TrẮc NghiỆm GIÁo LÝ Kinh ThÁnh TỔng HỢp

25 cu hi | Total Attempts: 60

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trc Nghim GIo L Kinh Thnh Tng Hp

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Luân lý Ki-tô giáo dựa trên những nền tảng nào để suy xét sự việc? 
  • A. 

   A. 10 điều răn.

  • B. 

   B. Các nhân đức.

  • C. 

   C. Tám mối phúc thật.

  • D. 

   D. Cả A, B, C đều đúng.

 • 2. 
  2. Tội nào sau đây không phạm đến điều răn thứ Sáu? 
  • A. 

   A. Nguyền rủa Thiên Chúa

  • B. 

   B. Coi phim xấu.

  • C. 

   C. Nói lời Dâm ô.

  • D. 

   D. Tà Dâm.

 • 3. 
  3.Tình huống : Một người mẹ mang thai, người mẹ bị bệnh ung thư, trong quá trình chữa trị, thì thai nhi bị chết. Vậy bác sĩ chữa trị đó có bị  mắc tội giết người không?   
  • A. 

   A. Có mắc tội Phá thai.

  • B. 

   B. Không biết được.

  • C. 

   C. Không mắc tội.

  • D. 

   D. Mắc tội nặng.

 • 4. 
  4.Có thể vừa chấp nhận lý thuyết tiến hóa (evolution), vừa tin vào Đấng Tạo thành không? (trích youcat)   
  • A. 

   A. Được. Vì đức tin mở rộng cho những tìm kiếm và giả thuyết của khoa học.

  • B. 

   B. Được. Tùy theo hoàn cảnh xã hội để trung hòa thuyết tiến hóa và tin vào Đấng tạo thành.

  • C. 

   C. Không. Đức tin là một mầu nhiệm không thể chối cãi.

  • D. 

   D. Không. Hoàn toàn tin tưởng vào Thánh kinh.

 • 5. 
  5.Tên “GIÊ-SU” nghĩa là gì? 
  • A. 

   A. Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

  • B. 

   B. Chúa Cứu Chuộc.

  • C. 

   C. Thiên Chúa Tình yêu.

  • D. 

   D. Thiên Chúa của Tha thứ.

 • 6. 
  6.Điều nào sau đây nói sai về tín điều Một Chúa Ba Ngôi? 
  • A. 

   A. Ba ngôi “đồng vinh, đồng đẳng, đồng quyền” nhưng khác chức năng và vai trò.

  • B. 

   B. Trong ba Ngôi, Chúa Cha có quyền sai Chúa con xuống thế làm người, cứu chuộc cho muôn dân.

  • C. 

   C. Ba ngôi có cùng một bản tính, Chúa Con đồng quyền với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

  • D. 

   D. Chúa Giêsu đã có từ muôn thuở, giống như Chúa Cha.

 • 7. 
  7.Ai có thẩm quyền để giải nghĩa kho tàng đức tin? (GLHTCG 100)  
  • A. 

   A. Giám mục.

  • B. 

   B. Linh Mục.

  • C. 

   C. Giáo lý viên.

  • D. 

   D. Cả A, B, C đều đúng.

 • 8. 
  8.Có những cách nào để lưu truyền mặc khải của Thiên Chúa?  (GLHTCG 95)   
  • A. 

   A. Thánh Kinh

  • B. 

   B. Thánh Truyền.

  • C. 

   C. Huấn quyền.

  • D. 

   D. Cả A, B, C đều đúng.

 • 9. 
  9.. Mùa Thường Niên được kéo dài bao nhiêu tuần? 
  • A. 

   A. 34 tuần.

  • B. 

   B. 52 tuần.

  • C. 

   C. 6 tuần (40 ngày).

  • D. 

   D. 18 tuần.

 • 10. 
  10.Những ai sau đây không phải thuộc hàng Giáo sĩ?   
  • A. 

   A. Thầy Phó Tế.

  • B. 

   B. Đức Giám Mục

  • C. 

   C. Sơ Bề Trên.

  • D. 

   D. Linh Mục.

 • 11. 
  11.Sau mùa Chay là đến mùa nào trong năm phụng vụ   
  • A. 

   A. Mùa Phục Sinh.

  • B. 

   B. Mùa Giáng Sinh.

  • C. 

   C. Mùa Vọng.

  • D. 

   D. Mùa Thường Niên.

 • 12. 
  12.. Thánh lễ gồm mấy phần?   
  • A. 

   A. 2 phần chính, 2 phần phụ.

  • B. 

   B. 2 phần chính, 1 phần phụ.

  • C. 

   C. 4 phần chính, 0 phần phụ.

  • D. 

   D. 4 phần chính, 2 phần phụ.

 • 13. 
  13.. Bí tích nào là Bí tích cao trọng nhất trong các Bí tích?(SGLC 1211)
  • A. 

