràn khí lượng vừa, BN không khó thở

  • C. 

   Tràn khí lượng bất kỳ

  • D. 

   Tràn khí lượng vừa, bất kể BN có khó thở hay không

  • E. 

   BN khó thở, tràn khí lượng bất kỳ

 • 5. 
  Chỉ định phẫu thuật trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Tràn khí lượng nhiều

  • B. 

   Tràn khí kéo dài

  • C. 

   Tràn khí thứ phát

  • D. 

   Câu A,B,C đúng

  • E. 

   Câu A,B,C sai

 • 6. 
  Chỉ định phẫu thuật trong phòng ngừa tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Tràn khí thứ phát

  • B. 

   Tràn khí nguyên phát tái phát

  • C. 

   Tràn khí nguyên phát, BN có nguy cơ tái phát cao

  • D. 

   Tràn khí nguyên phát, BN sống xa cơ sở y tế

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 7. 
  Chỉ định làm dính màng phổi trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Tất cả BN tràn khí nguyên phát

  • B. 

   Tất cả BN tràn khí thứ phát

  • C. 

   Tràn khí kéo dài, BN chống chỉ định phẫu thuật

  • D. 

   Tràn khí kéo dài, BN từ chối phẫu thuật

  • E. 

   Câu C,D đúng

 • 8. 
  Phương pháp điều trị nào sau đây thường được chỉ định cho BN tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát hơn là thứ phát:
  • A. 

   Theo dõi BN (không can thiệp)

  • B. 

   Chọc hút khí

  • C. 

   Đặt van Heimlich

  • D. 

   Câu B,C đúng

  • E. 

   Câu A,B,C đúng

 • 9. 
  Đặc điểm của van Heimlich trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Chỉ được chỉ định cho BN khó thở

  • B. 

   Chỉ được chỉ định cho BN bị tràn khí lượng ít

  • C. 

   Chỉ được chỉ định cho BN tràn khí thứ phát

  • D. 

   Chỉ được chỉ định cho BN điều trị nội trú

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 10. 
  Chỉ định điều trị ngoại trú tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Tràn khí thứ phát

  • B. 

   BN không khó thở khi nhập viện

  • C. 

   Theo dõi 3-6 giờ, X-quang kiểm tra thấy phổi nở hoàn toàn

  • D. 

   Catheter hay ống dẫn lưu, nếu có, phải được nối với hệ thống bình kín

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

Back to Top Back to top