Sesi Interaktif Unit Prestasi Dan Naik Pangkat

10 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Sesi Interaktif Unit Prestasi Dan Naik Pangkat - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah dasar atau peraturan semasa yang boleh dirujuk berkaitan pengisian Borang LNPK?
  • A. 

   Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009

  • B. 

   Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2006

  • C. 

   Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2009

  • D. 

   Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2010

 • 2. 
  Berapakah tempoh masa bagi penjawat awam untuk membuat perisytiharan harta berdasarkan tarikh terakhir perisytiharan harta terdahulu?
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   5

  • D. 

   12

 • 3. 
  SKT merujuk kepada Akronim....
  • A. 

   Sijil Kerja Tahunan

  • B. 

   Sijil Kerajaan Tempatan

  • C. 

   Sasar Kerja Tahunan

  • D. 

   Sasaran Kerja Tahunan

 • 4. 
  Apa itu MBJ?
  • A. 

   Majlis Bawah Jambatan

  • B. 

   Majlis Bersama Jabatan

  • C. 

   Majlis Bertemu Jabatan

  • D. 

   Majlis Bandaraya Johor

 • 5. 
  Apakah jenis harta tidak alih yang perlu diisytiharkan?
  • A. 

   Basikal

  • B. 

   Almari

  • C. 

   Tanah

  • D. 

   Kereta

 • 6. 
  PPSM merujuk kepada Akronim...
  • A. 

   Pembangunan Panel Sumber Manusia

  • B. 

   Pentas Penilaian Sumber Manusia

  • C. 

   Persatuan Penilai Sumber Manusia

  • D. 

   Panel Pembangunan Sumber Manusia

 • 7. 
  Adakah pegawai lantikan kontrak perlu mengisi LNPT?
  • A. 

   Perlu

  • B. 

   Tidak Perlu

 • 8. 
  Bolehkah Ketua Jabatan mengarahkan untuk pegawai memangku sesuatu jawatan?
  • A. 

   Boleh

  • B. 

   Tidak Boleh

 • 9. 
  Berapakah wajaran markah LNPT bagi kenaikan pangkat pegawai?
  • A. 

   80%

  • B. 

   95%

  • C. 

   85%

  • D. 

   90%

 • 10. 
  Bolehkah pemangkuan seseorang pegawai ditamatkan?
  • A. 

   Boleh

  • B. 

   Tidak Boleh

Back to Top Back to top