Tràn Khí Màng pHổi Tự pHát - Bệnh Học

9 cu hi | Total Attempts: 392

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tràn Khí Màng pHổi Tự pHát - Bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Bệnh lý nguyên nhân của tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát hầu hết là:
  • A. 

   Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

  • B. 

   Bệnh mô kẽ phổi

  • C. 

   Bệnh phổi do nhiễm trùng

  • D. 

   Bệnh phổi ác tính

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 2. 
  Bệnh lý nguyên nhân của tràn khí màng phổi tự phát thứ phát hầu hết là:
  • A. 

   Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

  • B. 

   Bệnh mô kẽ phổi

  • C. 

   Bệnh phổi do nhiễm trùng

  • D. 

   Bệnh phổi ác tính

  • E. 

   Bệnh bụi phổi (pneumoconiosis)

 • 3. 
  Nguyên nhân của tràn khí màng phổi tự phát hầu hết là:
  • A. 

   Vỡ một bóng khí

  • B. 

   Dò phế quản-màng phổi

  • C. 

   Rách phế quản

  • D. 

   Rách nhu mô phổi

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Bóng khí bị vỡ trong tràn khí màng phổi tự phát thường ở:
  • A. 

   Đỉnh phổi

  • B. 

   Đáy phổi

  • C. 

   Mặt trước phổi

  • D. 

   Mặt sau phổi

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 5. 
  Nguy cơ vỡ bóng khí trong tràn khí màng phổi tự phát sẽ càng lớn khi:
  • A. 

   Bóng khí ở đáy phổi

  • B. 

   BN có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

  • C. 

   BN nghiện rượu

  • D. 

   BN cao và mập

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 6. 
  Tràn khí màng phổi được gọi là lượng nhiều khi thể tích vùng tràn khí lớn hơn:
  • A. 

   10% thể tích phổi

  • B. 

   20% thể tích phổi

  • C. 

   40% thể tích phổi

  • D. 

   60% thể tích phổi

  • E. 

   80% thể tích phổi

 • 7. 
  Tràn khí màng phổi được gọi là lượng ít khi thể tích vùng tràn khí nhỏ hơn:
  • A. 

   10% thể tích phổi

  • B. 

   20% thể tích phổi

  • C. 

   40% thể tích phổi

  • D. 

   60% thể tích phổi

  • E. 

   80% thể tích phổi

 • 8. 
  Trên lâm sàng, yếu tố nào sau đây có vai trò quyết định đến thái độ điều trị tràn khí màng phổi tự phát:
  • A. 

   Mức độ tràn khí

  • B. 

   Thể tràn khí (nguyên phát hay thứ phát)

  • C. 

   Mức độ khó thở

  • D. 

   Tuổi tác của BN

  • E. 

   Bệnh lý nội khoa mà BN mắc phải

 • 9. 
  Biến chứng và di chứng của tràn khí màng phổi tự phát KHÔNG bao gồm:
  • A. 

   Tràn khí màng phổi áp lực

  • B. 

   Tràn khí trung thất

  • C. 

   Dò khí quản-màng phổi

  • D. 

   Tràn khí màng phổi tự phát tái phát

  • E. 

   Câu C,D

Back to Top Back to top