Thoát Vị Thành Bụng-bệnh Học

64 cu hi | Total Attempts: 147

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thoát Vị Thành Bụng-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Cấu trúc nào sau đây KHÔNG nằm trong bao xơ thừng tinh:
  • A. 

   A-Túi thoát vị trực tiếp

  • B. 

   B-Túi thoát vị gián tiếp

  • C. 

   C-Đám rối tĩnh mạch thừng tinh

  • D. 

   D-Ống dẫn tinh

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 2. 
  Túi thoát vị bẹn gián tiếp di chuyển qua chỗ yếu nào sau đây trên thành bụng:
  • A. 

   A-Lỗ bẹn sâu

  • B. 

   B-Lỗ bẹn nông

  • C. 

   C-Tam giác Hessenbach

  • D. 

   D-Ống đùi

  • E. 

   E-Lỗ bịt

 • 3. 
  Nghẹt là một biến chứng thường gặp của thoát vị. Vị trí nghẹt trong thoát vị bẹn gián tiếp nghẹt thường là cấu trúc giải phẫu nào sau đây:
  • A. 

   A-Lỗ bẹn nông

  • B. 

   B-Lỗ bẹn sâu

  • C. 

   C-Ống đùi

  • D. 

   D-Tam giác bẹn

  • E. 

   E-Ống bẹn

 • 4. 
  Sàn bẹn được cấu thành bởi cấu trúc giải phẫu nào sau đây:
  • A. 

   A-Mạc ngang

  • B. 

   B-Cân cơ ngang

  • C. 

   C-Dãi chậu mu

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 5. 
  Thần kinh nào sau đây KHÔNG chi phối cảm giác cho vùng bẹn-bìu:
  • A. 

   A-Nhánh bì trước của thần kinh đùi

  • B. 

   B-Nhánh sinh dục của thần kinh sinh dục đùi

  • C. 

   C-Thần kinh chậu bẹn

  • D. 

   D-Thần kinh chậu hạ vị

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Khi phẫu tích thừng tinh, thần kinh nào sau đây có thể bị tổn thương:
  • A. 

   A-Thần kinh chậu hạ vị

  • B. 

   B-Nhánh sinh dục của thần kinh sinh dục đùi

  • C. 

   C-Thần kinh chậu bẹn

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Nơi tiếp giáp giữa bờ ngoài cơ thẳng bụng và đường cung là nơi có thể xảy ra loại thoát vị nào sau đây:
  • A. 

   A-Thoát vị thượng vị

  • B. 

   B-Thoát vị spigelian

  • C. 

   C-Thoát vị trượt

  • D. 

   D-Thoát vị gian thành

  • E. 

   E- Câu A,B,C,D sai

 • 8. 
  Các cấu trúc giải phẫu nào sau đây có thể được quan sát thấy từ phiá sau thành bẹn:
  • A. 

   A-Liềm bẹn

  • B. 

   B-Dây chằng bẹn

  • C. 

   C-Lỗ bẹn nông

  • D. 

   D-Lỗ bẹn sâu

  • E. 

   E-Thừng tinh

 • 9. 
  Cấu trúc giải phẫu nào sau đây chỉ có thể được quan sát thấy từ phiá sau thành bẹn:
  • A. 

   A-Liềm bẹn

  • B. 

   B-Dây chằng bẹn

  • C. 

   C-Dây chằng Coopper

  • D. 

   D-Lỗ bẹn nông

  • E. 

   E-Lỗ bẹn sâu

 • 10. 
  Thoát vị thành bụng có đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng:
  • A. 

   A-Tạng thoát vị di chuyển qua một chỗ yếu trên thành bụng

  • B. 

   B-Ở nơi thoát vị xảy ra, thành bụng không có lớp cân che phủ

  • C. 

   C-Tạng thoát vị có thể nằm giữa các lớp cân cơ của thành bụng, tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp, tạng thoát vị ra phía ngoài thành bụng

  • D. 

   D-Tạng thoát vị thường là ruột non

  • E. 

   E-Tạng thoát vị có thể bị kẹt hay bị nghẹt trong túi thoát vị

 • 11. 
  Một thoát  vị thành bụng, nếu không được xử trí, sẽ dẫn đến hậu quả nào sau đây:
  • A. 

   A-Chấn thương trực tiếp

  • B. 

   B-Phá huỷ các cấu trúc thành bụng

  • C. 

   C-Viêm phúc mạc

  • D. 

   D-Tắc ruột

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 12. 
  Loại thoát vị nào sau đây xảy ra phổ biến nhất:
  • A. 

   A-Thoát vị bẹn

  • B. 

   B-Thoát vị thượng vị

  • C. 

   C-Thoát vị đùi

  • D. 

   D-Thoát vị vết mổ

  • E. 

   E-Thoát vị rốn

 • 13. 
  Loại thoát vị nào sau đây xảy ra phổ biến nhất ở nữ giới:
  • A. 

   A-Thoát vị bẹn gián tiếp

  • B. 

   B-Thoát vị bẹn trực tiếp

  • C. 

   C-Thoát vị đùi

  • D. 

   D-Thoát vị vết mổ

  • E. 

