Testi Online Punuar Nga Syzana Murseli.Kl III-1 :Gjuhë Shqipe

8 Pyetjet

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testi Online Punuar Nga Syzana Murseli.Kl III-1  :Gjuh Shqipe

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Fjalia është:
  • A. 

   Teksti që lexohet dhe kuptohet

  • B. 

   Fjala e cila na tregon se çfarë është emri

  • C. 

   Një lidhje fjalësh që kanë kuptim

 • 2. 
  Në cilën fjali është përdorur folja në kohën e tashme:
  • A. 

   Unë do të luaj me shoqe

  • B. 

   Unë luaj me shoqe

  • C. 

   Unë kam luajtur me shoqe

  • D. 

   Asnjëra nuk është e saktë

 • 3. 
  Vjershën "Korça" e ka shkruar :
  • A. 

   Naim Frashëri

  • B. 

   Rifat Kukaj

  • C. 

   Qamil Batalli

  • D. 

   Agim Deva

 • 4. 
  Emrat ndahen:
  • A. 

   Në emrat e nyjshëm dhe të pa nyjshëm

  • B. 

   Në emra themelorë dhe rreshtorë

  • C. 

   Në emra të përveçëm dhe të përgjithshëm

 • 5. 
  Veta e dytë e përemrit vetorë në numrin shumës është:
  • A. 

   Unë

  • B. 

   Ai

  • C. 

   Ti

  • D. 

   Ju

 • 6. 
  Kur dhe ku u hap shkolla e parë shqipe:
  • A. 

   7 Mars 1878 në Krujë

  • B. 

   7 Mars 1899 në Tiranë

  • C. 

   7 Mars 1887 në Korçë

  • D. 

   Asnjëra nuk është e saktë

 • 7. 
  Homonimet janë:
  • A. 

   Fjalë që shkruhen dhe lexohen njësoj por me kuptim të ndryshëm

  • B. 

   Fjalë të ndryshme por me kuptim të njejtë

  • C. 

   Fjalë që shkruhen njësoj por që kanë kuptim të njejtë

  • D. 

   Asnjëra nuk është e saktë

 • 8. 
  Vjershën "Me duar në bel" e ka shkruar:
  • A. 

   Rifat Kukaj

  • B. 

   Fejzi Bojku

  • C. 

   Agim Deva

  • D. 

   Vehbi Kikaj

Back to Top Back to top