Combined PSI/Sti/Aso Prelims Test No. 14 New Test

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by AMOL1342
A
AMOL1342
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 1,728
Questions: 80 | Attempts: 212

SettingsSettingsSettings
Combined PSI/Sti/Aso Prelims Test No. 14 New Test - Quiz

* सूचना*
*ही टेस्ट 80 प्रश्नांची असून यातील गणित आणि बुद्धिमापनचे प्रश्न वगळण्यात आले आहे.
*सदर टेस्ट 40 मिनिटात सोडविणे बंधनकारक आहे.
*फक्त नोंदणीकृत उमेदवारांचाच निकाल जाहीर करण्यात येईल.
* ही टेस्ट फक्त GOOGLE CHROME या BROWSER मध्येच सोडवावी.
* ही टेस्ट संयुक्त पुर्वपरीक्षेच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमवर आधारित आहे.
*आपण ही टेस्ट रात्री 8 ते 12 दरम्यान सोडवू शकता.
*काही अडचण आल्यास ७३७८५६०१३५ वर तात्काळ संपर्क करा.
*महत्त्वाचे म्हणजे submit वर क्लिक केल्यानंतर 10 सेकंद थांबा. तुम्हाला टेस्ट submit झाल्याचा मेसेज स्क्रीन वर दिसेल.
धन्यवादi
जॉईन करा @tarunai
( www. Espardha. In )


Questions and Answers
 • 1. 

  प्र.1. वनस्पतीतील खाली काही लैंगिक प्रजननाचे घटक दिले आहेत. त्यापैकी चुकीची जोडी कोणती ? 1. पुंकेसर-परागकोश व वृंत यापासून बनलेला असतो 2. कुक्षी-स्त्रीकेसराचा लांबट भाग 3. परागकोश-सामान्यतः द्विपाली रचना असते. 4. स्त्रीकेसर-फुलाच्या मध्यभागी असते

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  उत्तर:-2
  स्पष्टीकरण:-स्त्रीकेसराचा लांबट भाग हा कुक्षीवृंत असतो.

  Rate this question:

 • 2. 

  प्र.2. माधुरीने एक भरीव कोन/शंकू टेबलवर स्थिर उभा ठेवला, आणि त्याचे गुरुत्वकेंद्र कोठे असेल याचा विचार करत बसली, तर खालीलपैकी त्याचे गुरुत्व केंद्र कोठे असेल ? 1. त्याच्या पायाच्या बरोबर मध्यभागी प्रतलावर 2. शंकूच्या अक्षावर पायापासून 1/3 उंचीवर 3. शंकूच्या अक्षावर पायापासून 1/4 उंचीवर 4. शंकूच्या अक्षावर पायापासून 1/6 उंचीवर

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  Madhuri has placed a heavy cone on a table and is thinking about its center of gravity. In order to determine where the center of gravity is, we need to consider the position of the cone's axis. The correct answer, option 3, states that the center of gravity of the cone is 1/4th of the height of the cone above the base. This means that the center of gravity is located one-fourth of the cone's height above the base.

  Rate this question:

 • 3. 

  प्र.3 खालीलपैकी कोणत्या जीवनसत्वाचा अभाव सहसा होत नाही आणि त्याचा उपयोग स्मरणशक्तीच्या वाढीसाठी होतो ? 1.बी2 2.बी3 3. बी4 4. बी6

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4. The question asks which life form always lacks a certain characteristic and its use is for the improvement of memory. The answer is option 4 because it implies that life form B6 always lacks this characteristic and its use is for the improvement of memory.

  Rate this question:

 • 4. 

  प्र.4 खालीलपैकी बरोबर जोडी कोणती ? 1. बेरीबेरी- अधिक पॉलिश केलेले तांदूळ वापरल्यामुळे हा रोग होतो. 2. पेलाग्रा- ताजी फळे आहारात अजिबात नसतात 3. स्कर्वी- सूर्यप्रकाश, फोस्फरसच्या कमतरतेने होतो. 4. मुडदूस-मकायुक्त आहार घेणाऱ्या व्यक्तींना होतो

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  उत्तर :- 1
  स्पष्टीकरण:-
  *स्कर्वी - ताजी फळे आहारात अजिबात नसतात
  * मुडदूस - सूर्यप्रकाश, फोस्फरसच्या कमतरतेने होतो.
  * पेलाग्रा -मकायुक्त आहार घेणाऱ्या व्यक्तींना होतो

  Rate this question:

 • 5. 

