Testim Fizika VII. Janar-mars

13 Questions | Total Attempts: 29

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testim Fizika VII. Janar-mars

.


Questions and Answers
 • 1. 
   Energjia qe varet nga masa dhe shpejtesia e trupit eshte:
  • A. 

   Energjia Kinetike

  • B. 

   Energjia Potenciale

  • C. 

   Energjia Kimike

  • D. 

   Energjia Termike

 • 2. 
  Cila energji varet nga pesha e trupit dhe lartesia?
  • A. 

   Energjia Kinetike

  • B. 

   Energjia Potenciale

  • C. 

   Energjia e Zerit

  • D. 

   Energjia Termike

 • 3. 
  Trupi qe leviz zoteron energji kinetike.
  • A. 

   E vertete

  • B. 

   E gabuar

 • 4. 
  Trupi ne lartesi zoteron energji potenciale.
  • A. 

   E vertete

  • B. 

   False

 • 5. 
  Energjia qe buron nga nje trup i ngrohte quhet energji kimike.
  • A. 

   E vertete

  • B. 

   E gabuar

 • 6. 
  Rendimeti tregon se cfare pjese e energjise se plote shnderrohet ne energji.......................
  • A. 

   Te harxhuar

  • B. 

   Te dobishme

 • 7. 
  Cila eshte energjia e dobishme te punimi i radios?
  • A. 

   Energjia zanore

  • B. 

   Energjia termike

  • C. 

   Energjia dritore

 • 8. 
  Cila eshte energjia e harxhuar te punimi i televizorit?
  • A. 

   Energjia zanore

  • B. 

   Energjia termike

  • C. 

   Energjia dritore

 • 9. 
  Kur perdorim tharesen e flokeve, per cdo 200J energji qe shpenzohet per tharjen e flokeve, 160J shpenzohet per te ngrohur ajrin e mjedisit perreth, dhe 40J per energjine e zhurmes qe perhapet gjate punes se thareses. Rendimenti i thareses eshte;
  • A. 

   20%

  • B. 

   30%

  • C. 

   80%

  • D. 

   70%

 • 10. 
  3 kJ  eshte e barabarte me
  • A. 

   300 J

  • B. 

   3000 J

  • C. 

   30000J

  • D. 

   0,003 J

 • 11. 
  Plotesoni fjalite me fjalet e meposhtme. (harxhuar, dobishme, termike) Nje makine punon me efektivitet te larte, neqoftese gjate punes energjia e[Blank] eshte me e madhe se enrgjia  e [Blank]. Pjesa me e madhe e energjise se harxhuar ne kete makine me pjese te levizshme shnderrohet ne energji[Blank] , per shkak te ferkimit.
 • 12. 
  Plotesoni fjalite e meposhtme me fjalet e duhura. a. Forca e ferkimit zvogelon energjine [Blank] te trupit qe leviz dhe shkakton ngrohjen e tij. b. Rendimenti i nje burimi tregon se cfare pjese e energjise se plote shnderrohet ne energji te [Blank]. c. Energjia nuk zhduket, por [Blank] nga nje forme ne nje tjeter.
 • 13. 
  200 J eshte e barabarte me: 
  • A. 

   0,02 kJ

  • B. 

   2 kJ

  • C. 

   20 J

  • D. 

   0,2 J

Back to Top Back to top