Trắc Nghiệm 26/03/2020 - Chi đoàn 1c -n2

25 cu hi | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trc Nghim 26/03/2020 - Chi on 1c -n2

- Bài trắc nghiệm gồm 25 câu - Thực hiện trong 20 phút
- Sau khi thực hiện xong bài trắc nghiệm các bạn chụp lại màn hình kết quả gửi cho nhóm trưởng của nhóm mình.
- Chúc mọi người làm bài tốt nhen.
- Pass: 19dyk1c


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của tuổi nhỏ trước giải phóng là
  • A. 

   Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm

  • B. 

   Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Lê Văn Tám

  • C. 

   Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi

  • D. 

   Kim Đồng, Lê Văn Tám, Hồ Văn Mên

 • 2. 
  2. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đầu, thời điển nào?
  • A. 

   Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

  • B. 

   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.

  • C. 

   Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

  • D. 

   Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đối tên.

 • 3. 
  3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có mấy chức năng
  • A. 

   4 chức năng

  • B. 

   5 chức năng

  • C. 

   6 chức năng

  • D. 

   7 chức năng

 • 4. 
  4. Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý " Cảm tử quân số 1 của Thủ đô " là ai ?
  • A. 

   Lê Gia Định

  • B. 

   Nguyễn Viết Xuân

  • C. 

   Cao Xuân Quế

  • D. 

   Lê Cảnh Nhượng

 • 5. 
  5. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do?
  • A. 

   Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua

  • B. 

   Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua

  • C. 

   Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua

  • D. 

   Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua

 • 6. 
  6. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV,đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?
  • A. 

   Hồ Đức Việt

  • B. 

   Vũ Mão

  • C. 

   Đặng Quốc Bảo

  • D. 

   Hồ Quang Dự

 • 7. 
  7. Nhiệm vụ của đoàn đề ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?
  • A. 

   Đi bất cứ nới đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần

  • B. 

   Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới

  • C. 

   Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của đảng

  • D. 

   Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc

 • 8. 
  8. Tác giả và thời gian ra đi mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai ?
  • A. 

   Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận - Sáng tác năm 1951

  • B. 

   Họa sĩ Nguyễn Hạo – sảng tác năm 1975

  • C. 

   Họa sĩ Bưu Chì - sáng tác năm 1956

  • D. 

   Họa sĩ Trương Thin - sáng tác năm 1976

 • 9. 
  9. Cờ Đoàn được quy định cụ thể tại Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sửa đổi và bổ sung năm 2002) như thế nào?
  • A. 

   Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn là 30 cm

  • B. 

   Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/3 chiều rộng cờ.

  • C. 

   Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 10. 
  10. “ Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu ” . Đó là chỉ thị của ?
  • A. 

   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

  • B. 

   Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

  • C. 

   Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

  • D. 

   Bác Hồ , khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

 • 11. 
  11. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?
  • A. 

   3 nhiệm vụ

  • B. 

   4 nhiệm vụ

  • C. 

   5 nhiệm vụ

  • D. 

   6 nhiêm vụ

 • 12. 
  12. Câu nói “ Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu căn dặn Đoàn viên thanh niên tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đoàn?
  • A. 

   Lần thứ hai

  • B. 

   Lần thứ ba

  • C. 

   Lần thứ tư

  • D. 

   Lần thứ tư

 • 13. 
  13. Đoàn Thanh niên phản để Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên của quốc Việt Nam giai đoạn nào ?
  • A. 

   Từ  1931 - 1936

  • B. 

   Từ 1937 - 1939

  • C. 

   Từ 11 / 1939 - 1941

  • D. 

   Từ 5 / 1941 - 1956

 • 14. 
  14. Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hiện hành là?
  • A. 

   Từ 15 tuổi -> 30 tuổi

  • B. 

   Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi

  • C. 

   Từ 16 tuổi -> 30 tuổi

  • D. 

   Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi

 • 15. 
  15. Các tấm gương tiêu biểu cho khí phách của tuổi trẻ Sài Gòn là:
  • A. 

   Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Định

  • B. 

   Lê Văn Tám, Lý Tự Trọng, Lê Mã Lương, Trần Quốc Thảo

  • C. 

   Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắm

  • D. 

   Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Trần Chí

 • 16. 
  16. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Kháng Chiến?
  • A. 

   10 huân chương Kháng Chiến

  • B. 

   12 huân chương Kháng Chiến

  • C. 

   13 huân chương Kháng Chiến

  • D. 

   14 huân chương Kháng Chiến

 • 17. 
  17. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?
  • A. 

   Từ 25/10 đến 4/11/1956

  • B. 

   Từ 23/3 đến 25/3/1961

  • C. 

   Từ 20/11 đến 22/11/1980

  • D. 

   Từ 27/11 đến 30/11/1987

 • 18. 
  18. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?
  • A. 

   Nguyễn Lam

  • B. 

   Vũ Quang

  • C. 

   Đặng Quốc Bảo

  • D. 

   Vũ Trọng Kim

 • 19. 
  19. “ Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác ” . Đây là câu nói nổi tiếng của ai ?
  • A. 

   Lý Tự Trọng

  • B. 

   Nguyễn Văn Trỗi

  • C. 

   Nguyễn Thái Bình

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 20. 
  20. Tác giả của bài đoàn ca là ai?
  • A. 

   Văn Cao

  • B. 

   Lưu Hữu Phước

  • C. 

   Hoàng Hà

  • D. 

   Hoàng Hòa

 • 21. 
  21. Chi hội trưởng Hội sinh viên 19DYK1C là ai ?
  • A. 

   Nguyễn Thị Mỹ Uyên

  • B. 

   Lê Hữu Nhân

  • C. 

   Lê Minh Hậu

  • D. 

   Phạm Huy Hoàng

 • 22. 
  22. Phó Bí Thư Ban Chấp Hành Chi Đoàn 19DYK1C là ai ?
  • A. 

   Nguyễn Thị Thanh Tuyền

  • B. 

   Lê Hữu Nhân

  • C. 

   Phan Bảo Khánh

  • D. 

   Nguyễn Thị Mỹ Uyên

 • 23. 
  23. Ban Chấp Hành chi đoàn 19DYK1C có bao nhiêu thành viên ?
  • A. 

   6 thành viên

  • B. 

   7 thành viên

  • C. 

   8 thành viên

  • D. 

   9 thành viên

 • 24. 
  24. Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết , tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “ Kháng chiến kiến quốc ” , Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào ?
  • A. 

   26 / 3 / 1931

  • B. 

   27 / 3 / 1931

  • C. 

   26 / 3 / 1946

  • D. 

   27 / 3 / 1946

 • 25. 
  25. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã trải qua mấy kỳ đại hội?
  • A. 

   7 lần đại hội

  • B. 

   8 lần đại hội

  • C. 

   9 lần đại hội

  • D. 

   10 lần đại hội

Back to Top Back to top