Test 2 (Upi 2013)

20 Questions | Total Attempts: 468

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test 2 (Upi 2013)

Questions and Answers
 • 1. 
  Vrste ugovora su: Obelezi sve tacne odgovore:
  • A. 

   Naknadni ugovor

  • B. 

   Kljuc u ruke

  • C. 

   POT

  • D. 

   Odvojeni ugovor

  • E. 

   Jedinstveni ugovor

  • F. 

   VOT

  • G. 

   Odlozni ugovor

  • H. 

   Zavrsni ugovor

  • I. 

   Naknadni ugovor

 • 2. 
  Neke od potrebnih osobina i sposobnosti  rukovodioca projekta su:
  • A. 

   Organizatorske i upravljacke sposobnosti.

  • B. 

   Organizatorske i komunikacione sposobnosti,ali ne i upravljacke.

  • C. 

   Organizatorske i upravljacke sposobnosti,ali ne i komunikacione.

 • 3. 
  Element  upravljanja komunikacijama u projektu : a) Ucesnici b) Proces  c) Vestine d) e) Primena
  • A. 

   Poslovi

  • B. 

   Procedure

  • C. 

   Okruzenje

 • 4. 
  Faze procesa izvodjenja projekta sa stanovista investitora:
  • A. 

   Pracenje i koordinacija izvodjenja i nadzor nad izvodjenjem

  • B. 

   Priprema izvodenja

  • C. 

   Koordinacija rada podizvodjaca

  • D. 

   Finansiranje izvodjenja

  • E. 

   Izbor konsultanta za pracenje i nadzor nad izvodjenjem

  • F. 

   Resavanje operativnih problema u izvodjenju -izmena projekta

  • G. 

   Izvodjenje radova na gradilistu

  • H. 

   Planiranje i pracenje izvodjenja

 • 5. 
  Plan kvaliteta je:
  • A. 

   Manje detaljan od programa kvaliteta

  • B. 

   Detaljniji od programa kvaliteta

  • C. 

   Isti kao program kvaliteta

 • 6. 
  Formiranje PT se ne  vrsi spontano vec po odredjenim pravilma  i proceduri koja zavise od:  - __________________ -velicine maticne organizacije -nivoa tehnologije  -okruzenja 
 • 7. 
  Faze procesa ugovaranja  sa stanovista izvrsioca:
  • A. 

   Pregovori u vezi ugovora

  • B. 

   Raspisivanje konkursa i izvodjenje

  • C. 

   Priprema za ugovaranje izvodjenja i odredjivanje vrste ugovora

  • D. 

   Istrazivanje trzista

  • E. 

   Ocena ponuda i izbor izvodjaca

  • F. 

   Izrada ponude

  • G. 

   Ugovaranje izrade projektne dokumentacije

  • H. 

   Izrada projektne dokumentacije

 • 8. 
  Glavne karakteristike neefikasnog tima su: 
  • A. 

   Frustracija, konflikt, i nezdrava konkurencija,neproduktivni sastanci i nedostatak poverenja u vodju tima.

  • B. 

   Konflikt i nezdrava komunkurencija, neproduktivni sastanci,nedostatak poverenja u vodju tima,mali broj clanova tima

 • 9. 
  Osnovne karakteristike investicionih projekata: (Oznaci odgovor koji NIJE tacan)
  • A. 

   Obavezna primena standardnog softvera

  • B. 

   Trose se velika finansijska sredstva

  • C. 

   Kratkotrajni

  • D. 

   Dugotrajno pracenje i kontrola

 • 10. 
  Faze primene  Tehnike mreznog plana su:
  • A. 

   Analiza strukture, analiza vremena ,analiza sredstava

  • B. 

   Analiza materijalnih troskova, analiza vremena , analiza sredstava

  • C. 

   Analiza resursa , analiza vremena , analiza sredstava

 • 11. 
  Mrezni dijagram moze biti orjentisan : 1.) Aktivnostima 2.) ____________
 • 12. 
  Kriticni put je:
  • A. 

   Zbir vremena trajanja kriticnih aktivnosti i predstavlja najkraci put

  • B. 

   Zbir vremena trajanja kriticnih aktivnosti i predstavlja najduzi put

  • C. 

   Zbir vremena trajanja kriticnih aktivnosti i predstavlja optimalni put

 • 13. 
  Podela procesa po Fayol-u je:
  • A. 

   Predvidjanje,planiranje,komandovanje,koordinacija,kontrola

  • B. 

   Predvidjanje,organizovanje,komandovanje,koordinacija,kontrola

  • C. 

   Planiranje,organizovanje,kadrovanje,vodjenje,kontrola

 • 14. 
  Faza formiranja obuhvata: 
  • A. 

   Medjusobno upoznavanje clanova tima

  • B. 

   Povecanu produktivnost

  • C. 

   Efikasniji rad clanova tima

  • D. 

   Utvrdjivanje nacina rada i vodjenja

  • E. 

   Odredjivanje uloga pojedinaca

  • F. 

   Povecano poverenje i povezanost projektnog tima

  • G. 

   Sagledavanje svrhe i ciljeva od strane clanova tima

  • H. 

   Spremnost na zajednicku odgovornost

 • 15. 
  Oznaci tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Pojedinci lakse od tima resavaju slozene probleme

  • B. 

   Rezultati tima nadmasuju i pojedinacne rezultate

  • C. 

   Timovi ne promovisu organizaciono ucenje

 • 16. 
  Najraniji pocetak aktivnosti predstavlja: 
  • A. 

   Vremensku koordinatu na kojoj jedna aktivnost najranije moze poceti

  • B. 

   Vremensku koordinatu na kojoj jedna aktivnost mora poceti

  • C. 

   Vremensku koordinatu na kojoj se najranije mora poceti sa planiranjem te aktivnosti

 • 17. 
  Procena vremena trajanja aktivnosti kod PERT metode vrsi se na osnovu:
  • A. 

   Pesimistickog vremena trajanja aktivnosti

  • B. 

   Optimistickog vremena trajanja aktivnosti

  • C. 

   Najverovatnije vremena trajanja aktivnosti

  • D. 

   Svega navedenog

 • 18. 
  Dokaz realnog kvaliteta  kod projekta su:  1) Procedure 2) ___________ 3) Sertifikacija (atest) 4) Kontrola saobraznosti
  • A. 

   Kontrola vremena

  • B. 

   Dokumentacija

  • C. 

   Kontrola troskova

 • 19. 
  Klasican pristup upravljanja  projektom poznaje tri osnovne vrste organizacije:  1) Projektnu 2) Matricnu 3) ___________
  • A. 

   Funkcionalnu

  • B. 

   Finansijsku

  • C. 

   Ekspeditivnu

 • 20. 
  Karakteristike efikasnog tima su: 
  • A. 

   Mala velicina,komplementarne vestine,zajednicki cilj,specificni ciljevi,zajednicki pristup,zajednicka odgovornost

  • B. 

   Mala velicina,komplementarne vestine,zajednicki cilj,specificni ciljevi,pojedinacni pristup,zajednicka odgovornost

  • C. 

   Mala velicina,komplementarne vestine,zajednicki cilj,specificni ciljevi,zajednicki pristup,pojedinacka odgovornost

Related Topics
Back to Top Back to top