Истинските символи на Коледа

16

Settings
Please wait...

Прочетете приказката внимателно и попълнете викторината.  


Questions and Answers
 • 1. 
  Прочетете книжката и допишете изречението: В тази приказка се разказва за[Blank]
 • 2. 
  Какво символизира зеленният цвят на коледната елхата?
  • A. 

   цвета на зимата

  • B. 

   вечната надежда на човечеството

  • C. 

   цвета на младостта

  • D. 

   цвета на плодородието

 • 3. 
  Какво символизира острият връх на коледната елха?
  • A. 

   посоката на човешката мисъл нагоре

  • B. 

   планината

  • C. 

   пирамида

  • D. 

   покрива на къщата, където се е родил Спасителят

 • 4. 
  Какво символизира звездата на върха на коледната елха?
  • A. 

   звезден дъжд

  • B. 

   пътеводна светлина

  • C. 

   символизира изпълненото обещание на Бог да прати Спасител на света

  • D. 

   радостта на природата от рождението на Иисус

 • 5. 
  Каква е символиката на запалената свещ?
  • A. 

   всички сме тленни и преходни

  • B. 

   изгори, за да светиш

  • C. 

   огънят трябва да се запали

  • D. 

   светлината измества тъмнината

 • 6. 
  Какво символизира коледният венец?
  • A. 

   безкрайността на природата

  • B. 

   любовта е един непрекъсващ кръг на привързаност

  • C. 

   семейството

  • D. 

   готовността на стопаните за посрещане на празника

 • 7. 
  Какво символизира Дядо Коледа?
  • A. 

   подаръците, които получаваме за Нова година

  • B. 

   спасителят, който е дошъл да ни награди

  • C. 

   щедростта и добротата, която чувстваме през месец декември

  • D. 

   обичта на околните към нас

 • 8. 
  Какво символизира бодливата зеленика (джелът)?
  • A. 

   безсмъртието - короната от тръни на нашия Спасител

  • B. 

   копията на войниците, промушили Спасителя на кръста

  • C. 

   болката на Спасителя на кръста

  • D. 

   бодлите на живота, който живеят хората

 • 9. 
  Какво символизират червените плодове на джела? 
  • A. 

   любовта и болката (бодлите)

  • B. 

   кръвта на Спасителя

  • C. 

   истината, че Бог се е родил

  • D. 

   предупреждават, че бодливата зеленика може а боде и причинява болка

 • 10. 
  Какво символизират подаръците?
  • A. 

   подаръците са само за послушните и отличните

  • B. 

   да се научим да приемаме подаръци

  • C. 

   когато сме заслужили, ще получим подаръци

  • D. 

   да се научим да даряваме както го прави Господ и мъдреците

 • 11. 
  Какво символизира захарното бастунче?
  • A. 

   гегата на овчаря, с която завръща заблудените овце в стадото

  • B. 

   сладките празници, които предстоят

  • C. 

   закрила за братята си

  • D. 

   кука за окачане

  • E. 

   радостта на децата

 • 12. 
  Какво символизират ангелите?
  • A. 

   водачи на влъхвите при младенеца

  • B. 

   небесното войнство

  • C. 

   предвестници на благата вест за рождеството на Спасителя

  • D. 

   пазители на децата

 • 13. 
  Какво символизира камбаната?
  • A. 

   радостта на хората 

  • B. 

   звука, който помага на загубилият се да се завърне обратно  

  • C. 

   звука от песните на ангелите

  • D. 

   че наблизо има църква

 • 14. 
  Дядо Коледа е само скромен служител на Спасителя, пред който се прекланя.
  • A. 

   вярно

  • B. 

   грешно

 • 15. 
  Кои от изброените са коледни символи?
  • A. 

   джел

  • B. 

   яйце

  • C. 

   кръст

  • D. 

   звезда

  • E. 

   елха

  • F. 

   подаръци