Το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του (παλιό)

30 | Total Attempts: 102

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   ()

Το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του (παλιό)


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μια άλλη ονομασία για το Διαδίκτυο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Κάθε ιστοσελίδα έχει μοναδική διεύθυνση στο Διαδίκτυο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ένας δικτυακός τόπος είναι μια συλλογή ιστοσελίδων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Όλες οι ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού έχουν αξιόπιστο περιεχόμενο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η πλοήγηση στον Παγκόσμο Ιστό γίνεται ακολουθώντας τους συνδέσμους ενός υπερκειμένου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Ενας φυλλομετρητής είναι απαραίτητος για την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Είναι πιθανό στην προσωπική μας ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου να μας έρθει μήνυμα με ιό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Όσο πιο μακριά βρίσκονται ο παραλήπτης του ηλεκτρονικού μηνύματος, τόσο πιο πολύ κοστίζει το μήνυμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Ποια υπηρεσία του Διαδικτύου θα χρησιμοποιούσατε για να μεταφέρετε αρχεία μουσικής στον υπολογιστή σας;
  • A. 

   Τηλεδιάσκεψη

  • B. 

   Ομάδες συζήτησης

  • C. 

   Συνομιλία

  • D. 

   FTP

 • 10. 
  Ποιο λογισμικό πρέπει να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας για να περιηγηθούμε στο Διαδίκτυο;
  • A. 

   Microsoft Word

  • B. 

   Firefox

  • C. 

   Outlook Express

  • D. 

   όποιο απο τα παραπάνω θέλουμε

 • 11. 
  Τί είναι συνήθως ένα τμήμα κειμένου με διαφορετικό χρώμα (ή και υπογραμμισμένο) σε ένα υπερκείμενο;
  • A. 

   μια θέρμή λέξη

  • B. 

   μια λέξη με ορθογραφικά λάθη

  • C. 

   μια σημαντική λέξη

  • D. 

   η ηλεκτρονική διεύθυνση του υπερκειμένου

 • 12. 
  Ποια από τις παρακάτω μορφές πληροφορίας είναι δυνατόν να μεταφερθεί μέσω του Διαδικτύου;
  • A. 

   βίντεο

  • B. 

   φωνή

  • C. 

   εικόνες

  • D. 

   όλα τα προηγούμενα

 • 13. 
  Τι πρέπει να κάνουμε για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα;
  • A. 

   Να έχουμε εγκαταστήσει ένα λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

  • B. 

   Να πληρώσουμε ειδικό χρηματικό ποσό στην εταιρεία που παρέχει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

  • C. 

   Να ξέρουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη

  • D. 

   Να έχουμε εγκαταστήσει έναν φυλλομετρητή

 • 14. 
  Έχετε λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με μια προσφορά και ένα συνημμένο αρχείο από άγνωστο αποστολέα. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες θα επιλέξετε;
  • A. 

   Άνοιγμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, μόνο όταν ο αποστολέας μας διαβεβαιώνει ότι δεν περιέχει ιό

  • B. 

   Άνοιγμα του συνημμένου αρχείου

  • C. 

   Άνοιγμα του ηλεκτρονικού μηνύματος και διαγραφή του συνημμένου αρχείου

  • D. 

   Διαγραφή του ηλεκτρονικού μηνύματος

 • 15. 
  Το κείμενο στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών διαδρομών ανάγνωσης και αναζήτησης πληροφοριών ονομάζεται...(απάντηση με κεφαλαία χωρίς τόνους)
 • 16. 
  Όταν το ποντίκι δείχνει σε μια θερμή λέξη, ο δείκτης μετατρέπεται σε ένα σύμβολο που μοιάζει με...(απάντηση με κεφαλαία χωρίς τόνους)
 • 17. 
  Η υπηρεσία του Διαδικτύου με την οποία επιτυγχάνεται επικοινωνία μεταξύ χρήστών μέσω πληκτρολόγησης μηνυμάτων ονομάζεται... (απάντηση με κεφαλαία χωρίς τόνους)
 • 18. 
  Η υπηρεσία του Διαδικτύου με την οποία επιτυγχάνεται επικοινωνία μεταξύ χρήστών μέσω μετάδοσης εικόνας και ήχου ονομάζεται...(απάντηση με κεφαλαία χωρίς τόνους)
 • 19. 
  Ποιά από τα παρακάτω είναι έγκυρες διευθύνσεις δικτυακών τόπων;
 • 20. 
  Ποιά από τα παρακάτω είναι έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
 • 21. 
  Για ποιούς από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους η κατάληξη δηλώνει ότι η περοχή που ανήκουν είναι η Ελλάδα;
  • A. 

   Www.greenpeace.org

  • B. 

   Www.ase.gr

  • C. 

   Www.skalkottas.de

  • D. 

   Www.ubuntu.org

  • E. 

   Www.chw.edu

  • F. 

   Www.hydra.com

  • G. 

   Www.youtube.com

  • H. 

   Www.meteo.gr

  • I. 

   Www.greece.it

 • 22. 
  Για ποιούς από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους η κατάληξη δηλώνει ότι πρόκειται για εμπορικό δικτυακό τόπο;
  • A. 

   Www.greenpeace.org

  • B. 

   Www.ase.gr

  • C. 

   Www.skalkottas.de

  • D. 

   Www.ubuntu.org

  • E. 

   Www.chw.edu

  • F. 

   Www.hydra.com

  • G. 

   Www.youtube.com

  • H. 

   Www.meteo.gr

  • I. 

   Www.greece.it

 • 23. 
  Για ποιούς από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους η κατάληξη δηλώνει ότι πρόκειται για οργανισμό;
  • A. 

   Www.greenpeace.org

  • B. 

   Www.ase.gr

  • C. 

   Www.skalkottas.de

  • D. 

   Www.ubuntu.org

  • E. 

   Www.chw.edu

  • F. 

   Www.hydra.com

  • G. 

   Www.youtube.com

  • H. 

   Www.meteo.gr

  • I. 

   Www.greece.it

 • 24. 
  Ποιό είναι το όνομα τομέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected];
  • A. 

   Groupf

  • B. 

   @

  • C. 

   Yahoo

  • D. 

   Com

 • 25. 
  Τι θα γίνει αν πατήσεις 2 φορές το πλήκτρο «Πίσω»;
  • A. 

   Θα πας στην προ-προηγούμενη ιστοσελίδα.

  • B. 

   Θα πας πρώτα στην προηγούμενη και μετά ξανά στην τωρινή ιστοσελίδα.

Back to Top Back to top