Teorien

53 Sprsml | Total Attempts: 12070

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Teorien

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Du låner bort bilen din, hvilket ansvar har du?
  • A. 

   At bilen er i forsvarlig stand under kjøringen

  • B. 

   At personen som låner bilen oppfyller vilkårene for å bruke den

  • C. 

   At personen som låner bilen følger fartsgrensen

 • 2. 
  1. Hva er riktig om blokkeringsfrie bremser (ABS-bremser)
  • A. 

   1. ABS-bremser virker sterkere på bakhjulene enn på forhjulene

  • B. 

   2. ABS-bremser gir bedre mulighet til å bremse og styre samtidig

  • C. 

   3. ABS-bremser gir alltid kortere bremselengde

 • 3. 
  1. Hva må du være oppmerksom på når du kjører bil med bilhenger?
  • A. 

   1. Det er tillatt å kjøre i kollektivfelt

  • B. 

   2. Fartsgrensen kan være lavere enn for bilen alene

  • C. 

   3. Det er forbudt å kjøre på motorveg

 • 4. 
  1. Hva er riktig om dette?
  • A. 

   1. I bilens vognkort finnes opplysninger om hvor mye last bilen kan ha

  • B. 

   2. Det er ikke tillatt å ha last som stikker ut bak bilen

  • C. 

   3. Hvis jeg planlegger tung last bak bilen, kan veggrepet på forhjulene bli bedre

 • 5. 
  1. Hva er riktig omsynet?
  • A. 

   1. Øyet omstiller seg fra lys til mørke med en gang

  • B. 

   2. Sidesynet gjør at jeg ikke trenger å bevege blikket

  • C. 

   3. Blikket retter seg mot ting som er i bevegelse

  • D. 

   4. Sidesynet gjør at jeg ikke trenger å sjekke blindsonene

 • 6. 
  1. Du skal kjøre forbi barn som leker ved vegen. Hva er riktig?
  • A. 

   1. Jeg må holde lav fart og god avstand når jeg kjører forbi

  • B. 

   2. Jeg må øke farten for å komme raskt ut av situasjonen

  • C. 

   3. Jeg vil varsle med hornet slik at barna holder seg i ro

 • 7. 
  1. Hva er riktig om bilkjøring og tretthet?
  • A. 

   1. Det er forbudt å kjøre i mer enn 4 timer uten pause

  • B. 

   2. Loven sier ingenting om tretthet og bilkjøring

  • C. 

   3. Det er forbudt å kjøre hvis jeg er så trett at kjøringen kan bli utrygg

 • 8. 
  1. Du kjører 80 km/t, hvor langt kjører du i løpet av ett sekund?
   
  • A. 

   1. 14 meter

  • B. 

   2. 20 meter

  • C. 

   3. 10 meter

  • D. 

   4. 18 meter

 • 9. 
  ·   Hvordan kan du redusere faren for å bli påkjørt bakfra?
  • A. 

   1. Vente lengst mulig med å bremse

  • B. 

   2. Bruke bremsen tidlig når jeg skal senke farten

  • C. 

   3. Kjøre nærmere bilen foran slik at avstanden til bilen bak øker

 • 10. 
  1. Hva er riktig om bruk av lydsignal?
  • A. 

   1. Det er ikke regler som begrenser bruk av lydsignal

  • B. 

   2. Det er alltid forbudt å bruke lydsignal i mørket

  • C. 

   3. Lydsignal kan brukes for å varsle fare

 • 11. 
  1. Hva er riktig om å gi fri veg?
  • A. 

   1. En bilfører må alltid kjøre hurtig forbi militære kjøretøykolonner

  • B. 

   2. En bilfører skal om nødvendig stanse for et begravelsesfølge

  • C. 

   3. Fører av kjøretøy under utrykning har ikke lov å kjøre mot rødt trafikklys

 • 12. 
  1. Hva er riktig om rygging?
  • A. 

   1. Når du rygger, har du vikeplikt for andre trafikanter

  • B. 

   2. Det er forbudt å krysse i eller ved vegkryss

  • C. 

   3. Det er tillatt å rygge på motorveg

  • D. 

   4. Det er tillatt å rygge på utkjøringsveg til motorveg

 • 13. 
  1. Du kjører i 80 km/t på opplyst landeveg i mørke. Du møter en annen bil og skifter tilnærlys. Hva er riktig?
  • A. 