   E-Thoát vị rốn

 • 14. 
  Loại thoát vị nào sau đây xảy ra phổ biến ở nam giới hơn là ở nữ giới:
  • A. 

   A-Thoát vị bẹn trực tiếp

  • B. 

   B-Thoát vị đùi

  • C. 

   C-Thoát vị vết mổ

  • D. 

   D-Thoát vị rốn

  • E. 

   E-Câu A,C,D đúng

 • 15. 
  Loại thoát vị nào sau đây có nguy cơ bị nghẹt cao nhất:
  • A. 

   A-Thoát vị bẹn gián tiếp

  • B. 

   B-Thoát vị bẹn trực tiếp

  • C. 

   C-Thoát vị bịt

  • D. 

   D-Thoát vị rốn

  • E. 

   E-Thoát vị lưng

 • 16. 
  Đặc điểm nào sau đây của thoát vị bẹn trực tiếp được cho là đúng:
  • A. 

   A-Là một loại thoát vị mắc phải

  • B. 

   B-Có cổ túi tương ứng với lỗ bẹn sâu

  • C. 

   C-Có nguy cơ nghẹt cao

  • D. 

   D-Thường xảy ra ở thanh thiếu niên

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 17. 
  Đặc điểm nào sau đây của thoát vị bẹn gián tiếp được cho là SAI:
  • A. 

   A-Thường xuất hiện ở bên phải nhiều hơn là bên trái

  • B. 

   B-Là một loại thoát vị bẩm sinh

  • C. 

   C-Có cổ túi tương ứng với lỗ bẹn sâu

  • D. 

   D-Có nguy cơ nghẹt cao hơn thoát vị bẹn trực tiếp

  • E. 

   E-Tần suất xảy ra càng tăng khi tuổi càng tăng

 • 18. 
  Trường hợp thoát vị bẹn nào sau đây chắc chắn có liên quan đến sự còn tồn tại của ống phúc tinh mạc:
  • A. 

   A-Thoát vị bẹn gián tiếp ở trẻ em

  • B. 

   B-Thoát vị bẹn gián tiếp ở người lớn

  • C. 

   C-Thoát vị bẹn gián tiếp ở phụ nữ

  • D. 

   D-Thoát vị bẹn trực tiếp

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 19. 
  Đặc điểm nào sau đây của thoát vị vết mổ được cho là đúng:
  • A. 

   A-Xảy ra phổ biến ở nam hơn là ở nữ giới

  • B. 

   B-Người có thành bụng dày mỡ có nguy cơ bị thoát vị vết mổ nhiều hơn người gầy ốm

  • C. 

   C-Nguyên nhân chính là do kỹ thuật khâu đóng vết mổ

  • D. 

   D-Có nguy cơ nghẹt cao hơn các loại thoát vị thành bụng khác

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 20. 
  Tạng thường bị thoát vị trượt nhất là:
  • A. 

   A-Manh tràng

  • B. 

   B-Đại tràng xích-ma

  • C. 

   C-Bàng quang

  • D. 

   D-Phần phụ

  • E. 

   E-Ruột non

 • 21. 
  Thoát vị trượt thường là loại thoát vị nào sau đây:
  • A. 

   A-Thoát vị bẹn trực tiếp

  • B. 

   B-Thoát vị bẹn gián tiếp

  • C. 

   C-Thoát vị đùi

  • D. 

   D-Thoát vị vết mổ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 22. 
  Thoát vị Richter có đặc điểm nào sau đây:
  • A. 

   A-Là một loại thoát vị nội

  • B. 

   B-Là một loại thoát vị bẹn

  • C. 

   C-Là một loại thoát vị nghẹt

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 23. 
  Thoát vị spigelian là:
  • A. 

   A-Một loại thoát vị nội

  • B. 

   B-Một loại thoát vị trượt

  • C. 

   C-Một loại thoát vị gian thành

  • D. 

   D-Một loại thoát vị kẹt

  • E. 

   E-Một loại thoát vị nghẹt

 • 24. 
  Khối thoát vị spigelian nằm ở vị trí nào sau đây trong thành bụng:
  • A. 

   A-Giữa mạc ngang và cơ ngang bụng

  • B. 

   B-Giữa cơ ngang bụng và cơ chéo bụng trong

  • C. 

   C-Giữa cơ chéo bụng trong và cơ chéo bụng ngoài

  • D. 

   D-Giữa là sau cơ thẳng bụng và cơ thẳng bụng

  • E. 

   E-Giữa cơ thẳng bụng và lá trước cơ thẳng bụng

 • 25. 
  Khối thoát vị spigelian nằm ở vị trí nào sau đây trên thành bụng:
  • A. 

   A-Đường giữa trên rốn và cách rốn khoảng 4-5 cm

  • B. 

   B- Đường giữa dưới rốn và cách rốn khoảng 4-5 cm

  • C. 

   C-Bờ ngoài cơ thẳng bụng trên rốn và cách rốn khoảng 4-5 cm

  • D. 

   D- Bờ ngoài cơ thẳng bụng dưới rốn và cách rốn khoảng 4-5 cm

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

Back to Top Back to top