To 2_mtk Kls 9

20 Questions | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
To 2_mtk Kls 9 - Quiz

. WAKTU ; 50 MENIT


Questions and Answers
 • 1. 
  Akar-akar persamaan kuadrat  adalah ...
  • A. 

   2 dan 5

  • B. 

   2 dan -5

  • C. 

   -5 dan 2

  • D. 

   -5 dan -2

 • 2. 
  Akar-akar persamaan kuadrat  adalah ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 3. 
  Persamaan kuadrat  mempunyai akar-akar   dengan . Dengan demikian  
  • A. 

   21

  • B. 

   18

  • C. 

   15

  • D. 

   12

 • 4. 
  Persamaan kuadrat mempunyai akar-akar  dan  dengan . Dengan demikian sama dengan ...
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   6

 • 5. 
  Akar-akar persamaan kuadrat  adalah ...
  • A. 

   8 dan 1

  • B. 

   -1 dan 13

  • C. 
  • D. 
 • 6. 
  Persamaan kuadrat mempunyai ...
  • A. 

   Dua akar real yang berbeda

  • B. 

   Dua akar real yang sama (kembar)

  • C. 

   Dua akar yang tidak real (akar-akarnya imajiner)

  • D. 

   Dua akar rasional

 • 7. 
  Persamaan kuadrat berikut mempunyai akar-akar real yang sama (kembar), kecuali ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 8. 
  Agar akar-akar persamaan kuadrat  merupakan akar-akar yang real berbeda maka nilai p haruslah ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  Agar persamaan kuadrat  mempunyai akar real yang kembar maka nilai k sama dengan ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 10. 
  Hasil kali akar-akar persamaan  sama dengan ...
  • A. 

   -3

  • B. 

   -2

  • C. 

   -1,3

  • D. 

   0,5

 • 11. 
  Jika  maka pernyataan berikut yang salah adalah ...
  • A. 

   F(0) = 15

  • B. 

   F(-3) = f(5)

  • C. 

   F(-2) = f(4)

  • D. 

   F(4) = -7

 • 12. 
  Parabola berikut yang terbuka ke atas adalah ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 13. 
  Fungsi kuadrat  mempunyai titik ...
  • A. 

   Minimum yaitu (2, 8)

  • B. 

   Maksimum yaitu (2, 8)

  • C. 

   Minimun yaitu (1, 6)

  • D. 

   Maksimum yaitu  (1, 6)

 • 14. 
  Diketahui persamaan parabola adalah . Parabola tersebut mempunyai titik puncak ...
  • A. 

   Minimum di (2, 0)

  • B. 

   Maksimum di (2, 0)

  • C. 

   Minimum di (3,0 )

  • D. 

   Maksimum di (3, 0)

 • 15. 
  Misal  maka grafik f(x) akan ...
  • A. 

   Memotong sumbu x di 2 titik

  • B. 

   Selalu di atas sumbu x

  • C. 

   Selalu di bawah sumbu x

  • D. 

   Tidak memotong sumbu y

 • 16. 
  Diketahui fungsi kuadrat  mempunyai sumbu simetri x = 3 maka nilai p yang memenuhi adalah ...
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   1

  • D. 

   -1,8

 • 17. 
  Titik potong  memotong sumbu x di titik ...
  • A. 

   (0, -15)

  • B. 

   (3, 0) dan (5, 0)

  • C. 

    (-3, 0) dan (5, 0)

  • D. 

   (3, 0) dan (-5, 0)

 • 18. 
  Parabola di bawah ini yang tidak memotong sumbu x dan terbuka ke atas adalah ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 19. 
  Sebuah parabola yang mempunyai titik puncak maksimum (4, 3) dan melalui titik (5, 2). Dengan demikian persamaan parabola tersebut adalah ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 20. 
  Jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di (4, 0) dan (-3, 0) maka persamaannya dapat dirumuskan dengan ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
Back to Top Back to top