Test De Evaluare Proiectarea și Managementul Programelor Educaționale (Pmpe)

10 ntrebri | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test De Evaluare Proiectarea i Managementul Programelor Educaionale (Pmpe)


Questions and Answers
 • 1. 
  Obiectivele reprezintă criteriile pe care proiectul le va produce; acestea pot avea ca obiect produse, servicii sau rezultate obținute în urma utilizării acestor produse și servicii?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Nu

  • C. 

   Nu știu

  • D. 

   Posibil

 • 2. 
  Explicați formularea obiectivelor proiectului, oferind un exemplu de obiectiv. 
 • 3. 
  SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esențiale pentru formularea corectă a unui obiectiv. Aceste caracteristici sunt următoarele:
  • A. 

   Specifice, măsurabile, abordabile, relevante

  • B. 

   Situaționale, măsurabile, aplicabile, realizabile

  • C. 

   Specifice, măsurabile, atinse, relevante, încadrate în timp 

 • 4. 
  Următorul obiectiv Organizarea unui curs de formare pe tema educației financiare de 2 ore pentru 30 de angajați din Departamentul X al organizației Y este corect sau incorect formulat?
  • A. 

   Corect

  • B. 

   Incorect

 • 5. 
  Descrieți activitățile proiectului: 
 • 6. 
  Următorul enunț „.....100 de elevi care au participat la programe de dezvoltare personală .....” reprezintă:   
  • A. 

   Un obiectiv specific

  • B. 

   Un indicator de rezultat ”result”

  • C. 

   Un indicator de realizare imediată ”output”

 • 7. 
  Descrieți ce urmărim prin intermediul Planului de comunicare:
 • 8. 
  Managementul riscului utilizează trei componente fundamentale, descrieți pe scurt care sunt acestea: 
 • 9. 
  Sustenabilitatea este acel criteriu care urmărește în ce măsură proiectul propus continuă să existe, să funcţioneze după încheierea finanţării și poate fi abordată din mai multe perspective (selectați variantele corecte) 
  • A. 

   Sustenabilitate materială

  • B. 

   Sustenabilitate financiară

  • C. 

   Transferabilitatea

  • D. 

   îmbunătățirea continuă

  • E. 

   Durabilitate

Back to Top Back to top