Cơ Sở Văn Hóa VIệt Nam - 001

35 Questions | Total Attempts: 1917

SettingsSettingsSettings
Cơ Sở Văn Hóa VIệt Nam - 001 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Tính tôn ti là đặc điểm của:
  • A. 

   Tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú

  • B. 

   Tổ chức nông thôn theo huyết thống

  • C. 

   Tổ chức nông thôn theo địa bàn nghề nghiệp

  • D. 

   Tổ chức nông thôn theo sở thích

 • 2. 
  Việc các nhân vật trong hát bội được phân thành đào, kép, lão, mụ ... với những cách hóa trang nhất định là biểu hiện của:
  • A. 

   Tính biểu trưng

  • B. 

   Tính biểu cảm

  • C. 

   Tính linh hoạt

  • D. 

   Tính tổng hợp

 • 3. 
  Tính lịch sử của văn hóa là đặc trưng tương ứng với chức năng:
  • A. 

   Giáo dục

  • B. 

   Tổ chức xã hội

  • C. 

   Giao tiếp

  • D. 

   Điều chỉnh xã hội

 • 4. 
  Giáp ở làng quê xưa là sản phẩm của:
  • A. 

   Tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú

  • B. 

   Tổ chức nông thôn theo truyền thống nam giới

  • C. 

   Tổ chức nông thôn theo địa bàn nghề nghiệp

  • D. 

   Tổ chức nông thôn theo huyết thống

 • 5. 
  Hành Thổ trong Ngũ Hành ứng với vật biểu và màu biểu:
  • A. 

   Rồng đỏ

  • B. 

   Người vàng

  • C. 

   Chim đỏ

  • D. 

   Rùa đen

 • 6. 
  Vùng văn hóa Tây Bắc là nơi cư trú chủ yếu của các tộc người:
  • A. 

   Thái - Mường

  • B. 

   Tày - Nùng

  • C. 

   Môn - Khme

  • D. 

   Mèo - Dao

 • 7. 
  Theo mức độ tăng dần từ âm đến dương, các màu có thứ tự sắp xếp
  • A. 

   Đỏ - Đen - Trắng - Xanh - Vàng

  • B. 

   Đỏ - Đen - Xanh - Vàng - Trắng

  • C. 

   Đen - Trắng - Xanh - Vàng - Đỏ

  • D. 

   Đen -Xanh - Trắng - Vàng - Đỏ

 • 8. 
  Thủ pháp nghệ thuật chủ đạo của bức tranh dân gian Đông Hồ "Đám cưới chuột" là:
  • A. 

   Biểu trưng kiểu "lược bỏ chi tiết"

  • B. 

   Biểu trưng kiểu "lược bỏ các bộ phận"

  • C. 

   Biểu trưng kiểu "thay đổi tỉ lệ các nhân vật"

  • D. 

   Biểu trưng kiểu "lược bỏ tỉ lệ các bộ phận"

 • 9. 
  Hành Mộc sinh ra hành nào trong Ngủ hành
  • A. 

   Thổ

  • B. 

   Thủy

  • C. 

   Kim

  • D. 

   Hỏa

 • 10. 
  "Quần lá tọa" xưa là một loại quần:
  • A. 

   Dáng lòe xòe như lá tọa (lá một loại cây rừng)

  • B. 

   Dệt bằng tơ lấy từ lá tọa

  • C. 

   Khi mặc buôn lưng(cạp) quần ra ngoài dây buộc

  • D. 

   Có hình miếng lá để che trước và lót sau khi ngồi

 • 11. 
  "Nam nữ tôn ti", "Tam tòng tứ đức" là quan niệm xuất hiện trong Nho giáo từ thời
  • A. 

   Khổng Tử

  • B. 

   Mạnh Tử

  • C. 

   Hán Nho

  • D. 

   Tống Nho

 • 12. 
  Tạng "can" trong Ngủ hành ứng với
  • A. 

   Hành mộc và phủ đởm

  • B. 

   Hành Kim và phủ tiểu tràng

  • C. 

