Test Your Driving Skills

14 Questions | Total Attempts: 15

Settings
Please wait...
Test Your Driving Skills

Please take this 5 question examination. It will reveal if you know your driving rules in Minnesota or not.


Questions and Answers
 • 1. 
  Navesti funkciju aplikacionog sloja
  • A. 

   Aplikacioni sloj vodi računa o adresiranju

  • B. 

   Aplikacioni sloj obezbeđuje fizički prenos podataka

  • C. 

   Aplikacioni sloj omogućava aplikacionom procesu da pristupi OSI okruženju

  • D. 

   Aplikacioni sloj omogućava konverziju podataka

 • 2. 
  Koji su to viši slojevi u OSI referentnom modelu?
  • A. 

   Fizički sloj i sloj veze

  • B. 

   Sloj veze i mrežni sloj

  • C. 

   Transportni sloj i svi slojevi iznad njega

  • D. 

   Transportni i mrežni sloj

 • 3. 
  Koji referentni model je standarizovan od strane ISO organizacije
  • A. 

   X.25

  • B. 

   OSI

  • C. 

   TCP/IP

  • D. 

   IPX

 • 4. 
  Šta obezbeđuje sloj veze
  • A. 

   Obezbeđuje pouzdan prenos podataka preko fizicke veze

  • B. 

   Obaveštenje korisnika o nedostupnosti destinacionog hosta

  • C. 

   Rutiranje između dve tačke

  • D. 

   Razmenu podataka između transportnog i mrežnog sloja

 • 5. 
  TCP protokol je protokol
  • A. 

   Sa uspostavom veze

  • B. 

   Bez uspostave veze

  • C. 

   Svako sa svakim (brodkast)

  • D. 

   Zavisi od načina konfiguracije, može biti sa i bez uspostave veze

 • 6. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Skup konvencija naziva se
  • A. 

   Servisna primitiva

  • B. 

   Protokol

  • C. 

   Standard

  • D. 

   Servisna usluga

 • 8. 
  Koji se skup komunikacionih protokola koristi na Internetu?
  • A. 

   WINS

  • B. 

   TCP/IP

  • C. 

   HTTP

  • D. 

   FTP

 • 9. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  Koji sloj OSI modela sa jedne mašine direktno komunicira sa istim slojem na drugoj mašini
  • A. 

   Reč je o transportnom sloju

  • B. 

   Reč je o fizičkom sloju

  • C. 

   Reč je o aplikacionom sloju

  • D. 

   Reč je o bilo kom sloju

 • 11. 
  Semantika protokola se odnosi na
  • A. 

   Format podataka, kodiranje i nivoe signala

  • B. 

   Podešavanje brzine i sekvencioniranje

  • C. 

   Upravljačke informacije i vođenje računa o greškama

  • D. 

   Vremensku sinhronizaciju i upravljanje

 • 12. 
  Sintaksa protokola se odnosi na
  • A. 

   Upravljačke informacije

  • B. 

   Formate podataka i nivoe signala

  • C. 

   Tip sinhronizacije

 • 13. 
  Koliko bita sadrži eternet MAC adresa
  • A. 

   46 bita

  • B. 

   48 bita

  • C. 

   32 bita

  • D. 

   16 bita

 • 14. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4