Test Soutěžících Rallye Rejvíz 2008

12 otzek | Total Attempts: 2575

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Soutěžících Rallye Rejvíz 2008

DŮLEŽITÉ INFORMACE:******************************Správná je vždy právě jedna odpověď. Vyhodnocení každé odpovědi se zobrazuje hned u následující otázky. Kliknutím na "Correct answer" si můžete znova zobrazit znění předcházející otázky spolu s vyznačením správné odpovědi.Pokud dosáhnete úspěšnosti alespoň 75%, budete si moci na konci testu vytisknout certifikát se jménem, které uvedete na začátku testu (není povinné). Zadané jméno bude uvedeno i ve veřejně dostupných statistikách testu.Na vyplnění testu (12 otázek) je max. 15 minut, začátek = stisknutí tlačítka START QUIZ.Autor testu: Ondřej Franěk, www.resuscitace.cz // www.zachrannasluzba.czHodně štěstí :-)


Questions and Answers
 • 1. 
  Telefonát na tísňovou linku: postižený zkolaboval, má křeče (záškuby) celého těla či končetin, nedýchá, modrá. Instrukce laikům na místě by měly být:
  • A. 

   Ponechte jej v poloze jaké je, zajistěte jeho bezpečnost, aby se během křečí o něco nezranil. S dalšími kroky vyčkáme, až křeče odezní.

  • B. 

   Otočte postiženého na záda, otevřete ústa (pokud je to nutné i násilím pomocí vhodného nástroje) a zakloňte hlavu, aby došlo k uvolnění dýchacích cest.

  • C. 

   Otočte postiženého do stabilizované polohy, dbejte, aby se během křečí o něco nezranil.

  • D. 

   Otočte postiženého na záda a ihned zahajte neodkladnou resuscitaci.

 • 2. 
  Metodika TANR u NZO, která je pravděpodobně kardiálního původu, je (podle doporučeného postupu ČLS JEP – spol. UM a MK):
  • A. 

   4 minuty provádění nepřímé srdeční masáže a dále střídání kompresí a dechů z plic do plic v poměru 100:2.

  • B. 

   Střídání 30 kompresí a 2 vdechů.

  • C. 

   Střídání 15 kompresí a 1 vdechu u dětí a 30 kompresí ku 1 vdechu u dospělých.

  • D. 

   Ve střídání 100 kompresí + 1 vdechu.

 • 3. 
  Telefonát na tísňovou linku: Postižený náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Instrukce laikům na místě by měly být:
  • A. 

   Zahajte dýchání z plic do plic.

  • B. 

   Otočte postiženého na záda a ihned zahajte neodkladnou resuscitaci.

  • C. 

   Otočte postiženého do stabilizované polohy

  • D. 

   Pokuste se nahmatat tep na krkavici. Pokud je hmatný, umístěte postiženého do protišokové polohy, pokud ne, zahajte neodkladnou resuscitaci.

 • 4. 
  Volající hlásí dopravní nehodu v noci na silnici v lese, neví, kde přesně je, ale má GPS navigaci, ze které se pokouší číst souřadnice. Který z následujících údajů může odpovídat reálné hodnotě souřadnic v ČR?
  • A. 

   N49 st. 72,100´, E015 st. 25,432´.

  • B. 

   N52 st. 72,100´, W015 st. 25,432´.

  • C. 

   N49 st. 12,005´, E015 st. 45,432´.

  • D. 

   N14 st. 12,005´, W050 st. 45,432´.

 • 5. 
  Tzv. „implicitní adresa“ terminálu systému PEGAS krajského operačního střediska územních středisek záchranné služby by měla mít tvar (RRR je číslo regionu-kraje):
  • A. 

   700 000 RRR

  • B. 

   100 000 RRR.

  • C. 

   RRR 000 100.

  • D. 

   RRR 700 000.

 • 6. 
  Co se stane, pokud přiložíme magnet na IKS (implantovaný kardiostimulátor) nebo ICD (implantovaný kadrioverter – defibrilátor)?
  • A. 

   Dojde k vypnutí obou zařízení.

  • B. 

   IKS se přepne do režimu „on demand“ a u ICD dojde k podání tří výbojů se zvyšující se intenzitou.

  • C. 

   Magnet (pokud není extrémně silný) nemá vliv na činnost těchto zařízení.

  • D. 

   IKS se přepne do režimu „fix rate“ a u ICD dojde k zablokování defibrilačních výbojů

 • 7. 
  5000 jednotek heparinu je obsaženo v:
  • A. 

   1 ml Heparinu Léčiva.

  • B. 

   2 ml Heparinu Léčiva.

  • C. 

   5 ml Heparinu Léčiva.

  • D. 

   10 ml Heparinu Léčiva.

 • 8. 
  Podání kortikosteroidů v megadávce je u pacienta s izolovaným kraniotraumtem:
  • A. 

   Kontraindikované.

  • B. 

   Absolutně indikované.

  • C. 

   Je indikovaná pouze při TK syst. pod 100 mm Hg.

  • D. 

   Relativně indikované (zejména při závažném traumatu s GCS < 8).

 • 9. 
  Dopravní nehoda, jediný zraněný je mimo vozidlo, ležící na zádech na okraji silnice, muž, 43 let, necíleně reaguje na algický podnět, chrčivě dýchá, sat. 84%, AS 110´, puls na a. radialis hmatný, není zřetelná hybnost DK, anisokorie. První prioritou ošetření bude:
  • A. 

   Imobilizace Th-L páteře.

  • B. 

   Zajištění nejméně 2 žilních linek a podání masivních tekutinových náhrad.

  • C. 

   Zajištění dostatečné oxygenace jakýmkoliv způsobem.

  • D. 

   Zajištění žilního vstupu a podání kortikoidů a manitolu.

 • 10. 
  U pacienta se suspektním AIM došlo během transportu k fibrilaci komor, nyní je pacient po 10 minut trvající úspěšné KPCR, inkubovaný, řízeně ventilovaný, oběhově stabilní, TK 110/80, AS 100, s četnými extrasystolami. Podání NaHCO3 je:
  • A. 

   Plně indikované.

  • B. 

   Neindikované.

  • C. 

   Indikované pouze při předpokládaném transportu delším než 1 hodina.

  • D. 

   Relativně indikované (pouze pokud zjevně hrozí další zástava).

 • 11. 
  Pokud při třídění v rámci hromadného neštěstí zjistíme, že pacient je v bezvědomí a nedýchá ani po uvolnění dýchacích cest:
  • A. 

   Ihned zahájíme neodkladnou resuscitaci.

  • B. 

   Provedeme intubaci (případně zajistíme dýchací cesty jinou pomůckou) a zahájíme řízenou ventilaci, nepřímá masáž srdce se v rámci třídění nezahajuje.

  • C. 

   Označíme jej třídící skupinou I. – nejnaléhavější a pokračujeme v třídění.

  • D. 

   Označíme jej jako zemřelého.

 • 12. 
  Při zásahu u dopravní nehody se vyšetřovatel Policie ČR dotazuje, jaká konkrétní poranění utrpěl postižený. Vedoucí zásahu ZZS na místě tuto informaci:
  • A. 

   Není oprávněn poskytnout.

  • B. 

   Není povinen poskytnout.

  • C. 

   Je oprávněn poskytnout pouze tehdy, pokud vyšetřovatel písemně doloží důvody, pro které je tato informace nutná.

  • D. 

   Je oprávněn poskytnout pouze operačnímu důstojníkovi PČR prostřednictvím nahrávané linky zdravotnického operačního střediska.

Back to Top Back to top