   Hành mộc và phủ tiểu tràng

  • D. 

   Hành Kim và phủ đởm

 • 13. 
  "Chính thống giáo" là tên gọi
  • A. 

   Của dòng phía Tây tách ra từ cuộc phân liệt thứ nhất

  • B. 

   Của dòng phí Đông tách ra từ cuộc phân liệt thứ nhất

  • C. 

   Của dòng tách ra từ cuộc phân liệt thứ hai

  • D. 

   Của dòng tách ra từ cuộc phân liệt thứ ba

 • 14. 
  Hình thức giao thông vận chuyển phát triển nhất của người Việt Nam là
  • A. 

   Mang vác

  • B. 

   Đường thủy

  • C. 

   Đường bộ

  • D. 

   Không có

 • 15. 
  Trong gia đình Việt Nam truyền thống, Thổ Công được thờ ở
  • A. 

   Gian giữa

  • B. 

   Gian bên trái

  • C. 

   Gian bên phải

  • D. 

   Gian bếp

 • 16. 
  Món chả giò (nem rán) của người Việt Nam tiềm ẩn trong mình triết lý về:
  • A. 

   Tính cộng đồng

  • B. 

   Tính dân chủ

  • C. 

   Tính linh hoạt

  • D. 

   Tính tổng hợp

 • 17. 
  Tục nộp cheo khi cưới là biểu hiện của
  • A. 

   Hủ tục xôi thịt trong làng quê xưa

  • B. 

   Sự bóc lột của tầng lớp lãnh đạo địa phương

  • C. 

   Một biện pháp bảo vệ sự ổn định của làng xã

  • D. 

   Cả ba đều đúng

 • 18. 
  Câu tục ngữ "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" là biểu hiện của
  • A. 

   Tính linh hoạt

  • B. 

   Tính tổng hợp

  • C. 

   Tính trọng tình

  • D. 

   Tính dân chủ

 • 19. 
  Người Việt cổ ở nhà sàn vì thời đó
  • A. 

   Nhiều thú dữ

  • B. 

   Nước ngập nhiều

  • C. 

   Đất ẩm thấp

  • D. 

   Cả 3 đều đúng

 • 20. 
  Lối xưng hô "ông-con" hoặc cả hai người nữ cùng gọi nhau là "chị" là ví dụ điển hình của
  • A. 

   Lối trọng quan hệ

  • B. 

   Tính cộng đồng

  • C. 

   Tư duy tổng hợp

  • D. 

   Tính linh hoạt

 • 21. 
  Lịch thuần âm là lịch phát sinh từ vùng
  • A. 

   Ai Cập

  • B. 

   Lưỡng Hà

  • C. 

   Đông Á

  • D. 

   Đông Nam Á

 • 22. 
  Cơ cấu bữa ăn truyền thống của người Việt Nam là:
  • A. 

   Cơm - Rau - Thịt - Cá

  • B. 

   Cơm - Cá - Rau - Thịt

  • C. 

   Cơm - Thịt - Rau - Cá

  • D. 

   Cơm - Rau - Cá - Thịt

 • 23. 
  Các yếu tố được xem là mang bản chất âm:
  • A. 

   Hệ can, can Bính

  • B. 

   Hệ can, can Tân

  • C. 

   Hệ chi, can Bính

  • D. 

   Hệ chi, can Tân

 • 24. 
  Phụ nữ Việt Nam xưa có sử dụng:
  • A. 

   Áo ba thân

  • B. 

   Áo năm thân

  • C. 

   Áo bảy thân

  • D. 

   Áo chín thân

 • 25. 
  Ba lớp của tiến trình văn hóa Việt Nam là
  • A. 

   Bản địa, giao lưu với Trung Hoa và khu vực, giao lưu với phương Tây

  • B. 

   Tiền sử, chống Bắc thuộc, giao lưu với phương Tây

  • C. 

   Văn hóa ngoại lai với nhau và với văn hóa bản địa

  • D. 

   Văn hóa truyền thống và văn hóa phương Tây

Back to Top Back to top