Terminolohiya

8 | Total Attempts: 16

Settings
Please wait...
Terminolohiya

basahin mo ung nasa itaas


Questions and Answers
 • 1. 
  Pagbibinyag ng mga Mulsim na may tatlongn yugto
  • A. 

   Sinnah

  • B. 

   Maulidin Nabi

  • C. 

   Adozan

  • D. 

   Pagislam

  • E. 

   Agiga

  • F. 

   Panggunting

  • G. 

   Buaya

  • H. 

   Pandita

 • 2. 
  Ikalawang yugto sa pagbibinyag
  • A. 

   Sinnah

  • B. 

   Maulidin Nabi

  • C. 

   Adozan

  • D. 

   Pagislam

  • E. 

   Agiga

  • F. 

   Panggunting

  • G. 

   Buaya

  • H. 

   Pandita

 • 3. 
  Paghahandog ng pagmahal at pasasalamat
  • A. 

   Sinnah

  • B. 

   Maulidin Nabi

  • C. 

   Adozan

  • D. 

   Pagislam

  • E. 

   Agiga

  • F. 

   Panggunting

  • G. 

   Buaya

  • H. 

   Pandita

 • 4. 
  Hilot o komadrona na isang katutubo
  • A. 

   Sinnah

  • B. 

   Maulidin Nabi

  • C. 

   Adozan

  • D. 

   Pagislam

  • E. 

   Agiga

  • F. 

   Panggunting

  • G. 

   Buaya

  • H. 

   Pandita

 • 5. 
  Isang kakaing korten buwaya na gawa sa kanin
  • A. 

   Sinnah

  • B. 

   Maulidin Nabi

  • C. 

   Adozan

  • D. 

   Pagislam

  • E. 

   Agiga

  • F. 

   Panggunting

  • G. 

   Buaya

  • H. 

   Pandita

 • 6. 
  Dasal na ibinubulong sa unang yugto ng binyag
  • A. 

   Sinnah

  • B. 

   Maulidin Nabi

  • C. 

   Adozan

  • D. 

   Pagislam

  • E. 

   Agiga

  • F. 

   Panggunting

  • G. 

   Buaya

  • H. 

   Pandita

 • 7. 
  Pagtuli sa batang babae o pagaalis ng dumi sa ari ng babae
  • A. 

   Sinnah

  • B. 

   Maulidin Nabi

  • C. 

   Adozan

  • D. 

   Pagislam

  • E. 

   Agiga

  • F. 

   Panggunting

  • G. 

   Buaya

  • H. 

   Pandita

 • 8. 
  Mahalagang araw sa muslim
  • A. 

   Sinnah

  • B. 

   Maulidin Nabi

  • C. 

   Adozan

  • D. 

   Pagislam

  • E. 

   Agiga

  • F. 

   Panggunting

  • G. 

   Buaya

  • H. 

   Pandita