Test 5: Objekt, Klass, Pärimine

10 Ksimused | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test 5: Objekt, Klass, Pärimine

Questions and Answers
 • 1. 
  Objektil on:
  • A. 

   Olek, käitumine, identiteet

  • B. 

   Nimi, klass, mäluaadress

  • C. 

   Klass, meetodid, viidad

  • D. 

   Sõnum, main meetod, ülemklass

 • 2. 
  Alamklass..
  • A. 

   Pärib olekuid ja käitumisi ülemklassilt

  • B. 

   Annab olekuid ja käitumisi ülemklassile

  • C. 

   On teise nimega superklass

  • D. 

   Kirjeldab ülemklasside ühist osa

 • 3. 
  Käsuga: "Koer k = new Koer();" luuakse
  • A. 

   Meetod k

  • B. 

   Muutuja Koer

  • C. 

   Klass koer, mille nimi on k

  • D. 

   Koera tüüpi objekt

 • 4. 
  Kuidas on seotud objekt ja klass
  • A. 

   Need on sünonüümid

  • B. 

   Need ei olegi seotud

  • C. 

   Objektide põhjal luuakse klasse

  • D. 

   Klassi põhjal luuakse objekte

 • 5. 
  Pildil toodud näites on "Koer" 
  • A. 

   Meetod

  • B. 

   Klass

  • C. 

   Objekt

  • D. 

   Muutuja

 • 6. 
  Pärimine on
  • A. 

   Alus, mille järgi objekte luuakse

  • B. 

   Objekti eriliik

  • C. 

   Olemasoleva klassi alusel uue klassi loomine

  • D. 

   Klass, kus ei ole realisatsiooni

 • 7. 
  Millised olekud võiksid olla objektil "laualamp"?
  • A. 

   Lülita sisse / lülita välja

  • B. 

   Põleb / ei põle

  • C. 

   Säästupirn / tavaline pirn

  • D. 

   Kollast värvi / 30 cm kõrge

 • 8. 
  Klass "Puudel" võiks olla klassi "Koer"
  • A. 

   Meetod

  • B. 

   Ülemklass

  • C. 

   Alamklass

  • D. 

   Liides

 • 9. 
  Pildil toodud näites on "Koer"
  • A. 

   Ülemklass

  • B. 

   Alamklass

  • C. 

   Superklass

  • D. 

   Mitte ükski neist

 • 10. 
  Meetodi alistamine on
  • A. 

   Abstraktse klassi kasutamine

  • B. 

   Ülemklassi meetodile teise nime andmine

  • C. 

   Meetodi mitte kasutamine

  • D. 

   Alamklassis ülemklassi meetodi sisu muutmine

Back to Top Back to top