  प्र.5 ब आणि क या जीवनसत्वाचे अधिक्य झाल्यास काय होईल ? 1. मुत्राद्वारे बाहेर फेकली जाईल 2. त्वचेला कोरडी खाज येईल. 3. हाडाची जाडी वाढेल. 4. चिडचिडेपणा वाढेल.

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  If there is an excess of organisms B and C, what will happen?
  1. They will be excreted through urine.
  2. The skin will become itchy.
  3. There will be an increase in bone density.
  4. Irritability will increase.

  If there is an excess of organisms B and C, they will be excreted through urine.

  Rate this question:

 • 6. 

  प्र.6 21 व्या गुणसूत्र जोडीत असामान्य बदल झाल्यास खालीलपैकी कोणता आजार होईल ? 1. वर्नकहीनता 2. हिमोफिलीया 3. रंगांधळेपणा 4. मतीमंदता

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The question asks which disease will occur if there is an abnormal change in the 21st gene pair. The options given are varnakahinata (color blindness), himophiliya (hemophilia), rangandhalepana (albinism), and matimandata (mental retardation). Out of these options, the correct answer is option 4, matimandata, which refers to mental retardation.

  Rate this question:

 • 7. 

  प्र.7 खालीलपैकी कोणता जीवाणूमुळे होणारा रोग नाही ? 1. गालफुगी 2. कावीळ 3. Sleeping Sickness 4. वरीलपैकी सर्व जीवाणूमुळे होणारे रोग आहेत.

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  उत्तर:-3
  स्पष्टीकरण:- Sleeping Sickness हा रोग त्से त्से माशी चावल्याने होतो.

  Rate this question:

 • 8. 

  प्र.8 कायमचे दात 32 असतात तर दुधाचे दात किती असतात ? 1. अठरा 2. वीस 3. बावीस 4. चोवीस

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The question states that there are 32 permanent teeth, and asks how many teeth a cow has. The answer is 2 because cows only have a set of lower incisors and a set of upper incisors, totaling to 2 teeth.

  Rate this question:

 • 9. 

  प्र.9 खालीलपैकी कोणता प्राणी अपरिपक्व पिल्लांना जन्म देत नाही ? 1. कांगारू 2. उमबट 3. एकीडना 4. वरीलपैकी सर्व प्राणी अपरिपक्व पिल्लांना जन्म देतात.

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  उत्तर:-एकीडना
  स्पष्टीकरण:-एकीडना हा अंडी देणारा सस्तन प्राणी आहे.

  Rate this question:

 • 10. 

  प्र.10. प्रकाशाच्या अपवर्तनसंबंधी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ? 1. आपाती कोनाबरोबरच अपवर्तन कोन वाढतो. 2. धन माध्यमातून विरळ माध्यमात जातांना प्रकाश किरण स्तम्भिकेपासून दूर जातो. 3. वरीलपैकी दोन्ही 4. वरीलपैकी एकही नाही

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  Both statements 1 and 2 are correct. Statement 1 states that during refraction, the angle of incidence is equal to the angle of refraction. Statement 2 states that when light travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. Therefore, the correct answer is statement 3, which states that both statements 1 and 2 are correct.

  Rate this question:

 • 11. 

  प्र.11. खाली काही माध्यमे दिली आहेत, त्यापैकी ध्वनीचा त्यांच्यामधील वेगाचा कमी ते जास्त असा योग्य क्रम लावा. अ. अल्कोहोल ब. तांबे क. लोखंड पर्याय:- 1.अ-ब-क 2.अ-क-ब 3.ब-अ-क 4.ब-क-अ

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
 • 12. 

  प्र.12 खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ? 1. दृष्टीपटलवर पडणारी प्रतिमा उलटी व लहान असते. 2. दृष्टीपटलवर पडणारी प्रतिमा सुलटी व लहान असते. 3. दृष्टीपटलवर पडणारी प्रतिमा सुलटी व मोठी असते. 4. दृष्टीपटलवर पडणारी प्रतिमा उलटी व मोठी असते.

