Kom Mreze Batice

13 Questions | Total Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kom Mreze Batice

MIODRAG JE LEP


Questions and Answers
 • 1. 
  Jedinice podataka na četvrtom sloju nazivaju se
  • A. 

   Segmenti

  • B. 

   Okviri

  • C. 

   Paketi

  • D. 

   Ramovi

 • 2. 
  Koju komandu koristimo kada želimo da proverimo konekciju između dve radne stanice
  • A. 

   Check

  • B. 

   Arp -n

  • C. 

   Nslookup

  • D. 

   Ping

 • 3. 
  Kom sloju komunikacionog TCP/IP modela pripadaju IP ADRESE
  • A. 

   Sloju podataka

  • B. 

   Sloju za pristup mreži

  • C. 

   Internet sloju

  • D. 

   Transportnom sloju

 • 4. 
  Ako se koncentrator u jednoj lokalnoj racunarskoj mrezi zameni komutatorom
  • A. 

   Performanse mreže biće povećane

  • B. 

   Perforamanse mreže biće smanjene

  • C. 

   Performanse mreže ostaće nepromenjene

  • D. 

   Performanse mreže se ne menjaju, pri čemu se smanjuje broj dostupnih portova za povezivanje računara

 • 5. 
  Koji od navedenih nije protokol aplikativnog sloja OSI referentnog modela
  • A. 

   HTTP

  • B. 

   SMTP

  • C. 

   TCP

  • D. 

   FTP

 • 6. 
  Kojoj kategoriji programa pripada program Wireshark
  • A. 

   Kategoriji programa za udaljenu adminstraciju putem eternet mreže

  • B. 

   Kategoriji programa za sistematsku administraciju računarske mreže

  • C. 

   Kategoriji programa za automatsko adresiranja čvorova u IP mreže

  • D. 

   Kategoriji programa za analizu mrežnih protokola

 • 7. 
  Capture filter u Wiresharku
  • A. 

   Vrši filtriranje paketa pre nego što paketi budu prihvaćeni

  • B. 

   Vrši filtriranje isključivo odlazećeg saobraćaja na računaru na kome je program Wireshark pokrenut

  • C. 

   Ne postoji

  • D. 

   Vrši filtriranje paketa po završenom procesu hvatanja

 • 8. 
  Enkapsulacija podataka kod referentnog modela (OSI, TCP/IP) je proces
  • A. 

   Gde svaki sloj referentnog modela dodaje svoje upravljačke informacije i novu jedinicu podataka prosledjuje sloju iznad na dalju obradu

  • B. 

   Gde svaki sloj referentnog modela dodaje svoje upravljačke informacije i novu jedinicu podataka prosledjuje sloju ispod na dalju obradu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Koji je prvi sloj u OSI referentnom modelu
  • A. 

   Aplikacioni

  • B. 

   Mrezni

  • C. 

   Fizički

  • D. 

   Transportni

 • 10. 
  Koji sloj upravlja i kontrolise dijalog izmedju aplikacija
  • A. 

   Mrežni sloj

  • B. 

   Fizički sloj

  • C. 

   Sloj sesije

  • D. 

   Sloj prezentacije

 • 11. 
  Na kom sloju OSI modela radi IP protkool
  • A. 

   Na prvom sloju

  • B. 

   Na drugom sloju

  • C. 

   Na trećem sloju

  • D. 

   Na četvrtom sloju

 • 12. 
  Na koja dva sloja OSI referetnog modela se odnose eternet standardi?
  • A. 

   Aplikativni i mrežni

  • B. 

   Transportni i aplikativni

  • C. 

   Fizički i transportni

  • D. 

   Sloj veze podataka i fizički

 • 13. 
  Koji model komunikacije se danas najčešće koristi
  • A. 

   TCP/IP

  • B. 

   Novell

  • C. 

   Apple talk

  • D. 

   OSI