Trenażer Kwalifikacji E.08

40 Pyta | Total Attempts: 100

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trenaer Kwalifikacji E.08

Questions and Answers
 • 1. 
  Przewód pokazany na zdjęciu ma symbol literowy
  • A. 

   YLYp

  • B. 

   YDYp

  • C. 

   YDYo

  • D. 

   YnDYo

 • 2. 
  Przewód oznaczony symbolem literowym SMYp posiada żyły
  • A. 

   Płaskie.

  • B. 

   Sektorowe.

  • C. 

   Jednodrutowe.

  • D. 

   Wielodrutowe.

 • 3. 
  Symbolem PEN oznaczony jest przewód
  • A. 

   Ochronny.

  • B. 

   Uziemiający.

  • C. 

   Wyrównawczy.

  • D. 

   Ochronno-neutralny.

 • 4. 
  Zdjęcie przedstawia
  • A. 

   Płytkę zaciskową.

  • B. 

   Szynę łączeniową.

  • C. 

   Drabinkę kablową.

  • D. 

   Listwęmontażową.

 • 5. 
  Na rysunku przedstawiono schemat łącznika
  • A. 

   Hotelowego.

  • B. 

   Schodowego.

  • C. 

   Dwubiegunowego.

  • D. 

   Jednobiegunowego.

 • 6. 
  Źródło światła pokazane na zdjęciu to lampa
  • A. 

   Sodowa

  • B. 

   Rtęciowa

  • C. 

   Halogenowa

  • D. 

   Rtęciowo-żarowa

 • 7. 
  Która z opraw oświetleniowych najlepiej nadaje siędo oświetlenia bezpośredniego?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 8. 
  Oprawa oświetleniowa oznaczona przedstawionym symbolem graficznym należy do klasy oświetlenia
  • A. 

   Pośredniego.

  • B. 

   Bezpośredniego.

  • C. 

   Przeważnie pośredniego.

  • D. 

   Przeważnie bezpośredniego.

 • 9. 
  Instalacja elektryczna, której odbiorniki oznaczone są symbolem graficznym pokazanym na rysunku
  • A. 

   Jest zasilana bardzo niskim napięciem.

  • B. 

   Posiada podwójnąlub wzmocnionąizolację.

  • C. 

   Nie posiada ochrony przed dotykiem pośrednim.

  • D. 

   Ma uziemione przewodzące obudowy odbiorników.

 • 10. 
  Napis IP00 umieszczony na obudowie urządzenia elektrycznego oznacza
  • A. 

   Najwyższy stopień ochronności.

  • B. 

   Zastosowanie separacji ochronnej.

  • C. 

   Brak ochrony przed wilgociąi kurzem.

  • D. 

   Zerowąklasęochronności przed porażeniem.

 • 11. 
  Jaki środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim zostałzastosowany w przypadku, gdy pojedynczy odbiornik zasilany jest poprzez transformator o przekładni 230 V/230 V wykonany tak, że nie jest możliwe zwarcie między jego uzwojeniami?
  • A. 

   Separacja odbiornik

  • B. 

   Izolowanie stanowisk

  • C. 

   Ochronne obniżenie napięci

  • D. 

   Podwójna lub wzmocniona izolacj

 • 12. 
  Która z wymienionych rodzajów instalacji elektrycznych jest stosowana w pomieszczeniach, mieszkalnych?
  • A. 

   W kanałach podłogowych.

  • B. 

   Prowadzona na drabinkach.

  • C. 

   W listwach przypodłogowych.

  • D. 

   Wykonana przewodami szynowymi.

 • 13. 
  Jaki rodzaj przewodów montuje sięna izolatorach wsporczych?
  • A. 

   Szynowe.

  • B. 

   Uzbrojone.

  • C. 

   Rdzeniowe.

  • D. 

   Kabelkowe.

 • 14. 
  Stosując kryterium obciążalności prądowej, dobierz na podstawie tabeli minimalny przekrój przewodu do zasilenia grzejnika elektrycznego o danych: PN= 4,6 kW, UN= 230 V.
  • A. 

   1,5 mm

  • B. 

   2,5 mm

  • C. 

   4,0 mm

  • D. 

   6,0 mm

 • 15. 
  Stosując kryterium obciążalności prądowej, dobierz przewód kabelkowy o najmniejszym przekroju żył miedzianych do wykonania trójfazowej instalacji wtynkowej w układzie TN-S, która jest zabezpieczona wyłącznikiem instalacyjnym z oznaczeniem B16.
  • A. 

   YDY 5x1 mm

  • B. 

   YDY 5x1,5 mm

  • C. 

   YDY 5x2,5 mm

  • D. 

   YADY 5x4 mm

 • 16. 
  Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza łącznik
  • A. 

   Hotelowy.

  • B. 

   Schodowy.

  • C. 

   świecznikowy.

  • D. 

   Dwubiegunowy.

 • 17. 
  Który symbol graficzny na schemacie ideowym projektowanej instalacji elektrycznej oznacza sposób prowadzenia przewodów w tynku?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 18. 
  Bruzdownicę stosuje się przy wykonywaniu instalacji
  • A. 

   Wiązkowej.

  • B. 

   Natynkowej.

  • C. 

   Podtynkowej.

  • D. 

   Prefabrykowanej.

 • 19. 
  Jakie narzędzie, oprócz lutownicy, jest niezbędne przy naprawie przeciętego przewodu LY przez połączenie lutowane?
  • A. 

   Zagniatarka.

  • B. 

   Nóżmonterski.

  • C. 

   Płaskoszczypce.

  • D. 

   Obcinaczki boczne.

 • 20. 
  Który układ połączeń watomierza jest zgodny ze schematem pomiarowym pokazanym na rysunku?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 21. 
  Jakie uszkodzenie nastąpiło w instalacji elektrycznej, dla której wyniki pomiarów rezystancji izolacji przedstawiono w tabeli?
  • A. 

   Zwarcie międzyfazowe.

  • B. 

   Przeciążenie jednej z faz.

  • C. 

   Pogorszenie izolacji jednej z faz.

  • D. 

   Jednofazowe bezimpedancyjne zwarcie doziemne.

 • 22. 
  Dla instalacji elektrycznej o danych U0 = 230 V i Ia= 100 A, Zs = 3,1 Ω(ZsIa≤U0) pracującej w układzie TN-C nie jest skuteczna dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ
  • A. 

   Rezystancja uziomu jest za mała.

  • B. 

   Impedancja pętli zwarcia jest za duża.

  • C. 

   Impedancja sieci zasilającej jest za mała.

  • D. 

   Rezystancja izolacji stanowiska jest za duża.

 • 23. 
  Urządzenie przedstawione na zdjęciu służy do
  • A. 

   Kontroli prądu upływu.

  • B. 

   Sprawdzania ciągłości przewodów.

  • C. 

   Określania kolejności faz zasilających.

  • D. 

   Pomiaru rezystancji uziemienia urządzeni

 • 24. 
  Widoczną przerwę w obwodzie instalacji elektrycznej może zapewnić
  • A. 

   Bezpiecznik instalacyjny.

  • B. 

   Wyłącznik instalacyjny płaski.

  • C. 

   Wyłącznik różnicowoprądowy.

  • D. 

   Ochronnik przeciwprzepięciowy.

 • 25. 
  Która z czynności obejmuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznej?
  • A. 

   Wymiana uszkodzonych źródeł światła.

  • B. 

   Zmiana typu zastosowanych przewodów.

  • C. 

   Instalacja dodatkowego gniazda elektrycznego.

  • D. 

   Modernizacja rozdzielnicyinstalacji elektrycznej.