Test Nga Lënda E Matematikës . Kl VIII-të.Punuar Nga Arian Murseli

7 Pyetjet | Total Attempts: 44

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Nga Lnda E Matematiks . Kl VIII-t.Punuar Nga Arian Murseli

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Njehsoni:
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  Njehsoni:
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 3. 
  Gjeni syprinën e trekëndëshit barabrinjes me brinjen  a=12cm.
  • A. 

   S = 62.35cm2

  • B. 

   S = 42.25cm2

  • C. 

   S = 26.45cm2

  • D. 

   S = 72.12cm2

 • 4. 
  Të gjendet syprina e siperfaqes se rombit,nese dihet brinja dhe njera diagonale: a = 8cm,  d1 = 12cm.
  • A. 

   S = 3.26cm2

  • B. 

   S = 4.52cm2

  • C. 

   S = 4.58cm2

  • D. 

   S = 6.18cm2

 • 5. 
  Gjeni syprinen e kuboidit nese jane dhene: a=12cm , b = 14.5cm dhe c = 16.12cm
  • A. 

   S = 1023.32cm2

  • B. 

   S = 1202.36cm2

  • C. 

   S = 2035.36cm2

  • D. 

   S = 1000cm2

 • 6. 
  Të njehsohet syprina e trapezit barakrahes nese jane dhene: a = 18cm , b = 8cm ,c = 10cm.
  • A. 

   S = 201.25cm2

  • B. 

   S = 120.25cm2

  • C. 

   S = 112.58cm2

  • D. 

   121.36cm2

 • 7. 
  Diagonalet e rombit përgjysmojnë njëra-tjetren dhe nuk janë normale ndërmjet veti.
  • A. 

   E vërtetë

  • B. 

   Jo e vërtetë

Back to Top Back to top