Test Kl Vi Punuar Nga: Avdi Tafili

10 Pyetjet

Settings
Please wait...
Test Kl Vi Punuar Nga: Avdi Tafili

Pikat dhe vijat


Questions and Answers
 • 1. 
  Kulmet e kubit jan
  • A. 

   Segmente

  • B. 

   Pika

 • 2. 
  Pikat shenohen me:
  • A. 

   Shkronja te medha

  • B. 

   Shkronja te vogela

 • 3. 
  Vija kufitare eshte:
  • A. 

   Vije e drejte

  • B. 

   Vije e lakuar

 • 4. 
  Drejteza eshte vije e drejte :
  • A. 

   E kufizuar

  • B. 

   E pakufizuar

 • 5. 
  Segmenti eshte vije e drejte :
  • A. 

   E kufizuar

  • B. 

   E pakufizuar

 • 6. 
  Drejtezat paralele:
  • A. 

   Kan pika te perbashketa

  • B. 

   Nuk kan pika te perbashketa

 • 7. 
  Drejtezat normale:
  • A. 

   Kan nje pike te perbashket

  • B. 

   Kan dy pika te perbashketa

 • 8. 
  Sa segmente ka kubi:
  • A. 

   8 segmente

  • B. 

   12 segmente

 • 9. 
  Nese nje shkop  e presim tri here kemi :
  • A. 

   3 shkope

  • B. 

   4 shkope

 • 10. 
  Segmenti AB eshte sa dy segmente BC,  Ku  segmenti BC = 6m, Atehere sa metra eshte qereku i segmentit  AB :
  • A. 

   4 m

  • B. 

   3 m