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is 1 because it states that the image that falls on the retina is inverted and smaller.

  Rate this question:

 • 13. 

  प्र.13 खालीलपैकी न्यूटनच्या गतीविषयक तिसऱ्या नियमाचे कोणते उदाहरण नाही ? 1. उसळी मारणारा चेंडू 2. अग्नीबाणला दिली जाणारी गती 3. बंदुकीची गोळी लाकडात शिरणे 4. वरीलपैकी सर्व उदाहरणे न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमाचे आहे.

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  उत्तर:-3
  स्पष्टीकरण:- बंदुकीची गोळी लाकडात शिरणे-पहिला नियम
  गोळी सुटल्याने बंदूक मागे झुकणे-तिसरा नियम

  Rate this question:

 • 14. 

  प्र.14. खालील विधाने काळजीपूर्वक वाचा अ. स्थायू पदार्थावर दाब वाढविल्यास द्रवनांक कमी होतो. ब. मिठाच्या पाण्याचा उत्कल्नांक हा शुद्ध पाण्याच्या उत्कल्नांकापेक्षा जास्त असतो. पर्याय:- 1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त ब बरोबर 3. दोन्ही बरोबर 4. दोन्ही चूक

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is option 3. The given statement states that when pressure is increased on a solid substance, its melting point decreases. The second statement is unrelated to the given statement and does not provide any information about the effect of pressure on the melting point of a solid substance. Therefore, option 3, which states that both statements are correct, is the correct answer.

  Rate this question:

 • 15. 

  प्र.15. खालील विधाने काळजीपूर्वक वाचा अ. किरणोत्सारी मुलद्रव्याच्या अणुमधून अल्फा कणांचे निर्गमन झाल्यास त्या अणुचा अणुवस्तुमानांक 4 ने कमी होतो आणि अणुअंक 2 ने कमी होतो. ब. किरणोत्सारी मुलद्रव्याच्या अणुमधून बिटा कणांचे निर्गमन झाल्यास त्या अणुचा अणुवस्तुमानांक 2 ने कमी होतो आणि अणुअंक 1 ने वाढतो. पर्याय:- 1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त ब बरोबर 3. दोन्ही बरोबर 4. दोन्ही चूक

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  उत्तर:-1
  स्पष्टीकरण:- किरणोत्सारी मुलद्रव्याच्या अणुमधून बिटा कणांचे निर्गमन झाल्यास त्या अणुचा अणुवस्तुमानांक मध्ये बदल होत नाही आणि अणुअंक 1 ने वाढतो.

  Rate this question:

 • 16. 

  प्र.16 जोड्या लावा गट I (वृत्तपत्र) गट II अ. स्वदेशमित्रम i. संतोष सिंग ब. फ्री हिंदुस्तान ii. वीरेंद्रनाथ चात्टोपाध्याय क. तलवार iii. तारकानाथ दास ड. कीर्ती iv. जी एस अय्यर पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4 because option 4 correctly matches the items in Group I with their corresponding items in Group II. In Group I, "अ" corresponds to "जी एस अय्यर" in Group II, "ब" corresponds to "वीरेंद्रनाथ चात्टोपाध्याय" in Group II, "क" corresponds to "तारकानाथ दास" in Group II, and "ड" corresponds to "संतोष सिंग" in Group II.

  Rate this question:

 • 17. 

  प्र.17 जोड्या लावा गट I गट II अ. भिल्लांचा उठाव i. 1838 ब. पागलपंथीयांचा उठाव ii. 1829 क. कोळ्यांचा उठाव iii. 1825 ड. फरेजी उठाव iv. 1817 पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 18. 

  प्र.18 जोड्या लावा गट I गट II अ. अंबा व पाताळगंगा i. पूर्णगडची खाडी ब. वासिष्ठी ii. विजयदुर्गची खाडी क. शुक नदी iii. दाभोळची खाडी ड. मुचकुंदी iv. धरमतरची खाडी पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4. The corresponding pairs are: अ-iv (मुचकुंदी) and ब-iii (दाभोळची खाडी), क-ii (वासिष्ठी) and ड-i (पूर्णगडची खाडी).

  Rate this question:

 • 19. 

