Thai Education Law(กฏหมายการศึกษา)
142
ก่อนทำแบบทดสอบนี้ให้ท่านใส่ชื่อในช่อง Your name  แล้วจึงคลิ๊กที่ Start Quiz  แบบทดสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ ใช้เวลาทำ ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง   คะแนนการผ่านที่ร้อยละ 60   คะแนนยอดเยี่ยมร้อยละ 90 ขอให้โชคดีครับ