Test O EurÓpskej Únii Pre žiakov Základných škôl

28 Otzky | Total Attempts: 222

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test O EurÓpskej Únii Pre žiakov Základných škôl

Questions and Answers
 • 1. 
  Koľko štátov je k 1.1.2013 členom Európskej únie?
  • A. 

   12

  • B. 

   17

  • C. 

   25

  • D. 

   27

 • 2. 
  Vlajka Európskej únie má modrú farbu s koľkými hviezdami?
  • A. 

   10

  • B. 

   12

  • C. 

   20

  • D. 

   27

 • 3. 
  Koľko zástupcov (komisárov) má každá členská krajina v Európskej únie?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   10

 • 4. 
  Funkčné obdobie komisárov je:
  • A. 

   3 roky

  • B. 

   4 roky

  • C. 

   5 rokov

  • D. 

   6 rokov

 • 5. 
  Hymna Európskej únie je:
  • A. 

   Siedma symfónia od Franza Schuberta

  • B. 

   Ave verum corpus od Wolfganga Amadeusa Mozarta

  • C. 

   Má vlast od Bedřicha Smetanu

  • D. 

   Óda na radosť od Ludwiga van Beethovena

 • 6. 
  Motto Európskej únie je:
  • A. 

   Spolu za mierovú Európu

  • B. 

   Zjednotení v rozmanitosti

  • C. 

   Európa naša vlasť

  • D. 

   Spoločne za prosperitu

 • 7. 
  Kedy oslavuje Európska únia Deň Európy?
  • A. 

   1. Januára

  • B. 

   1. Mája

  • C. 

   9. Mája

  • D. 

   1. Septembra

 • 8. 
  Kde sídli Európsky parlament?
  • A. 

   Berlín resp. Bonn

  • B. 

   Viedeň resp. Ženeva

  • C. 

   Štrasburg resp. Brusel

  • D. 

   Paríž resp. Londýn

 • 9. 
  Koľko členov má Európsky parlament?
  • A. 

   150

  • B. 

   370

  • C. 

   594

  • D. 

   732

 • 10. 
  Aký je pomer žien v Európskom parlamente?
  • A. 

   1:2

  • B. 

   1:3

  • C. 

   2:3

  • D. 

   3:4

 • 11. 
  Kto nepatrí medzi priekopníkov európskej integrácie?
  • A. 

   Churchill

  • B. 

   Václav Klaus

  • C. 

   Robert Schuman

  • D. 

   Konrad Adenauer

 • 12. 
  Kedy sa datuje vznik Európskej únie?
  • A. 

   1. januára 1985

  • B. 

   1. mája 1990

  • C. 

   1. novembra 1993

  • D. 

   1. decembra 1999

 • 13. 
  Kedy sa stalo Slovensko členom Európskej únie?
  • A. 

   1. januára 2000

  • B. 

   1. mája 2004

  • C. 

   1. septembra 2005

  • D. 

   1. novembra 2010

 • 14. 
  Kto bol prvým slovenským eurokomisárom?
  • A. 

   Ján Čarnogurský

  • B. 

   Ján Chryzostom Korec

  • C. 

   Ján Figeľ

  • D. 

   Ján Budaj

 • 15. 
  Kto je súčasným slovenským eurokomisárom?
  • A. 

   Maroš Šefčovič

  • B. 

   Marián Čalfa

  • C. 

   Augustín Marián Húska

  • D. 

   Marián Šťastný

 • 16. 
  V ktorom roku sa uskutočnili prvé voľby na Slovensku do Európskeho parlamentu?
  • A. 

   2001

  • B. 

   2002

  • C. 

   2003

  • D. 

   2004

 • 17. 
  Poslancom európskeho parlamentu nebol:
  • A. 

   Sergej Kozlík

  • B. 

   Boris Zala

  • C. 

   Ivan Mikloš

  • D. 

   Peter Šťastný

 • 18. 
  Ktoré mesto je sídlom Európskej centrálnej banky?
  • A. 

   Brusel

  • B. 

   Štrasburg

  • C. 

   Paríž

  • D. 

   Frankfurt nad Mohanom

 • 19. 
  Na slovenskej strane eurových mincí (1, 2 a 5 centov) je  vyobrazený:
  • A. 

   Kriváň

  • B. 

   Gerlach

  • C. 

   Lomnický štít

  • D. 

   Ďumbier

 • 20. 
  Kedy sa prvýkrát v krajinách Európskej únie začalo používať euro?
  • A. 

   1. januára 2002

  • B. 

   1. apríla 2004

  • C. 

   1. júla 2005

  • D. 

   1. septembra 2006

 • 21. 
  V ktorej krajine Európskej únie sa nepoužíva euro?
  • A. 

   Nemecko

  • B. 

   Rakúsko

  • C. 

   Maďarsko

  • D. 

   Slovinsko

 • 22. 
  Koľko oficiálnych jazykov má Európska únia?
  • A. 

   5

  • B. 

   12

  • C. 

   18

  • D. 

   23

 • 23. 
  Koľko obyvateľov má Európska únia k 1.1.2013?
  • A. 

   294 miliónov

  • B. 

   395 miliónov

  • C. 

   496 miliónov

  • D. 

   597 miliónov

 • 24. 
  V ktorom meste sídli Súdny dvor Európskych spoločenstiev?
  • A. 

   Viedeň

  • B. 

   Rím

  • C. 

   Paríž

  • D. 

   Luxemburg

 • 25. 
  Ktoré sú hlavné orgány Európskej únie?
  • A. 

   Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európskej unie

  • B. 

   Európska komisia, Európsky parlament, Európsky súdny dvor

  • C. 

   Európska komisia, Európsky parlament, Rada Európskych štátov

  • D. 

   Európsky parlament, Európska komisia, Súdna Rada

Back to Top Back to top