Tăng áp Lực Tĩnh Mạch Cửa-bệnh Học

10 cu hi | Total Attempts: 791

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tăng áp Lực Tĩnh Mạch Cửa-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Vị trí khởi nguồn của tĩnh mạch cửa:
  • A. 

   A-Sau cổ tuỵ

  • B. 

   B-Sau thân tuỵ

  • C. 

   C-Sau đầu tuỵ

  • D. 

   D-Sau đuôi tuỵ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 2. 
  Áp lực tĩnh mạch cửa bình thường:
  • A. 

   A-2-5 mmHg

  • B. 

   B-5-8 mmHg

  • C. 

   C-8-12 mmHg

  • D. 

   D-12-16 mmHg

  • E. 

   E-16-20 mmHg

 • 3. 
  Tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa sẽ xảy ra khi áp lực tĩnh mạch cửa:
  • A. 

   A-Trên 6 mmHg

  • B. 

   B-Trên 8 mmHg

  • C. 

   C-Trên 10 mmHg

  • D. 

   D-Trên 12 mmHg

  • E. 

   E-Trên 14 mmHg

 • 4. 
  Trong hầu hết các trường hợp tăng áp tĩnh mạch cửa:
  • A. 

   A-Kháng lực thành mạch tăng, lưu lượng máu tăng

  • B. 

   B-Kháng lực thành mạch tăng, lưu lượng máu giảm

  • C. 

   C-Kháng lực thành mạch giảm, lưu lượng máu tăng

  • D. 

   D-Kháng lực thành mạch giảm, lưu lượng máu giảm

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 5. 
  Lưu lượng máu tĩnh mạch cửa bình thường bằng:
  • A. 

   A-1/2 cung lượng tim

  • B. 

   B-1/4 cung lượng tim

  • C. 

   C-1/6 cung lượng tim

  • D. 

   D-1/8 cung lượng tim

  • E. 

   E-1/10 cung lượng tim

 • 6. 
  Nguyên nhân phổ biến nhất của tăng áp tĩnh mạch cửa:
  • A. 

   A-Xơ gan

  • B. 

   B-Huyết khối tĩnh mạch cửa

  • C. 

   C-Chèn ép tĩnh mạch cửa từ bên ngoài

  • D. 

   D-Sán lá gan

  • E. 

   E-Hội chứng Budd-Chiari

 • 7. 
  Nguyên nhân phổ biến nhất của xơ gan:
  • A. 

   A-Rượu

  • B. 

   B-Viêm gan siêu vi

  • C. 

   C-Xơ gan mật nguyên phát

  • D. 

   D-Viêm đường mật xơ hoá

  • E. 

   E-Chứng nhiễm sắc tố sắt

 • 8. 
  BN có hội chứng Budd-Chiari hầu hết là do:
  • A. 

   A-Tắc tĩnh mạch phía trên gan do huyết khối

  • B. 

   B-Tắc tĩnh mạch phía trên gan do nhiễm trùng

  • C. 

   C-Tắc tĩnh mạch phía trên gan do nhiễm ký sinh trùng

  • D. 

   D-Tắc tĩnh mạch phía trên gan do u bướu

  • E. 

   E-Màng ngăn bẩm sinh tĩnh mạch phía trên gan

 • 9. 
  Hội chứng Budd-Chiari có cùng cơ chế gây tăng áp tĩnh mạch cửa với:
  • A. 

   A-Suy tim phải

  • B. 

   B-Nhiễm sán lá gan

  • C. 

   C-Huyết khối tĩnh mạch cửa

  • D. 

   D-Dò động-tĩnh mạch vùng quanh tuỵ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 10. 
  Huyết khối tĩnh mạch trong hội chứng Budd-Chiari nằm ở:
  • A. 

   A-Nhánh nhỏ của tĩnh mạch trên gan

  • B. 

   B-Nhánh chính của tĩnh mạch trên gan

  • C. 

   C-Tĩnh mạch chủ dưới

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

Back to Top Back to top