  प्र.19 जोड्या लावा गट I (योजना) गट II(जिल्हे) अ. मानार i. वर्धा ब. गंगापूर ii. गडचिरोली क. दिना iii. नाशिक ड. बोर iv. नांदेड पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4. In group I, the places mentioned are Maanar, Gangapur, Dina, and Bor. In group II, the corresponding districts mentioned are Nanded, Gadchiroli, Nashik, and Wardha. So, the correct matching is अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i.

  Rate this question:

 • 20. 

  प्र.20 जोड्या लावा गट I (राज्य) गट II (घनता) अ. तामिळनाडू i. 622 ब. पंजाब ii. 365 क. महाराष्ट्र iii. 550 ड. मणिपूर iv. 555 पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4 because it matches the states in Ghat I with their respective population densities in Ghat II. According to the given information, Maharashtra (क) has a population density of 550 (iii), Punjab (ब) has a population density of 365 (ii), Tamil Nadu (अ) has a population density of 622 (i), and Manipur (ड) has a population density of 555 (iv). Therefore, option 4 correctly matches the states with their population densities.

  Rate this question:

 • 21. 

  प्र.21 जोड्या लावा गट I (समित्या) गट II(कारणे) अ. महावीर त्यागी समिती i. कृषी कर चौकशी ब. वांछू समिती ii. अप्रत्यक्ष कर चौकशी क. रेखा समिती iii. प्रत्यक्ष कर चौकशी ड. राज समिती iv. कर बुडवेपणाची कारणे पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 22. 

  प्र.22 जोड्या लावा गट I (समिती) गट II (अध्यक्ष) अ. भाषिक प्रदेश समिती i. ए ए अय्यर ब. वित्त व स्टाफ समिती ii. पंडित नेहरू क. राष्ट्रीय संविधान समिती iii. डॉ राजेंद्र प्रसाद ड. प्रारूप विशेष चौकशी समिती iv. के एम मुन्शी पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4. In this question, we are given two sets of committees and their respective chairpersons. We need to match the committees with their correct chairpersons. From the given options, option 4 correctly matches the committees with their chairpersons. The Bhashik Pradesh Samiti is chaired by K.M. Munshi, Vitta V Staff Samiti is chaired by Pandit Nehru, Rashtriya Samvidhan Samiti is chaired by Dr. Rajendra Prasad, and Prarup Vishesh Chokshi Samiti is chaired by A.A. Ayyar.

  Rate this question:

 • 23. 

  प्र.23 जोड्या लावा गट I (राज्यसभेतील जागा) गट II अ. झारखंड i. 18 ब. पंजाब ii. 10 क. राजस्थान iii. 7 ड. तामिळनाडू iv. 06 पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 24. 

  प्र.24 जोड्या लावा गट I (आयपीएल संघ 2018) गट II(कर्णधार) अ. मुंबई इंडियन i. श्रेयस अय्यर ब. राजस्थान रॉयल ii. आर अश्विन क. किंग्स इलेव्हन पंजा iii. अजिंक्य राहणे ड. दिल्ली डेअरडे iv. रोहित शर्मा पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 25. 

  प्र.25 पंतप्रधान श्रम भूषण पुरस्कार बाबतीत जोड्या लावा गट I गट II अ. श्रमरत्न i. 40 हजार रुपये ब. श्रमभूषण ii. 60 हजार रुपये क. श्रमवीर iii. 1 लाख रुपये ड. श्रमदेवी iv. 2 लाख रुपये पर्याय:- 1. अ-iv, ब-iii, क-i, ड-ii 2. अ-iv, ब-ii, क-iii, ड-i 3. अ-iv, ब-i, क-ii, ड-iii 4. अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4 because in Group I, "श्रमरत्न" is associated with "2 लाख रुपये" and in Group II, "i. 40 हजार रुपये" is associated with "श्रमरत्न". Therefore, the correct matching is अ-iv, ब-iii, क-ii, ड-i.

  Rate this question:

 • 26. 

  प्र.26 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. 1935 च्या कायद्याने संघराज्याची निर्मिती करण्याचे ठरविले. ब. परंतु संस्थानिकांनी यात सामील न होण्याचे ठरविल्याने संघराज्याची निर्मिती झाली नाही. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. The statement "ब. परंतु संस्थानिकांनी यात सामील न होण्याचे ठरविल्याने संघराज्याची निर्मिती झाली नाही." suggests that the creation of the federation did not happen because the institutions did not participate in it. This contradicts the statement in option A which states that the creation of the federation was determined by the 1935 Act. Therefore, option A is incorrect and option B is correct.

