ข้อสอบอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1 Question
ข้อสอบอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ถ้าส้มฉุน ต้องการจดทะเบียนสร้างเว็บไซด์ของ บริษัท Coffee Drink จำกัด จะต้องใช้โดเมนเนมประเภทใด
  • A. 

   .co/.com

  • B. 

   .or/.org

  • C. 

   .go/.gov

  • D. 

   .ac/.edu