Test: Är Du Stressad?

20 frgor | Total Attempts: 4019

Please wait...
Test: Är Du Stressad?

Jagad eller inte - gör testet och se om du är stressbenägen.Stresstestet är framtaget av Gunilla Burell vid Uppsala universitet och visar reaktioner vid stress. (I Shortcuts test finns det dock tre i stället för fyra svarsalternativ).


Questions and Answers
 • 1. 
  Jag känner mig tidspressad.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 2. 
  Jag rör mig snabbt som om jag hade bråttom.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 3. 
  Jag tycker mycket illa om att stå i kö
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 4. 
  Jag blir irriterad på andra bilister.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 5. 
  Jag går på högvarv och driver på mig själv.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 6. 
  Jag blir lätt otålig på människor som gör saker och ting långsamt.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 7. 
  Jag tävlar med mig själv och andra.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 8. 
  Jag gör två eller flera saker samtidigt.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 9. 
  Jag känner mig irriterad eller upprörd inombords.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 10. 
  Jag pratar fort och med starkt eftertryck.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 11. 
  Jag kommer på mig själv med att skynda mig även om jag har gott om tid.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 12. 
  Jag blir irriterad på människor som är slarviga eller fumliga.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 13. 
  Jag äter fort och är den som är färdig först.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 14. 
  Jag får utbrott av ilska och irritation.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 15. 
  När jag talar med andra tänker jag på annat än det vi talar om.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 16. 
  Jag har svårt att "göra ingenting".
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 17. 
  När jag talar med andra vill jag gärna få sista ordet och övertyga de andra om att jag har rätt.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 18. 
  Jag avbryter ofta andra.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 19. 
  Jag blir irriterad över de fel som andra begår.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

 • 20. 
  Folk i min omgivning säger åt mig att varva ned och ta det lugnare.
  • A. 

   Instämmer helt

  • B. 

   Instämmer delvis

  • C. 

   Instämmer inte alls

Back to Top Back to top