Quiz Bab 2 - Kaedah Meningkatkan Jualan Melalui Facebook

13 Questions | Total Attempts: 149

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz Bab 2 - Kaedah Meningkatkan Jualan Melalui Facebook

Good luck..Selamat Menjawab. 


Questions and Answers
 • 1. 
  _________________________ lebih sesuai untuk tujuan perniagaan.
  • A. 

   Akaun Facebook

  • B. 

   Page Facebook

  • C. 

   Group Facebook

  • D. 

   Facebook Community

 • 2. 
  Untuk mempromosikan perniagaan anda ke demografi yang lebih besar, maka anda perlu berbelanja di ________________________.
  • A. 

   Facebook Page

  • B. 

   Akaun Facebook

  • C. 

   Facebook Ads

  • D. 

   Facebook Group

 • 3. 
  Sebelum memulakan Facebook Ads, berikut adalah faktor yang harus diambil kira:
  • A. 

   Saiz pasaran, usia dan jantina penonton, bajet kempen dan penghantaran produk yang cekap

  • B. 

   Demografi penonton, penulisan iklan yang relevan, teknik ‘closing’ yang berkesan, bajet kempen dan penghantaran produk yang cekap

  • C. 

   Gaya hidup penonton, usia dan jantina penonton, demografi penonton dan penulisan iklan yang relevan

  • D. 

   Saiz pasaran, golongan pendapatan yang sesuai, demografi penonton, penulisan iklan yang relevan dan bajet kempen

 • 4. 
  Bagaimanakah seorang usahawan dapat memudahkan pelanggan berpotensi mencari perniagaannya di Facebook?
  • A. 

   Membuka Facebook Page untuk perniagaan

  • B. 

   Mencipta URL khusus untuk halaman Facebook

  • C. 

   Memulakan Facebook Ads untuk meningkatkan SEO Facebook

  • D. 

   Membuat posting 3 kali setiap hari selama 3 minggu

 • 5. 
  Berikut merupakan kaedah untuk meningkatkan engagement, KECUALI:
  • A. 

   Tukar nama dan buat URL khusus untuk Facebook page

  • B. 

   Cipta watak yang menavigasi dan menguruskan Facebook page

  • C. 

   Membuat posting dengan kerap dan mengikut jadual yang ditetapkan

  • D. 

   Peraturan 80/20

 • 6. 
  Teks pada posting tidak boleh melebihi _______________ daripada keseluruhan iklan Facebook.
  • A. 

   15%

  • B. 

   20%

  • C. 

   25%

  • D. 

   30%

 • 7. 
  Usahawan boleh tingkatkan interaksi dengan fans melalui cara-cara yang berikut i. Promosi ii. Peraduan iii. Permainan iv. Kaji Selidik
  • A. 

   I, ii, iii

  • B. 

   I, ii, iv

  • C. 

   Ii, iiii, iv

  • D. 

   Semua di atas

 • 8. 
  Facebook Insights membantu usahawan untuk memahami audience. Berikut adalah ukuran yang perlu dianalisis, KECUALI
  • A. 

   Reach

  • B. 

   Engagement

  • C. 

   Posting & People

  • D. 

   Copywriting

 • 9. 
  Soft sell ialah teknik di mana anda berkongsi maklumat dahulu sebelum menjual, pada masa yang sama, ini dapat meningkatkan kredibiliti usahawan. Berikut merupakan impak teknik soft sell, KECUALI
  • A. 

   Meningkatkan hasil jualan produk / perkhidmatan anda

  • B. 

   Peningkatan keyakinan pengguna terhadap jenama anda

  • C. 

   Menghasilkan kesedaran tentang produk / perkhidmatan anda

  • D. 

   Membantu produk / perkhidmatan anda diketahui ramai

 • 10. 
  Terdapat empat teknik hard sell iaitu perhatian, minat, keinginan dan tindakan.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 11. 
  Teaser ialah sejenis teknik pemasaran untuk ______________ .
  • A. 

   Mempromosikan produk anda

  • B. 

   Menjual produk anda

  • C. 

   Berkongsi maklumat sebelum menjual

  • D. 

   Memberi preview untuk produk/perkhidmatan baru

 • 12. 
  Pengguna Facebook Ads boleh memilih target audience berdasarkan lokasi, umur, jantina dan taraf pendidikan.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 13. 
  CTR ialah Click Through Rate yang merupakan peratusan klik yang diperoleh daripada pengguna yang melihat iklan anda.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

Back to Top Back to top