Trešā Stunda

29 Jautjumi

Settings
Please wait...
Trešā Stunda

Ar šī testa palīdzību varēsiet novērtēt savas zināšanas par tēmas "Starptautiskās ekonomiskās attiecības" trešo stundu - patērētāju ieguvumiem un zaudējumiem divās valstīs, ja starp tām tiek pieļauta tirdzniecība.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kas ekonomikā ir patērētāju ieguvums?
  • A. 

   Starpība starp maksimālo cenu, ko pircējs vēlas par preci maksāt un tirgus cenu, kas viņam reāli jāmaksā.

  • B. 

   Starpība starp cenu, par kādu uzņēmējs ir gatavs preci pārdot un cenu, par kādu pircējs ir gatavs preci pirkt.

  • C. 

   Patērētāja ieguvums no valsts atvēršanas starptautiskajai tirdzniecībai.

  • D. 

   Patērētāja ieguvums labāku produktu, jaunu risinājumu formā.

 • 2. 
  Kas ekonomikā ir ražotāju ieguvums?
  • A. 

   Starpība starp cenu, par kādu uzņēmējs ir gatavs preci pārdot un cenu, par kādu pircējs ir gatavs to pirkt.

  • B. 

   Starpība starp minimālo cenu, par kādu ražotājs ir gatavs pārdot produktu un cenu, kādu tas par šo produktu reāli saņem.

  • C. 

   Ražotāja ieguvums no valsts atvēršanas starptautiskajai tirdzniecībai.

  • D. 

   Ražotāja iegūtie papildus pircēji.

 • 3. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi piena tirgus cenu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 4. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi piena tirgus cena pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 5. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi pārdoto piena daudzumu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   50

  • B. 

   100

  • C. 

   150

  • D. 

   200

  • E. 

   250

 • 6. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi pārdoto piena daudzumu pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   50

  • B. 

   100

  • C. 

   150

  • D. 

   200

  • E. 

   250

 • 7. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi piena daudzumu, kuru saražo ESTONIJA ražotāji pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   50

  • B. 

   100

  • C. 

   150

  • D. 

   200

  • E. 

   250

 • 8. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi piena daudzumu, kuru ESTONIJA importē!
  • A. 

   50

  • B. 

   100

  • C. 

   150

  • D. 

   200

  • E. 

   250

 • 9. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi patērētāju ieguvumu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   A

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A + B + C

  • D. 

   A + B + D

  • E. 

   B + C + D

 • 10. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi patērētāju ieguvumu pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   A

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A + B + C

  • D. 

   A + B + D

  • E. 

   B + C + D

 • 11. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi ražotāju ieguvumu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   D

  • B. 

   D + B

  • C. 

   D + C

  • D. 

   C + B

  • E. 

   D + B + C

 • 12. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi ražotāju ieguvums pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   D

  • B. 

   D + B

  • C. 

   D + C

  • D. 

   C + B

  • E. 

   D + B + C

 • 13. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi sabiedrības ieguvums pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   A

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A + B + D

  • D. 

   A + B + C

  • E. 

   A + B + C + D

 • 14. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi sabiedrības ieguvums pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   A

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A + B + D

  • D. 

   A + B + C

  • E. 

   A + B + C + D

 • 15. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi piena tirgus cenu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   1,00

  • B. 

   2,00

  • C. 

   3,00

  • D. 

   5,50

 • 16. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi piena tirgus cenu pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   1,00

  • B. 

   2,00

  • C. 

   3,00

  • D. 

   5,50

 • 17. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi LAVIA iedzīvotāju nopirkto piena daudzumu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   150

  • B. 

   200

  • C. 

   250

  • D. 

   400

 • 18. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi LAVIA iedzīvotāju nopirkto piena daudzumu pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   150

  • B. 

   200

  • C. 

   250

  • D. 

   400

 • 19. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi LAVIA ražotāju saražoto piena daudzumu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas.
  • A. 

   150

  • B. 

   200

  • C. 

   250

  • D. 

   400

 • 20. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi LAVIA ražotāju saražoto piena daudzumu pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas.
  • A. 

   150

  • B. 

   200

  • C. 

   250

  • D. 

   400

 • 21. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi laukumus, kas parāda LAVIA patērētāju ieguvumu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas.
  • A. 

   A

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A + B + C

  • D. 

   B + C + E

  • E. 

   B + E

 • 22. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi laukumus, kas parāda LAVIA patērētāju ieguvumu pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas.
  • A. 

   A

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A + B + C

  • D. 

   B + C + E

  • E. 

   B + E

 • 23. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi laukumus, kas parāda LAVIA ražotāju ieguvumu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas.
  • A. 

   C

  • B. 

   C + B

  • C. 

   C + B + E

  • D. 

   B + E

  • E. 

   C + B + A

 • 24. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi laukumus, kas parāda LAVIA ražotāju ieguvumu pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas.
  • A. 

   C

  • B. 

   C + B

  • C. 

   C + B + E

  • D. 

   B + E

  • E. 

   C + B + A

 • 25. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi laukumus, kas parāda LAVIA sabiedrisko ieguvumu pirms starptautiskās tirdzniecības ieviešanas.
  • A. 

   A + B + E

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A + B + C

  • D. 

   B + C + E

  • E. 

   A + B + C + E

 • 26. 
  Valsts LAVIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Norādi laukumus, kas parāda LAVIA sabiedrisko ieguvumu pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas.
  • A. 

   A + B + E

  • B. 

   A + B

  • C. 

   A + B + C

  • D. 

   B + C + E

  • E. 

   A + B + C + E

 • 27. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Aprēķini ESTONIJA patērētāju ieguvumu pirms un pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   Pirms: 600 (naudas vien) Pēc: 500 (naudas vien)

  • B. 

   Pirms: 500 (naudas vien) Pēc: 600 (naudas vien)

  • C. 

   Pirms: 700 (naudas vien) Pēc: 375 (naudas vien)

  • D. 

   Pirms: 375 (naudas vien) Pēc: 700 (naudas vien)

  • E. 

   Pirms: 225 (naudas vien) Pēc: 25 (naudas vien)

 • 28. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Aprēķini ESTONIJA ražotāju ieguvumu pirms un pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   Pirms: 600 (naudas vien) Pēc: 500 (naudas vien)

  • B. 

   Pirms: 500 (naudas vien) Pēc: 600 (naudas vien)

  • C. 

   Pirms: 225 (naudas vien) Pēc: 25 (naudas vien)

  • D. 

   Pirms: 25 (naudas vien) Pēc: 225 (naudas vien)

  • E. 

   Pirms: 50 (naudas vienības) Pēc: 500 (naudas vien)

 • 29. 
  Valsts ESTONIJA piena tirgus, kurā pieļauta brīva starptautiskā tirdzniecība Aprēķini ESTONIJA sabiedrības ieguvumu pirms un pēc starptautiskās tirdzniecības ieviešanas!
  • A. 

   Pirms: 600 (naudas vien) Pēc: 725 (naudas vien)

  • B. 

   Pirms: 725 (naudas vien) Pēc: 600 (naudas vien)

  • C. 

   Pirms: 700 (naudas vien) Pēc: 600 (naudas vien)

  • D. 

   Pirms: (600 naudas vien) Pēc: 700 (naudas vien)

  • E. 

   Pirms: 525 (naudas vien) Pēc: 600 (naudas vien)