Testa Dina Kunskaper Inom Lönejuridik

25 frgor | Total Attempts: 497

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testa Dina Kunskaper Inom Lönejuridik

Svara på så många påståenden du hinner på 120 sekunder. Det gäller att ha så många rätt som möjligt innan tiden rinner ut.    Klockan startar när du klickar på Starta.   Lycka till!


Questions and Answers
 • 1. 
  Alla som arbetar övertid har rätt till övertidsersättning.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 2. 
  Ersättning för rörliga lönedelar så som övertidsersättning och ob-ersättning kan undantas från semesterlöneunderlaget.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 3. 
  Vid lönesamtal måste arbetsgivaren förhandla med den anställde om lönen.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 4. 
  Om en anställd säger upp sig och inte kommer tillbaka, d.v.s. inte iakttar sin uppsägningstid kan arbetsgivaren hålla inne den anställdes lön.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 5. 
  Arbetstagaren har inte rätt att ta kompensationsledigt eller semester i stället för karensdag
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 6. 
  Vid föräldraledighet har arbetstagaren rätt till föräldralön.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 7. 
  Någon laglig rätt till traktamenten finns inte.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 8. 
  Arbetsgivaren har ingen skyldighet att tillhandahålla terminalglasögon.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 9. 
  Hotellbonus eller fria övernattningar som en arbetstagare får, baserade på av arbetsgivarens betalda hotellkostnader, är skattepliktiga för den anställde om de utnyttjas i arbetet.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 10. 
  En personalrabatt får inte vara mer än 10 % högre än den största rabatt en konsument kan erhålla på affärsmässiga grunder.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 11. 
  Föräldraledighet utgör semestergrundande frånvaro, men inte när det är fråga om ledighet med graviditetspenning.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 12. 
  Allmän övertid får inte vara mer än 48 timmar/4 veckors period eller 50 timmar per månad och maximalt uttag för allmän övertid är 200 timmar per år.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 13. 
  Väljer en arbetstagare att använda sin egen bil i arbetet ger det rätt till milersättning.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 14. 
  Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare rätt till ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 15. 
  Om arbetsgivaren betalar trängselskatt för tjänsteresor med en förmånsbil ska arbetstagaren inte beskattas för detta.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 16. 
  Alla har rätt till en löneökning varje år.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 17. 
  Timanställning är en tillåten anställningsform.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 18. 
  En arbetsgivare kan inte kvitta felaktigt utbetald lön om arbetstagaren tagit emot dem i god tro och har förbrukat pengarna.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 19. 
  Ridning är en skattepliktig friskvårdsförmån.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 20. 
  För anställda över 77 år och födda före 1938 betalas enbart halva den sociala avgiften eller egenavgifter.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 21. 
  Det finns ingen skyldighet att betala in pensionspremier till någon som är föräldraledig.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 22. 
  Vid beräkning av bilförmånsvärde räknas vinterdäck som extrautrustning, dvs kostnaden för vinterdäcken ska tas med vid beräkningen av förmånsvärdet för månaden.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 23. 
  En cykel som en arbetstagare får använda för privat bruk är en skattepliktig förmån.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 24. 
  Arbetstagare som är föräldralediga på deltid ha rätt att själv bestämma hur arbetstiden ska förläggas.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 25. 
  En arbetstagare har inte rätt till ledighet för att genomgå en skönhetsoperation eller en annan operation som inte är medicinskt motiverad.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

Back to Top Back to top