  Rate this question:

 • 27. 

  प्र.27 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. 1813 च्या कायद्याने कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात आणली. ब. परंतु चहाची मक्तेदारी कायम होती. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  According to the given statement, the provision of 1813 law allowed for the transfer of company's ownership. However, it is not mentioned whether the provision for perpetual ownership was established or not. Therefore, option 3 states that the provision of 1813 law is correct, but the provision for perpetual ownership is incorrect.

  Rate this question:

 • 28. 

  प्र.28 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. 1857 च्या उठावात शीख, शिंदे, होळकर, गुरखा, भोसले यापैकी कोणीही सहभागी झाले नाहीत. ब. 1857 च्या उठावाच्या वेळी इंग्लंडचे पंतप्रधान विस्काउंट पामर स्टोन हे होते. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is option 3 because it states that statement A is correct and statement B is incorrect. The statement A mentions that none of the individuals like Sheik, Shinde, Holkar, Gurkha, and Bhosale participated in the uprising of 1857, while statement B mentions that the Prime Minister of England during that time was Viscount Palmerston. Since statement A is correct and statement B is incorrect, option 3 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 29. 

  प्र.29 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. आर्य समाजाची स्थापना मुंबईमध्ये झाली असली तरीही तिच्या शाखा पंजाबमध्ये सर्वाधिक होत्या. ब. आर्य समाजाने गोहत्या प्रतिबंध चळवळ चालविली. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct option is 3 because it states that statement A is not incorrect, but statement B is incorrect. This means that the establishment of the Arya Samaj in Mumbai and its branch in Punjab did happen, but the claim that the Arya Samaj carried out cow slaughter ban was incorrect.

  Rate this question:

 • 30. 

  प्र.30 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. 1899 मध्ये सावरकर, राजाबापू मस्कर यांनी “राष्ट्रभक्त गुप्त मंडळ” स्थापन केले. ब. युगांतर समिती ही अनुशिलन समितीचाच एक भाग होती. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. This is because the statement "युगांतर समिती ही अनुशिलन समितीचाच एक भाग होती" is incorrect. The correct statement should be "युगांतर समिती ही अनुशिलन समितीचा एक भाग होता" which means "The Yugantar Committee was a part of the Anushilan Samiti." Therefore, option 3 is the correct answer as it states that statement A is not incorrect, but statement B is incorrect.

  Rate this question:

 • 31. 

  प्र.31. खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. भारत छोडो आंदोलनादरम्यान गांधीजीनी नेतृत्व केले ब. त्यावेळी लॉर्ड लीनलिथगो यांनी 9 ऑगस्टच्या सूर्योदयापूर्वी ऑपरेशन झिरो अवर राबविले. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  During the Quit India Movement, Mahatma Gandhi provided leadership. At that time, Lord Linlithgow carried out Operation Zero Hour on 9th August. The options state that option A is correct and option B is incorrect, suggesting that there is no mistake in option A and a mistake in option B. Therefore, option 3 is the correct answer as it states that option A is not incorrect and option B is incorrect.

  Rate this question:

 • 32. 

  प्र. 32 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. पहिले प्रतीसरकार बलिया उत्तरप्रदेश हे होते तर सर्वाधिक काळ टिकून राहणारे प्रतिसरकार सातारा हे होते. ब. सर्वात लहान वयात फाशी देण्यात आलेले क्रांतिकारक खुदिराम बोस हे होते त्यांना 19 वर्षाच्या आताच फाशी देण्यात आली. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
 • 33. 

  प्र.33 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. भारतातील तांबडी नदी म्हणून ब्रह्मपुतत्रा नदीचा उल्लेख केला जातो. ब. बागलीहारा हा प्रकल्प चिनाब नदीवर असून हा भारत पाकिस्तानचा वादग्रस्त प्रकल्प आहे. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct statement is B. The Baglihar project is located on the Chenab River, not the Brahmaputra River. Option 3 states that statement A is not incorrect, but statement B is incorrect, which aligns with the given correct answer.

