Tezak Alapac Prvi Kolk

20 Questions | Total Attempts: 102

SettingsSettingsSettings
Tezak Alapac Prvi Kolk - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Dokumenta za proizvodnju su:
  1. Sklopni crtez
  2. Sklopni grafikon
  3. ____________
  4. Radni nalog
  • A. 

   Graficki sklop

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Lista puta

  • D. 

   Nacrtni sklop

 • 2. 
  Globalna strategija je strategija u kojoj su operativne odluke:
  • A. 

   Decentralizovane

  • B. 

   Centralizovane

  • C. 

   Globalizovane

  • D. 

   Ne znam

 • 3. 
  Srednjorocna prognoza obuhvata period od:
  • A. 

   Od 2 meseca do 2 godine

  • B. 

   Od 3 meseca do 3 godine

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Od 4 meseca do 4 godine

 • 4. 
  Izbor najbolje opreme podrazumeva: 
  1. Razumevanje dostupnih procesa i tehnologija
  2. Razmatranje cene
  3. _______________
  4. _______________
  5. Fleksibilnosti
  • A. 

   Kvaliteta i kapaciteta

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Kapaciteta i odrzavanja

  • D. 

   Kvaliteta i odrzavanja

 • 5. 
  Poslovi menadzera operacija su:
  1. Planiranje
  2. Organizovanje
  3. Zaposljavanje
  4. ___________
  5. ___________
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Vodjenje i kontrola

  • C. 

   Delegiranje i kontrola

  • D. 

   Raspustanje i kontrola

 • 6. 
  Efikasnost je stvarni output izrazen u procentima _____________ kapaciteta?
  • A. 

   Efektivnog

  • B. 

   Efikasnog

  • C. 

   Neutralnog

  • D. 

   Ne znam

 • 7. 
  Razvoj OM odvijao se u tri faze:
  1. Fokus na troskovima
  2. Fokus na kvalitetu
  3. Fokus na ________
  • A. 

   Sistematizaciji

  • B. 

   Kastemizaciji

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Normalizaciji

 • 8. 
  Strategije razvoja novog proizvoda mogu biti:
  • A. 

   Interne i eksterne

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Opste i specijalizovane

  • D. 

   Primarne i sekundarne

 • 9. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Efektivni kapacitet je uvek visi od projektovanog kapaciteta

  • C. 

   Efektivni kapacitet je uvek nizi od projektovanog kapaciteta

  • D. 

   Efektivni kapacitet je uvek jednak projektovanom kapacitetu

 • 10. 
  Usko grlo ima ___________________ od svih operacija u sistemu.
  • A. 

   Najmanji reaktivni kapacitet

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Najmanji efektivni kapacitet

  • D. 

   Najveci efektivni kapacitet

 • 11. 
  Odredjivanje velicine i lokacije fabrike odlucivanje o strukturi servisa projektovanju lanca snabdevanja predstavljaju
  • A. 

   Takticki nivo operativnog menadzmenta

  • B. 

   Operativni nivo operativnog menadzmenta

  • C. 

   Strateski nivo operativnog menadzmenta

  • D. 

   Ne znam

 • 12. 
  Delfi metoda je:
  • A. 

   Kvantitivna metoda

  • B. 

   Delimicno i kvalitativna i kvantitativna metoda

  • C. 

   Kvalitativna metoda

  • D. 

   Ne znam

 • 13. 
  Kod analize kapaciteta prozivodnog sistema vazne su tri mere:
  1. procesno vreme stanice
  2. procesno vreme sistema
  3. __________________
  • A. 

   Vreme kapacitetnog ciklusa

  • B. 

   Vreme sistematskog ciklusa

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Vreme procesnog ciklusa

 • 14. 
  Kapacitet predstavlja broj __________ koji obje moze primiti, uskladistiti ili proizvesti u odredjenom vremenu
 • 15. 
  Alatke za analizu i projektovanje procesa su:
  • A. 

   Dijagram toka

  • B. 

   Mapiranje toka cena

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Dijagram mapiranja

 • 16. 
  Prognoze zivotnog ciklusa vrlo su korisne za prognoziranje:
  1. Razlicitih nivoa RS
  2. ______________
  3. Fabrickih kapaciteta
  • A. 

   Opterecenosti RM

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Nivoa zaliha

  • D. 

   Raspored RM

 • 17. 
  Strategijski koncepti ostvarenja misije:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Diferencijacije

  • C. 

   Sistematizacija

  • D. 

   Ujednacavanje

 • 18. 
  Fokus na proizvod je strategija  procesa po kojoj su proizvodni pogoni organizovani oko proizvoda, tako da omoguce proizvodnju 
  • A. 

   Malog obima i velike raznovrsnosti

  • B. 

   Malog obima i male raznovrsnosti

  • C. 

   Velikog obima i male raznovrsnosti

  • D. 

   Ne znam

 • 19. 
  Da bi OM bio efikasan, mora imati definisanu: 
  1. Misiju, da zna gde ide
  2. ___________________
  • A. 

   Plan operacija

  • B. 

   Strategija

  • C. 

   Viziju

  • D. 

   Ne znam

 • 20. 
  Strategija proizvoda povezuje odluke o proizvodu sa:
  • A. 

   Cenom

  • B. 

   Kvalitetom

  • C. 

   Investicijama

  • D. 

   Ne znam

Back to Top Back to top