Tähistame Koos üle-euroopalist Logopeedide Päeva!

16 Ksimused | Total Attempts: 669

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thistame Koos le-euroopalist Logopeedide Peva!

6. märts on üle-euroopaline logopeedia päev. Anna-Liisa ja Raili Eesti Logopeedide Ühingust koostasid Sulle, Sinu sõpradele ja kolleegidele vahva küsimustiku, et sa saaksid oma olemasolevaid logopeedia-alaseid  teadmisi kontrollida või hoopis uusi fakte juurde ammutada! Valikvastustega küsimustiku täitmine võtab aega vaid mõne minuti. Tähista logopeedide päeva koos meiega!


Questions and Answers
 • 1. 
  Millega logopeedid tegelevad?
  • A. 

   Rekreatsioon

  • B. 

   Kõne ja draama

  • C. 

   Keel, kõne, neelamine ja hääl

 • 2. 
  Millal hakkasid inimesed keelt kommunikatsioonivahendina kasutama?
  • A. 

   2,5 miljonit aastat tagasi

  • B. 

   1000a tagasi

  • C. 

   3000a tagasi

 • 3. 
  Kui mitmel eestlasel võib kommunikatsioonipuuet esineda?
  • A. 

   1:7

  • B. 

   1:30

  • C. 

   1:1000

 • 4. 
  Mis on afaasia?
  • A. 

   Huule- ja suulaelõhe

  • B. 

   Ajukahjustuse tagajärjel tekkinud keele- ja kõnehäire

  • C. 

   Ajataju häire

 • 5. 
  Kui sageli esineb autismi?
  • A. 

   1:800-st lapsest

  • B. 

   1:3000

  • C. 

   1:160

 • 6. 
  Mis vanuses peaks laps oma esimesed sõnad ütlema?
  • A. 

   12-18-kuuselt

  • B. 

   2-aastaselt

  • C. 

   6-kuuselt

 • 7. 
  Mis on düsfaagia?
  • A. 

   Insuldi tagajärjel tekkinud kõnehäire

  • B. 

   Neelamishäire

  • C. 

   Võimeetus näha värve

 • 8. 
  Kui mitut lihast sa kasutad, et lause välja öelda?
  • A. 

   6

  • B. 

   100

  • C. 

   1500

 • 9. 
  Mis on düsartria?
  • A. 

   Muskel otsa ees, mis lubab sul kulme tõsta

  • B. 

   Neelamishäire, mis on põhjustatud aju vereringe häirest

  • C. 

   Kõnehäire, mis väljendub kõne ebatäpse hääldamisena

 • 10. 
  Kui vali on hääl tavalise vestluse ajal?
  • A. 

   150-200dB

  • B. 

   10-20dB

  • C. 

   60-70dB

 • 11. 
  Mis on düsfoonia?
  • A. 

   Võimetus kõneleda prantsuse keeles

  • B. 

   Seisund, mille puhul hääle kõrgus, valjus ja kvaliteet on häiritud

  • C. 

   Kõnehäire, mis on tingitud ajukahjustusest

 • 12. 
  Mis funktsioon on zygomaticus major lihasel?
  • A. 

   Närimine

  • B. 

   Naeratamine

  • C. 

   Kulmude tõstmine

 • 13. 
  Mis on aleksia?
  • A. 

   Ajukahjustuse tagajärjel tekkinud võimetus lugeda

  • B. 

   Ilus tüdrukunimi

  • C. 

   Sihtliigutusvõimetus

 • 14. 
  Milline kõnehäire oli teemaks filmis Kuninga kõne?
  • A. 

   Kogelus

  • B. 

   Düsartria

  • C. 

   Düsleksia

 • 15. 
  Millise häire all kannatab Rootsi kuningas Karl XVI Gustaf?
  • A. 

   Afaasia

  • B. 

   Düsleksia

  • C. 

   Neelamishäire

 • 16. 
  Viipekeel(es) on
  • A. 

   Universaalne, kõik rahvused kasutavad samu viipeid

  • B. 

   Piltidena joonistatud keel

  • C. 

   Igal rahvusel omad viiped