  Rate this question:

 • 34. 

  प्र.34 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. मान्सूनचा सर्वात कमी कालावधी पंजाब राज्यात आढळून येतो. ब. भारतात सर्वप्रथम मान्सून अंदमान निकोबार बेटावर येतो. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. The statement "अ. मान्सूनचा सर्वात कमी कालावधी पंजाब राज्यात आढळून येतो" is correct, as it states that the monsoon arrives in Punjab with the shortest duration. The statement "ब. भारतात सर्वप्रथम मान्सून अंदमान निकोबार बेटावर येतो" is incorrect, as the monsoon actually arrives first in the Andaman and Nicobar Islands in India. Therefore, option 3 is the correct explanation.

  Rate this question:

 • 35. 

  प्र.35 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. जलविद्युत निर्मितीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. ब. पवनउर्जा निर्मितीत तामिळनाडूचा प्रथम क्रमांक लागतो. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct option is 3 because it states that statement A is not incorrect, but statement B is incorrect. This means that statement A is correct and Maharashtra is ahead in hydroelectric power generation, while statement B is incorrect and Tamil Nadu is not the first in wind power generation.

  Rate this question:

 • 36. 

  प्र.36 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे योगदान स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर कमी होत गेले आहे. ब. रब्बी पिकाच्या उत्पादनातील वाढीमुळे भारतात हरित क्रांती घडवून आली. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. "अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे." This means that statement A is not incorrect, but statement B is incorrect. This suggests that the contribution of the agricultural sector to the Indian economy has not decreased after independence, but the statement about the increase in production of rabbi crops leading to a green revolution in India is incorrect.

  Rate this question:

 • 37. 

  प्र.37 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. 1901 साली भारतातील लोकसंख्येची घनता 77 इतकी होती. ब. 2001 च्या जनगणांनानुसार भारतातील कार्यप्रवण लोकसंख्या अधिक असल्याचे दिसून आले. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  In 1901, the population density in India was 77. According to the 2001 census, the working population in India has increased. Option 3 states that statement A is not incorrect and statement B is correct. This means that the population in India has increased since 1901, which aligns with the information given in the question. Therefore, option 3 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 38. 

  प्र.38 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. भारतातील पहिला रंग निर्मिती कारखाना पश्चिम बंगालमधील गोआबारिया याठिकाणी १९०२ ला सुरु झाला. ब. भारतातील पहिली लोकर गिरणी १८७६ साली कानपूर याठिकाणी सुरु झाली. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. The statement "अ. भारतातील पहिला रंग निर्मिती कारखाना पश्चिम बंगालमधील गोआबारिया याठिकाणी १९०२ ला सुरु झाला" is correct, as it states that the first dyeing factory in India started in Goa Bariya in West Bengal in 1902. The statement "ब. भारतातील पहिली लोकर गिरणी १८७६ साली कानपूर याठिकाणी सुरु झाली" is incorrect, as it claims that the first locomotive factory in India started in Kanpur in 1876.

  Rate this question:

 • 39. 

  प्र.39 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. शेखआलम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ श्रीनगर याठिकाणी आहे. ब. भारतात १८५४ साली पहिले पोस्ट तिकीट छापण्यात आले. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is option 3 because it states that statement A is not incorrect and statement B is correct. Therefore, option 3 is the correct explanation for the given statements.

  Rate this question:

 • 40. 

  प्र.40 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. विदाभात भंडाराभागात दरेकसा टेकड्या तर नागपूर जिल्ह्यात गरमेश्वर डोंगर आहेत. ब. नागपूर भागातील खडक पट्ट्यांना सौसारमाळा असेही म्हणतात. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. This is because option 3 states that statement A is not incorrect and statement B is correct. The other options either state that statement A is incorrect or statement B is incorrect, which contradicts the given information. Therefore, option 3 is the only one that is consistent with the given statements.

  Rate this question:

 • 41. 

  प्र.41 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. उपयुक्तता मूल्य म्हणजे वस्तूचे उपयोगाच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व होय, ब. विनामुल्य वस्तूमध्ये उपयोगिता मूल्य जास्त असते परंतु विनिमय मूल्य नसते. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3 because it states that option A is correct and option B is incorrect. Option A states that utility value refers to the importance of an object in terms of its use, while option B states that a free object has high utility value but no exchange value.

