Suade Jesi Ti Pravio Kviz?

76 Questions | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Suade Jesi Ti Pravio Kviz?

Da


Questions and Answers
 • 1. 
  Коло са операционим појачавачем, приказано на слици, представља:
  • A. 

   инвертујући појачавач

  • B. 

   неинвертујући појачавач

  • C. 

   инвертујући компаратор са хистерезисом

  • D. 

   неинвертујући компаратор са хистерезисом

 • 2. 
  Коло са операционим појачавачем, приказано на слици , представља:
  • A. 

   инвертујући појачавач

  • B. 

   неинвертујући појачавач

  • C. 

   инвертујући компаратор са хистерезисом

  • D. 

   неинвертујући компаратор са хистерезисом .

 • 3. 
  Константа преноса неоптерећеног отпорничког делитеља напона , приказаног на слици , једнака је
  • A. 

   111 mV / V

  • B. 

    100 mV / V

  • C. 

   90,9 mV / V

  • D. 

   није понуђен тачан одговор

 • 4. 
  Напон који делује на улазу неоптерећеног отпорничког делитеља напона , приказаног на слици, једнак је :
  • A. 

   1,50 V

  • B. 

   1,25 V

  • C. 

   1,00 V

  • D. 

   није понуђен тачан одговор

 • 5. 
  Коло са савршеним елементима, приказано на слици, представља
  • A. 

   инвертујући појачавач

  • B. 

   неинвертујући појачавач

  • C. 

   инвертујући компаратор са хистерезисом

  • D. 

   неинвертујући компаратор са хистарезисом

 • 6. 
  Коло са савршеним елементима, приказано на слици, представља
  • A. 

   савршен интегратор

  • B. 

   савршен диференцијатор

  • C. 

   савршен инвертујући интегратор

  • D. 

   савршен инвертујући диференцијатор

 • 7. 
  Коло са савршеним елементима, приказано на слици, представља
  • A. 

   интегратор

  • B. 

   диференцијатор

  • C. 

   инвертујући PD-регулатор

  • D. 

   није понуђен тачан одговор

 • 8. 
  Коло са савршеним елементима, приказано на слици, представља
  • A. 

   инвертујући појачавач

  • B. 

   неинвертујући појачавач

  • C. 

   инвертујући компаратор

  • D. 

   неинвертујући компаратор

 • 9. 
  Коло са савршеним елементима, приказано на слици, представља
  • A. 

   савршен интегратор

  • B. 

   савршен диференцијатор

  • C. 

   савршен инвертујући интегратор

  • D. 

   савршен инвертујући диференцијатор

 • 10. 
  Функција преноса кола са савршеним елементима, приказаног на слици, је:
  • A. 

   JωRC

  • B. 

   1+ jωRC

  • C. 

   1 / jωRC

  • D. 

   - jωRC

 • 11. 
  Aмплитудскa фреквенцијскa карактеристикa кола приказаног на слици једнака је
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Aмплитудскa фреквенцијскa карактеристикa кола приказаног на слици једнака је:
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Гранична учестаност ωg филтра пропусника ниских учестаности приказаног на слици једнака је
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Функција преноса кола са савршеним елементима, приказаног на слици, је
  • A. 

   JωRC

  • B. 

   1 + jωRC

  • C. 

   2 / jωRC

  • D. 

   1 / jωRC

 • 15. 
  Струја IL кроз оптерећење RL једнака је:
  • A. 

   Uz / R1

  • B. 

   Uz / R2

  • C. 

   Uz / R3

  • D. 

   Uz * R1R2 / R3

 • 16. 
  Струја IL једнака је:
  • A. 

   Uz / R1

  • B. 

   Uz / R2

  • C. 

   Uz / R3

  • D. 

   Uz * R1R2/R3

 • 17. 
  Струја IL једнака је
  • A. 

   Uz / R1

  • B. 

   Uz / R2

  • C. 

   Uz / R3

  • D. 

   Uz * R1R2/R3

 • 18. 
  Струја IL једнака је:
  • A. 

   Uz / R1

  • B. 

   Uz / R2

  • C. 

   Uz / R3

  • D. 

   Uz * R1R2/R3

 • 19. 
  Функција преноса кола приказаног на слици једнака је
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   SRC

  • D. 

   SRC^2

 • 20. 
  Напон UO на излазу кола приказаног на слици је:
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   није понуђен тачан одговор.

 • 21. 
  Позитивни инвертор импедансе је мрежа са два приступа за коју је улазна импеданса
  • A. 

   реалан и позитиван умножак импедансе оптерећења

  • B. 

   реалан и негативан умножак импедансе оптерећења

  • C. 

   обрнуто сразмерна импеданси оптерећења

  • D. 

   није понуђен тачан одговор

 • 22. 
  Негативни конвертор импедансе је мрежа са два приступа за коју је улазна импеданса
  • A. 

   реалан и позитивни умножак импедансе оптерећења

  • B. 

   реалан и негативни умножак импедансе оптерећења

  • C. 

   обрнуто сразмерна импеданси оптерећења

  • D. 

   није понуђен тачан одговор.

 • 23. 
  Позитивни конвертор импедансе је мрежа са два приступа за коју је улазна импеданса
  • A. 

   реалан и позитивни умножак импедансе оптерећења

  • B. 

   реалан и негативни умножак импедансе оптерећења

  • C. 

   обрнуто сразмерна импеданси оптерећења

  • D. 

   није понуђен тачан одговор.

 • 24. 
  Жиратор je
  • A. 

   позитивни конвертор импедансе

  • B. 

   негативни конвертор импедансе

  • C. 

   позитивни инвертор импедансе

  • D. 

   негативни инвертор импедансе

 • 25. 
  Савршени трансформатор је
  • A. 

   позитивни конвертор импедансе

  • B. 

   негативни конвертор импедансе

  • C. 

   позитивни инвертор импедансе

  • D. 

   негативни инвертор импедансе

Back to Top Back to top