   A. Rửa Tội.

  • B. 

   B. Giải Tội.

  • C. 

   C. Thêm Sức.

  • D. 

   D. Thánh Thể.

 • 14. 
  14.Bí tích nền tảng của các Bí tích là Bí tích nào? 
  • A. 

   A. Giải Tội.

  • B. 

   B. Thánh Thể.

  • C. 

   C. Rửa Tội.

  • D. 

   D. Thêm Sức.

 • 15. 
  15.Chất thểmô thể của Bí tích Thánh thể là gì?  
  • A. 

   A. Chất thể là bánh, mô thể là rượu.

  • B. 

   B. Chất thể là bánh và rượu, mô thể là lời truyền phép.

  • C. 

   C. Chất thể là bánh và rượu, mô thể là Lời Chúa.

  • D. 

   D. Chất thể là bánh, mô thể là sạch tội.

 • 16. 
  16.Tin Mừng thánh Gioan được phân đều trong các năm phụng vụ A, B, C.  Còn các tin Mừng Nhất Lãm (Maccô, Matthêu và Luca) được phân chia như thế nào?  
  • A. 

   A. Mc (năm A), Mt (năm B), Lc (năm C).

  • B. 

   B. Mt (năm A), Mc (năm B), Lc (năm C).

  • C. 

   C. Mt (năm A), Lc (năm B), Mc (năm C).

  • D. 

   D. Lc (năm A), Mt (năm B), Mc (năm C).

 • 17. 
  17.Di sản cao quý của tổ phụ Abraham để lại cho chúng ta là   
  • A. 

   A. Đức tin.

  • B. 

   B. 12 chi tộc Israel.

  • C. 

   C. 10 điều răn.

  • D. 

   D. Giao ước với Thiên Chúa

 • 18. 
  18.Thánh Phaolô đã viết tổng cộng bao nhiêu lá thứ để gửi cho các giáo đoàn? 
  • A. 

   A. 8 .

  • B. 

   B. 9.

  • C. 

   C. 12.

  • D. 

   D. 13.

 • 19. 
  19. Người đầu tiên đến làng Ninh Cường và Quần Anh (nay thuộc tỉnh Nam Định, giáo phận Bùi chu) để truyền đạo tên là gì? 
  • A. 

   A. Thầy Inêkhu

  • B. 

   B. Thầy Anrê Phú Yên

  • C. 

   C. Giáo sĩ Đắc Lộ

  • D. 

   D. Anh Phanxicô

 • 20. 
  20.Người có công lớn trong sự hình thành và phát triển chữ quốc ngữ là ai ? 
  • A. 

   A. Giáo sĩ Antôniô Barbosa

  • B. 

   B. Giáo sĩ Gaspar d’Amaral

  • C. 

   C. Giáo sĩ Đắc Lộ

  • D. 

   D. Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz

 • 21. 
  21.Công Đồng đầu tiên họp Phố Hiến dưới quyền chủ tọa của giám mục Lambert de La Motte đã chọn ai làm bổn mạng của Giáo Hội Việt nam? 
  • A. 

   A. Thánh cả Giuse

  • B. 

   B. Thánh Phêrô

  • C. 

   C. Đức Maria

  • D. 

   D. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

 • 22. 
  22.Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì? 
  • A. 

   A. Công Chúa Mai Hoa

  • B. 

   B. Ông Đỗ Hưng Viễn

  • C. 

   C. Bà Lê Thị Thành

  • D. 

   D. Thầy Anrê Phú Yên

 • 23. 
  23. Tại biển hồ Tibêria, lần thứ 3, Đức Giêsu hỏi thánh Phêrô : “Này anh Simon, con ông Gioan, … … … … … ? (Ga 21,17) 
  • A. 

   A. anh có yêu mến Thầy không ?

  • B. 

   B. anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?

  • C. 

   C. anh hãy yêu mến Thầy

  • D. 

   D. anh hãy đi theo Thầy

 • 24. 
  24. Một vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử dân Dothái, người đã xây dựng Đền Thờ Giêrusalem huy hoàng tráng lệ là ai ? (1V 6,1-14) 
  • A. 

   A. Vua Đavít

  • B. 

   B.Vua Menkixêdê

  • C. 

   C. Vua Salomon

  • D. 

   D. Vua Saun

 • 25. 
  25.Vị thánh đã dịch toàn bộ Thánh Kinh sang tiếng La tinh gọi là Bản phổ thông tên là gì ? 
  • A. 

   A. Thánh Giêrônimô

  • B. 

   B. Thánh Tôma Aquinô

  • C. 

   C. Thánh Phanxicô Assisi

  • D. 

   D. Thánh Augúttinô

Back to Top Back to top