   1. Min siktstrekning vil være omtrent 100 meter

  • B. 

   2. Jeg ser langt nok til å klare å stoppe for fotgjengere uten refleks

  • C. 

   3. Min siktstrekning blir mindre enn 50 meter

 • 14. 
  1. Hva er riktig om veggrep (dekkets grypeevne)?
  • A. 

   1. Veggrepet er den samme på våt og tør asfalt

  • B. 

   2. Hvis det begynner å regne etter en lang tørkeperiode, kan asfalten bli ekstra glatt

  • C. 

   3. Veggrepet har ingen betydning for styringen av bilen

 • 15. 
  1. Du skal opp en bratt bakke på glatt vinterføre. Du bør
  • A. 

   1. ha lav fart før bakken, og gi mer gass når det blir brattere

  • B. 

   2. alltid bruke første gir for å få maksimal drivkraft

  • C. 

   3. øke farten før bakken, og holde jevn eller minkende gass

  • D. 

   4. skifte trinnvis fra fjerde gir til første gir etter hvert i bakken

 • 16. 
  1. Blifry bensin gir
  • A. 

   1. mye lavere bensinforbruk

  • B. 

   2. lettere start på motoren

  • C. 

   3. mindre forurensing enn blyholdig bensin

  • D. 

   4. motoren lengre levetid

 • 17. 
  1. Gutten på tegningen er 10 år. Han løper ut i vegen, blir påkjørt og skadd. Hva er riktig om straffeansvar?
  • A. 

   1. Gutten må selv ta ansvar for sin uoppmerksomhet

  • B. 

   2. Bilføreren vil kunne straffes

  • C. 

   3. Ingen kan straffes rettslig i en slik ulykke

 • 18. 
  Hvordan fortsetter du her?
  • A. 

   Jeg kjører helt sakte på venstre side av vegen

  • B. 

   Jeg venter her

  • C. 

   Jeg varsler med lydsignal

 • 19. 
  Du skal kjøre rett fram i lyskrysset. Lyssignalet blinker gult. Hva sier reglene om vikeplikt?
  • A. 

   Jeg har vikeplikt for kryssende trafikk

  • B. 

   Jeg har vikeplikt for trafikk fra høyre

  • C. 

   Jeg har vikeplikt for trafikk fra venstre

  • D. 

   Jeg har ikke vikeplikt

 • 20. 
  Hva er riktig om sykkelfelt?
  • A. 

   Jeg kan ikke kjøre i sykkelfelt

  • B. 

   Jeg kan parkere ved fortauet på høyre side

  • C. 

   Jeg kan stanse i sykkelfelt for å sette av passasjerer

 • 21. 
  Hva er riktig om skiltene overfor?
  • A. 

   Skilt A: Forbudet gjelder ikke motorsykkel

  • B. 

   Skilt B: Forbudt å oppheve

  • C. 

   Skilt C: Føreren skal forlate krysset slik pilen viser

  • D. 

   Skilt D: Det er forbudt å svinge til høyre

 • 22. 
  Hva forteller skiltingen deg?
  • A. 

   Det er forbudt å kjøre rett fram

  • B. 

   Jeg kommer til en blindveg

  • C. 

   Når jeg har passert skiltet, kan jeg parkere på høyre side

  • D. 

   Jeg kommer til et gatetun

 • 23. 
  Du kjører i tettbygd strøk. Hva forteller skiltingen deg?
  • A. 

   Sone med parkeringsforbud oppheves

  • B. 

   Fartsgrensen blir 80 km/t

  • C. 

   Fartsgrensen blir 50 km/t

  • D. 

   Sone med fartsgrense 30 km/t begynner

 • 24. 
  Hva forteller skiltingen?
  • A. 

   Vegarbeid bare på høyre side

  • B. 

   Møtende trafikk har vikeplikt

  • C. 

   Vegen er stengt

  • D. 

   Vegen blir smalere på grunn av vegarbeid

 • 25. 
  Du skal svinge til høyre i første kryss. Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg må skifte til høyre felt

  • B. 

   Jeg må være innstilt på fløtte lenger framme

  • C. 

   Jeg må kjøre i det feltet hvor jeg er nå