  Rate this question:

 • 42. 

  प्र.42 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. जंगलव्यवसाय खाणकाम हे प्राथमिक क्षेत्रात मोडते. ब. वीज, पाणीपुरवठा ह्या गोष्टी द्वितीयक क्षेत्रात मोडते. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is option 3 because it states that statement A is not incorrect and statement B is not correct. This means that statement A is correct and statement B is incorrect. Therefore, the correct answer is option 3.

  Rate this question:

 • 43. 

  प्र.43 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत निवडीचे स्वातंत्र्य उपभोक्त्याला असते. ब. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत आर्थिक उपक्रमात सरकारी हस्तक्षेप नसतो. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  According to option 3, the statement "भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत आर्थिक उपक्रमात सरकारी हस्तक्षेप नसतो" is correct and the statement "भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत निवडीचे स्वातंत्र्य उपभोक्त्याला असते" is incorrect.

  Rate this question:

 • 44. 

  प्र. 44 खालील विधाने काळजी पूर्वक वाचा. अ. १०१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार कलम २६८ मध्ये दुरुस्ती करून”औषध व सौदर्य प्रसाधनवरील शुल्क “ हे वाक्य वगळण्यात आले. ब. कलम २६८अ हे सेवाकराचे तरतूद असणारे कलम रद्द करण्यात आले. पर्याय:- 1. अ विधान चूक नाही, ब विधान चुकीचे आहे. 2. ब विधान चूक नाही, अ विधान चुकीचे आहे. 3. अ विधान चूक नाही, ब विधान बिनचूक आहे. 4. ब विधान बिनचूक नाही,अ विधान चूक आहे

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
 • 45. 

  प्र.45 जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष कोण असते ? 1. राष्ट्रपती 2. पंतप्रधान 3. अर्थमंत्री 4. नीतीआयोग उपाध्यक्ष

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. The explanation for this is that the Chairman of the GST Council is the Finance Minister. Therefore, option 3, which is "अर्थमंत्री" (Finance Minister), is the correct answer.

  Rate this question:

 • 46. 

  प्र.46 खालील पैकी राज्यांचे कोणते कर जीएसटी मध्ये समाविष्ट करण्यात आले? 1. प्रवेश कर 2. खरेदी कर 3. जाहिरातीवरील कर 4. वरीलपैकी सर्व

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  All of the above options are correct because all the mentioned activities - entry tax, purchase tax, and advertisement tax - are included in the Goods and Services Tax (GST).

  Rate this question:

 • 47. 

  प्र.47 तुटीचा अर्थभरणा करण्यासाठी खालीलपैकी कोणते उपाय उपयोगात आणले जाऊ शकत नाही ? 1. परकीय कर्जे 2. नवीन चलन छापणे 3. देशांतर्गत कर्ज 4. वरीलपैकी सर्व उपाय उपयोगात आणले जाऊ शकतात.

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  All the options listed can be used to fulfill the requirement of raising funds, except option 4. Option 4 states that all the options can be used, which is not true as option 2 and 3 are not suitable for raising funds. Therefore, option 4 is incorrect.

  Rate this question:

 • 48. 

  प्र.48. तेंडूलकर समितीच्या निष्कर्षानुसार शहरी भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण किती टक्के होते? 1. 25.5 2. 35.5 3. 20.5 4. 30.5

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  According to the Tendulkar Committee, the percentage of urban poverty was 25.5%.

  Rate this question:

 • 49. 

  प्र.49. रोजगार, उर्जासुधार व सामाजिक सररचनेचा विकास हे उद्दिष्ट खालील पैकी कोणत्या योजनेचे आहे ? 1. अकराव्या 2. नवव्या 3. पाचव्या 4. दहाव्या

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The objective of the given plan is the development of employment, energy improvement, and social structure. The correct answer is option 4.

  Rate this question:

 • 50. 

  प्र.50 EXIM बँकची स्थापना कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत झाली ? 1. चौथ्या 2. पाचव्या 3. सरकती 4. सहाव्या

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The establishment of EXIM Bank took place in the fourth five-year plan.

  Rate this question:

Back to Top Back to top