Trójpodział Władzy W Państwie Demokratycznym

13 Pyta | Total Attempts: 2213

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trjpodzia Wadzy W Pastwie Demokratycznym

Sprawdź swoją wiedzę z wos-u!


Questions and Answers
 • 1. 
  Legislatywa to inna nazwa
  • A. 

   Władzy wykonawczej

  • B. 

   Władzy ustawodawczej

  • C. 

   Władzy sądowniczej

 • 2. 
  W Polsce władzę ustawodawczą stanowi:
  • A. 

   Sejm

  • B. 

   Senat

  • C. 

   Parlament (Sejm i Senat)

  • D. 

   Prezydent

 • 3. 
  Izba niższa polskiego Parlamentu to:
  • A. 

   Sejm

  • B. 

   Senat

 • 4. 
  Jak nazywa się rodzaj podstawowego aktu prawnego tworzonego przez Parlament?
 • 5. 
  Izba Lordów do brytyjski odpowiednik:
  • A. 

   Sejmu

  • B. 

   Senatu

 • 6. 
  Ilu parlamentarzystów zasiada w polskim Parlamencie? Wpisz liczbę łączną.
 • 7. 
  Rada Ministrów to jednym słowem: 
 • 8. 
  Na czele rządu stoi:
  • A. 

   Prezydent

  • B. 

   Premier

  • C. 

   Minister

 • 9. 
  W polskim systemie politycznym premiera desygnuje:
  • A. 

   Sejm

  • B. 

   Prezydent

  • C. 

   Społeczeństwo w wyborach powszechnych

 • 10. 
  Liczba ministrów w rządzie jest w Polsce:
  • A. 

   ściśle określona

  • B. 

   Zmienna

 • 11. 
  Jak nazywa się najważniejszy plan finansowy uwzględniający przychody i wydatki państwa?
 • 12. 
  Kto mianuje sędziów w Polsce?
  • A. 

   Prezydent

  • B. 

   Premier

  • C. 

   Krajowa Rada Sądownictwa

 • 13. 
  Za naruszenie ustawy lub konstytucji w związku z pełnioną przez niego funkcją urzędnika państwowego można postawić przed:
  • A. 

   Trybunałem Konstytucyjnym

  • B. 

   Trybunałem Stanu

  • C. 

   Sądem Najwyższym

Back to Top Back to top