Teorija Relativnosti

15 Pitanja | Total Attempts: 712

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Teorija Relativnosti

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Raketa prolazi pored svemirske postaje brzinom v u smjeru paralelnom duljini rakete. Dežurni fizičar u postaji izmjeri da je duljina rakete 25 m. Koliku duljinu rakete mjeri putnik u raketi?
  • A. 

   Manju od 25 m

  • B. 

   Jednaku 25 m

  • C. 

   Veću od 25 m

 • 2. 
  Astronaut mjeri svoj puls te izmjeri 65 otkucaja u minuti. Astronaut se nalazi u svemirskom brodu koji se od Zemlje udaljava brzinom 0.8 c. Koliki puls astronauta mjeri promatrač na Zemlji?
  • A. 

   39 otkucaja u minuti

  • B. 

   52 otkucaja u minuti

  • C. 

   81 otkucaja u minuti

  • D. 

   108 otkucaja u minuti

 • 3. 
  Ispred promatrača na Zemlji prolazi svemirski brod brzine 0.6 c. S bočne strane broda nalazi se okno. Promatrač na brodu vidi da je okno kružno polumjera 0.5 m. Kakvo okno na brodu vidi promatrač sa Zemlje? Brzina svjetlosti u vakuumu je c.
  • A. 

   Kružno polumjera 0.4 m

  • B. 

   Kružno polumjera 0.5 m

  • C. 

   Eliptično s velikom poluosi 0.5 m položenom okomito na smjer gibanja broda

  • D. 

   Eliptično s velikom poluosi 0.5 m položenom u smjeru gibanja broda

 • 4. 
  Putnik iz svemirskog broda, koji napušta Zemlju brzinom 0.8 c, pošalje laserski signal prema Zemlji. Kolika je brzina laserskog signala u odnosu na putnika u brodu (v1), a kolika u odnosu na Zemlju (v2)?
  • A. 

   V1 = 0.2 c i v2 = 0.2 c

  • B. 

   V1 = 0.2 c i v2 = 0.8 c

  • C. 

   V1 = 0.8 c i v2 = 0.2 c

  • D. 

   V1 = c i v2 = c

 • 5. 
  Putnik u svemirskom brodu izmjeri da trajanje neke pojave iznosi 1 s, a promatrač na Zemlji izmjeri da trajanje te pojave iznosi 2 s. Kolika je brzina kojom se svemirski brod giba u odnosu na Zemlju?
  • A. 

   0.33 c

  • B. 

   0.50 c

  • C. 

   0.87 c

  • D. 

   C

 • 6. 
  Svemirski brod prolazi brzinom 0.8 c uz svemirsku postaju. Astronauti u svemirskom brodu u smjeru svojega gibanja izmjere da duljina postaje iznosi 60 m. Koliku duljinu postaje u smjeru gibanja broda izmjere promatrači smješteni u postaji?
  • A. 

   36 m

  • B. 

   48 m

  • C. 

   60 m

  • D. 

   100 m

 • 7. 
  Što označava E u Einsteinovoj relaciji E = mc2?
  • A. 

   Potencijalnu energiju tijela mase m

  • B. 

   Ukupnu energiju tijela mase m

  • C. 

   Kinetičku energiju tijela mase m koje se giba brzinom c

  • D. 

   Energiju mirovanja tijela mase m

 • 8. 
  Svemirski brod X giba se prema svemirskom brodu Y brzinom 0.5 c. Kapetan svemirskog broda X ispali laserski puls brzinom c prema brodu Y. Koliku brzinu laserskog pulsa mjeri posada na brodu Y?
  • A. 

   0.5 c

  • B. 

   0.707 c

  • C. 

   C

  • D. 

   1.5 c

 • 9. 
  Koja je od navedenih tvrdnji postulat specijalne teorije relativnosti?
  • A. 

   Brzina svjetlosti ista je u svim inercijskim referentnim sustavima.

  • B. 

   Vrijeme teče sporije u sustavu koji se giba.

  • C. 

   Količina gibanja ista je u svim inercijskim referentnim sustavima.

  • D. 

   Tijelo koje se giba izgleda kraće u smjeru gibanja.

 • 10. 
  Koliku će duljinu štapa mjeriti mirni promatrač sa Zemlje ako se štap nalazi u letjelici koja se giba pored Zemlje brzinom 0.8 c? Vlastita duljina štapa iznosi 10 cm. Štap je položen svojom duljinom u smjeru gibanja letjelice.
  • A. 

   0 cm

  • B. 

   6 cm

  • C. 

   10 cm

  • D. 

   16.67 cm

 • 11. 
  Koja od navedenih izjava nije u skladu s postulatima specijalne teorije relativnosti?
  • A. 

   Svi su inercijalni sustavi ravnopravni.

  • B. 

   Brzina svjetlosti ovisi o gibanju izvora te svjetlosti.

  • C. 

   Svjetlost se u vakuumu širi brzinom c.

  • D. 

   Brzina svjetlosti u vakuumu najveća je moguća brzina.

 • 12. 
  Svemirski brod duljine d prolazi pored Zemlje brzinom 0.6 c. Koliku će duljinu broda d' izmjeriti promatrač na Zemlji?
  • A. 

   D' = 0

  • B. 

   D' = 0.8 d

  • C. 

   D' = 1.25 d

  • D. 

   D' = 1.5625 d

 • 13. 
  Kojom se od navedenih brzina treba gibati tijelo da za njega ne vrijede zakoni klasične mehanike (već treba primijeniti teoriju relativnosti)?
  • A. 

   30000 m/s

  • B. 

   300000 m/s

  • C. 

   3000000 m/s

  • D. 

   30000000 m/s

 • 14. 
  Astronaut u raketi koja se giba brzinom 0,6 c (s obzirom na Zemlju) promatra sudar dviju kuglica i zaključuje da su u njegovom sustavu količina gibanja i energija očuvani. Što zaključuje promatrač na Zemlji?
  • A. 

   Očuvani su i količina gibanja i energija.

  • B. 

   Očuvana je količina gibanja, ali energija nije.

  • C. 

   Očuvana je energija, ali količina gibanja nije.

  • D. 

   Nisu očuvane ni količina gibanja ni energija.

 • 15. 
  Duljina vagona koji stoji jednaka je duljini čekaonice i iznosi L0. Kada taj vagon prolazi brzinom 0,8 c pokraj čekaonice, njegova duljina za promatrača u čekaonici iznosi 0,6 L0. Kolika je duljina čekaonice za promatrača u vagonu?
  • A. 

   0,6 Lo

  • B. 

   Lo

  • C. 

   1,2 Lo

  • D. 

   1,6 Lo

Back to Top Back to top