Travma - Pnömotoraks/Hemotoraks Dersi E - Sınav

11 Sorular | Total Attempts: 338

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Travma - Pnmotoraks/Hemotoraks Dersi E - Snav

Travma - Pnömotoraks/Hemotoraks konusundaki bilgi düzeyinizi ölçmek için e-sınava katılabilirsiniz.

E-Sınav sistemine girmek için lütfen kendinizi tanıtınız. . (Üyelik gerektirmez)



 


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi pnömotoraksı tanımlar?
  • A. 

   Viseral plevra ile alveoller arasında hava birikmesi

  • B. 

   Viseral plevranın yaprakları arasında hava birikmesi

  • C. 

   Paryetal ve viseral plevra arasında hava birikmesi

  • D. 

   Paryetal plevra ve endotorasik fasya arasında hava birikmesi

  • E. 

   Alveoller arasında intertisyel aralıkta hava birikmesi

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi hemotoraksı tanımlar?
  • A. 

   Viseral plevra ile alveoller arasında kan birikmesi

  • B. 

   Viseral plevranın yaprakları arasında kan birikmesi

  • C. 

   Pariyetal ve viseral plevra arasında kan birikmesi

  • D. 

   Pariyetal plevra ile endotorasik fasya arasında kan birikmesi

  • E. 

   Alveoller arasında intertisyal aralıkta kan birikmesi

 • 3. 
  Aşağıdakilerden yer alan pnömotoraks tiplerinden hangileri travma sonrası gelişen pnömotoraks olarak sınıflanır?I. Açık pnömotoraksII. Sekonder spontan pnömotoraksIII. Basit pnömotoraks
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   I - II

  • E. 

   I - III

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri primer spontan pnömotoraksın klinik bulgularından değildir?I.Yaygın ciltaltı amfizemiII. Mediastinal flutterIII. Mediastinal şift
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   II - III

  • E. 

   I - II - III

 • 5. 
  Hangisi tansiyon pnömotoraksın klinik bulguları içerisinde yer almaz?
  • A. 

   Taşipne

  • B. 

   Saturasyon düşüklüğü

  • C. 

   Hipertansiyon

  • D. 

   Trakeal deviasyon

  • E. 

   Hiçbiri

 • 6. 
  Multiple kot kırığı olan sağ hemitoraksta solunum seslerini duyamadığınız, siyanotik hastada tanı amaçlı önceliği olan işlem hangisidir?
  • A. 

   Toraks bilgisayarlı tomografisi

  • B. 

   Sağ hemitoraks torasentez

  • C. 

   Toraksın ayrıntılı USG incelemesi

  • D. 

   Lateral akciğer grafisi

  • E. 

   MR incelemesi

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi sekonder spontan pnömotoraks etyolojisinde yer almaz?
  • A. 

   Bül

  • B. 

   Plevral tabanlı kist

  • C. 

   Plevral tabanlı kavite

  • D. 

   Blep

  • E. 

   Amfizem

 • 8. 
  Hangileri primer spontan pnömotoraksın semptomlarındandır?I. Efor dispnesiII. AğrıIII. İstirahatte hava kaçağıIV. Siyanoz
  • A. 

   I - II

  • B. 

   II - III

  • C. 

   II - III - IV

  • D. 

   III - IV

  • E. 

   I - II - III - IV

 • 9. 
  Spontan pnömotoraks düşündüğünüz bir hastada tanı için öncelikli yaklaşımınız hangisidir?
  • A. 

   Torasentez

  • B. 

   Akciğer grafisi

  • C. 

   Toraks bilgisayarlı tomografisi

  • D. 

   USG

  • E. 

   MR

 • 10. 
  Santral katater takılırken oluşan pnömotoraks aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  • A. 

   Primer spontan pnömotoraks

  • B. 

   Sekonder spontan pnömotoraks

  • C. 

   İyatrojenik pnömotoraks

  • D. 

   Açık pnömotoraks

  • E. 

   Tansiyon pnömotoraks

 • 11. 
  Hemotoraksın torakotomi endikasyonlarını aşağıdakilerden hangileri belirler?I. ilk tüp drenajının ≥ 1500 ml ( >20ml/kg olması)II. ilk 2-4 saatlik takipte 200 ml/sa ( >2ml/kg/sa ) drenajIII. ilk 6-8 saatlik takipte 100 ml/sa ( >1ml/kg/sa ) drenajIV. ilk 24 saatte ≥ 1500 ml/gün drenaj
  • A. 

   I - II

  • B. 

   I - III

  • C. 

   I - II - IV

  • D. 

   II - III - IV

  • E. 

   I - II - III - IV

Back to Top Back to top