Test Pre 6. Ročník

10 Questions | Total Attempts: 1447

SettingsSettingsSettings
Test Pre 6. Ročník - Quiz

Test pre 6. ročník fyzika.


Questions and Answers
 • 1. 
  Čo je to teleso?
  • A. 

   Každá vec

  • B. 

   Voda

  • C. 

   Len to, čo má svoj presne daný tvar

  • D. 

   človek

  • E. 

   Zviera

 • 2. 
  Čo je látka?
  • A. 

   Každá vec

  • B. 

   Len kvapaliny

  • C. 

   Len plyny

  • D. 

   Materiál, z ktorého sú telesá

  • E. 

   človek

 • 3. 
  V ktorej možnosti sú uvedené len telesá?
  • A. 

   Voda, lopta, papier

  • B. 

   Nožnice, železo, pero

  • C. 

   Pero, kniha, balón

  • D. 

   Zošit, notes, mlieko

  • E. 

   Mlieko, pohár

 • 4. 
  Urči, v ktorej skupine sú len látky
  • A. 

   Voda, hlina, olej

  • B. 

   Fľaša, železo, vzduch

  • C. 

   Oceľ, drevo, pero

  • D. 

   kov, mlieko, nožnice

  • E. 

   Oceľ, auto

 • 5. 
  V ktorej skupine sú uvedené len pevné látky?
  • A. 

   Mlieko, železo, vzduch

  • B. 

   Kov, diamant, papier

  • C. 

   Soľ, korenie, kyslík

  • D. 

   železo, voda, káva

  • E. 

   Auto, autobus

 • 6. 
  V ktorej skupine sú uvedené len kvapaliny?
  • A. 

   Mlieko, oceľ, para

  • B. 

   Voda, olej, krv

  • C. 

   Soľ, korenie, kyslík

  • D. 

   Para, vzduch, oceľ

  • E. 

   Voda, vzduch

 • 7. 
  V ktorej skupine sú uvedené len plyny?
  • A. 

   Kakao, múka, olovo

  • B. 

   železo, ocot, papier

  • C. 

   Voda, soľ, mlieko

  • D. 

   Vzduch, kyslík, hélium

  • E. 

   Hélium, voda

 • 8. 
  V ktorej skupine sú uvedené len pevné telesá?
  • A. 

   Kniha, voda vo fľaši, papier

  • B. 

   Taška, pero, pravítko

  • C. 

   Olej vo fľaši, pohár,oko

  • D. 

   Kamienok, zub, sklo

  • E. 

   Dom, voda

 • 9. 
  V ktorej skupine sú uvedené len kvapalné telesá?
  • A. 

   Mlieko , pohár, voda vo fľaši

  • B. 

   Soľ, drevo, plyn v bombičke

  • C. 

   Med v miske, hélium, balón

  • D. 

   Mlieko v pohári, sirup vo fľaši, voda v sude

  • E. 

   Mlieko, čaj

 • 10. 
  V ktorej skupine sú uvedené len plynné telesá?
  • A. 

   Ortuť,teplomer, káva

  • B. 

   Hélium v balóne, plyn v bombe, vzduch v balóne

  • C. 

   železo, vzduch, káva

  • D. 

   Plyn, bomba, sirup vo fľaši

  • E. 

   Plyn, lietadlo

Back to Top Back to top