Test Określający Poziom Języka Angielskiego

20 Pyta | Total Attempts: 190

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Określający Poziom Języka Angielskiego

Questions and Answers
 • 1. 
  Uzupełnij luki. Swoje odpowiedzi oddziel przecinkiem (jest, są). Ann                (jest) at home. Her children               (są) at school.
 • 2. 
  A: Hello, nice to meet youu. My name is Alex. B:                                       I'm Diana.
  • A. 

   See you later.

  • B. 

   Sorry, I didn't catch that.

  • C. 

   That's good.

  • D. 

   Nice to meet you.

  • E. 

   Nie wiem

 • 3. 
  Przedstaw się nowemu znajomemu, podając o sobie kilka informacji (np. jak się nazywasz, skąd pochodzisz, ile masz lat, czym zajmujesz się na co dzień, jakie są Twoje zainteresowania itp).
 • 4. 
  Zaoferuj pomoc ciężarnej kobiecie, która z trudem dźwiga torby z zakupami.
 • 5. 
  Yesterday I                               to the city centre.
  • A. 

   Go

  • B. 

   Had gone

  • C. 

   Went

  • D. 

   Going

  • E. 

   Nie wiem

 • 6. 
  While I                           dinner, the phone rang.
  • A. 

   Had

  • B. 

   Be eating

  • C. 

   Was having

  • D. 

   Could eat

  • E. 

   Nie wiem

 • 7. 
  There's a party at Mary's house next week. Next week, Mary                                  a party at her house.
 • 8. 
  My brother is more outgoing than I am. I'm not                                     my brother.
 • 9. 
  I really like the DJ                                                           (którego program jest) on Radio 1 every weekend.
 • 10. 
  Przetłumacz na język angielski. Jeśli jutro będzie padać, nie pójdziemy do parku.
 • 11. 
  If John had studied more, he                              better results.
  • A. 

   Would get

  • B. 

   Would be getting

  • C. 

   Should get

  • D. 

   Would have got

  • E. 

   Nie wiem

 • 12. 
                                     living in the countryside can be beneficial for your health, some things are not so easily available in the country as in the city.
 • 13. 
  Police officers don't have to wear uniform when they are                       duty.
  • A. 

   On

  • B. 

   By

  • C. 

   In

  • D. 

   Off

  • E. 

   Nie wiem

 • 14. 
  Don’t be silly! It                           ( nie mogła być) Sally. She’s in Scotland
 • 15. 
  I tired                          (ostrzec go), but it was too late.
 • 16. 
  Jak w inny sposób można sformułować następujący komunikat? This is none of your business, I’m afraid.
  • A. 

   You couldn’t care less.

  • B. 

   This is not your cup of tea.

  • C. 

   This does not concern you.

  • D. 

   You shouldn’t bother.

  • E. 

   Nie wiem

 • 17. 
  Me? No, I didn't take Sue's calculator.' said Bob. Bob denied                                                                     .
 • 18. 
  Które zdanie oddaje najlepiej znaczenie poniższego stwierdzenia? It would have been a good idea to take your umbrella.
  • A. 

   You have to take your umbrella.

  • B. 

   It is bound to rain tomorrow.

  • C. 

   You should have taken your umbrella.

  • D. 

   I wish you had taken your umbrella.

  • E. 

   Nie wiem

 • 19. 
  Wyjasnij w kilku słowach, czym różnią się wyrażenia a few / a little / few / little.
Back to Top Back to top