Test Grupi 1 Online Në Lënden E Tik-ut Klasa E Ix

12 Questions | Total Attempts: 247

SettingsSettingsSettings
Test Grupi 1 Online N Lnden E Tik-ut Klasa E Ix - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Shkaqet kryesore per aksidentet ne trafik jane?
  • A. 

   Shpejtesia e madhe

  • B. 

   Ngasja ne gjendje te dehur

  • C. 

   Respektimi i rregullave te komunikacionit

  • D. 

   Tejkalimi dhe anashkalimi sipas rregullave ne komunikacion

  • E. 

   Nuk ka rregulla të caktuara

 • 2. 
  Tokëzimi bëhet me qëllim që rryma të kaloj në trupin e njeriut me rastin e prekjes së pajisjes apo të apartatit të prishur?
  • A. 

   PO

  • B. 

   JO

 • 3. 
  Në suksesin e ndihmës së parë për të aksidentuarin nga rryma elektrike ndikojnë këta faktorë:
  • A. 

   Veprimi i shpejtë

  • B. 

   Shkathtësia

  • C. 

   Zgjuarësia e atij që e jep ndihmën e parë

  • D. 

   Dhënja e ndihmës së parë duhet ta bëjnë vetem mjekët sepse kërkon pajisje specialistike

  • E. 

   Të gjitha opsionet janë të sakta

 • 4. 
  Kur rrjedh rryma elektrike nëpër përçues, atëherë hapësira përreth përçuesit sillet në një gjendje të veçant fizike. Kjo gjendje e veçantë e hapësirës është fusha ...
 • 5. 
  Makina elektrike e cila bën shndërrimin e energjisë mekanike në energji elektrike quhet motor elektrike, ndërsa makina e cila bën shndërrimin e energjisë elektrike në energji mekanike quhet gjenerator elektrike.
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasaktë

 • 6. 
  Cilatj janë shprehjet e sakta rreth transformatorit 
  • A. 

   Pajisje elektrike statike

  • B. 

   Prodhon energji elektrike

  • C. 

   Bën ndryshimin e tensionit të rrymës altarnative në qarqet dhe sistemet elektrike

  • D. 

   Në centrale elektrike, transformatori përdoret për zvoglimin e tensionit

  • E. 

   Në afërsi te shpenzuesve, transformatori përdoret për zvoglimin e tensionit

  • F. 

   Ndërsa në afërsi të shpenzuesve , transformatori përdoret për rritjen e tensionit

 • 7. 
  Cilat foto i përgjigjen shprehjeve?
  • A. 

   Trafo

  • B. 

   Alumini

  • C. 

   Bakri

  • D. 

   Siguresa automatike

  • E. 

   Kaçavida

 • 8. 
  Cilat foto i përgjigjen shprehjeve?
  • A. 

   Kutia shperndares

  • B. 

   Kuadri shperndarese

  • C. 

   Trafo

  • D. 

   Hidrocentali

  • E. 

   Diga

 • 9. 
  Materialet të cilat nuk përmbajnë grimca të lira të elektricitetit dhe nuk mundësojnë kalimin e rrymës elektrike, quhen materie...
 • 10. 
  Shkaqet kryesore per aksidentet ne trafik jane?
  • A. 

   Shpejtesia e madhe

  • B. 

   Ngasja ne gjendje te dehur

  • C. 

   Respektimi i rregullave te komunikacionit

  • D. 

   Tejkalimi dhe anashkalimi sipas rregullave ne komunikacion

  • E. 

   Nuk ka rregulla të caktuara

Back to Top Back to top