Teorien

53 Sprsml

Settings
Please wait...
Teorien

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Du låner bort bilen din, hvilket ansvar har du?
  • A. 

   At bilen er i forsvarlig stand under kjøringen

  • B. 

   At personen som låner bilen oppfyller vilkårene for å bruke den

  • C. 

   At personen som låner bilen følger fartsgrensen

 • 2. 
  1. Hva er riktig om blokkeringsfrie bremser (ABS-bremser)
  • A. 

   1. ABS-bremser virker sterkere på bakhjulene enn på forhjulene

  • B. 

   2. ABS-bremser gir bedre mulighet til å bremse og styre samtidig

  • C. 

   3. ABS-bremser gir alltid kortere bremselengde

 • 3. 
  1. Hva må du være oppmerksom på når du kjører bil med bilhenger?
  • A. 

   1. Det er tillatt å kjøre i kollektivfelt

  • B. 

   2. Fartsgrensen kan være lavere enn for bilen alene

  • C. 

   3. Det er forbudt å kjøre på motorveg

 • 4. 
  1. Hva er riktig om dette?
  • A. 

   1. I bilens vognkort finnes opplysninger om hvor mye last bilen kan ha

  • B. 

   2. Det er ikke tillatt å ha last som stikker ut bak bilen

  • C. 

   3. Hvis jeg planlegger tung last bak bilen, kan veggrepet på forhjulene bli bedre

 • 5. 
  1. Hva er riktig omsynet?
  • A. 

   1. Øyet omstiller seg fra lys til mørke med en gang

  • B. 

   2. Sidesynet gjør at jeg ikke trenger å bevege blikket

  • C. 

   3. Blikket retter seg mot ting som er i bevegelse

  • D. 

   4. Sidesynet gjør at jeg ikke trenger å sjekke blindsonene

 • 6. 
  1. Du skal kjøre forbi barn som leker ved vegen. Hva er riktig?
  • A. 

   1. Jeg må holde lav fart og god avstand når jeg kjører forbi

  • B. 

   2. Jeg må øke farten for å komme raskt ut av situasjonen

  • C. 

   3. Jeg vil varsle med hornet slik at barna holder seg i ro

 • 7. 
  1. Hva er riktig om bilkjøring og tretthet?
  • A. 

   1. Det er forbudt å kjøre i mer enn 4 timer uten pause

  • B. 

   2. Loven sier ingenting om tretthet og bilkjøring

  • C. 

   3. Det er forbudt å kjøre hvis jeg er så trett at kjøringen kan bli utrygg

 • 8. 
  1. Du kjører 80 km/t, hvor langt kjører du i løpet av ett sekund?
   
  • A. 

   1. 14 meter

  • B. 

   2. 20 meter

  • C. 

   3. 10 meter

  • D. 

   4. 18 meter

 • 9. 
  ·   Hvordan kan du redusere faren for å bli påkjørt bakfra?
  • A. 

   1. Vente lengst mulig med å bremse

  • B. 

   2. Bruke bremsen tidlig når jeg skal senke farten

  • C. 

   3. Kjøre nærmere bilen foran slik at avstanden til bilen bak øker

 • 10. 
  1. Hva er riktig om bruk av lydsignal?
  • A. 

   1. Det er ikke regler som begrenser bruk av lydsignal

  • B. 

   2. Det er alltid forbudt å bruke lydsignal i mørket

  • C. 

   3. Lydsignal kan brukes for å varsle fare

 • 11. 
  1. Hva er riktig om å gi fri veg?
  • A. 

   1. En bilfører må alltid kjøre hurtig forbi militære kjøretøykolonner

  • B. 

   2. En bilfører skal om nødvendig stanse for et begravelsesfølge

  • C. 

   3. Fører av kjøretøy under utrykning har ikke lov å kjøre mot rødt trafikklys

 • 12. 
  1. Hva er riktig om rygging?
  • A. 

   1. Når du rygger, har du vikeplikt for andre trafikanter

  • B. 

   2. Det er forbudt å krysse i eller ved vegkryss

  • C. 

   3. Det er tillatt å rygge på motorveg

  • D. 

   4. Det er tillatt å rygge på utkjøringsveg til motorveg

 • 13. 
  1. Du kjører i 80 km/t på opplyst landeveg i mørke. Du møter en annen bil og skifter tilnærlys. Hva er riktig?
  • A. 

   1. Min siktstrekning vil være omtrent 100 meter

  • B. 

   2. Jeg ser langt nok til å klare å stoppe for fotgjengere uten refleks

  • C. 

   3. Min siktstrekning blir mindre enn 50 meter

 • 14. 
  1. Hva er riktig om veggrep (dekkets grypeevne)?
  • A. 

   1. Veggrepet er den samme på våt og tør asfalt

  • B. 

   2. Hvis det begynner å regne etter en lang tørkeperiode, kan asfalten bli ekstra glatt

  • C. 

   3. Veggrepet har ingen betydning for styringen av bilen

 • 15. 
  1. Du skal opp en bratt bakke på glatt vinterføre. Du bør
  • A. 

   1. ha lav fart før bakken, og gi mer gass når det blir brattere

  • B. 

   2. alltid bruke første gir for å få maksimal drivkraft

  • C. 

   3. øke farten før bakken, og holde jevn eller minkende gass

  • D. 

   4. skifte trinnvis fra fjerde gir til første gir etter hvert i bakken

 • 16. 
  1. Blifry bensin gir
  • A. 

   1. mye lavere bensinforbruk

  • B. 

   2. lettere start på motoren

  • C. 

   3. mindre forurensing enn blyholdig bensin

  • D. 

   4. motoren lengre levetid

 • 17. 
  1. Gutten på tegningen er 10 år. Han løper ut i vegen, blir påkjørt og skadd. Hva er riktig om straffeansvar?
  • A. 

   1. Gutten må selv ta ansvar for sin uoppmerksomhet

  • B. 

   2. Bilføreren vil kunne straffes

  • C. 

   3. Ingen kan straffes rettslig i en slik ulykke

 • 18. 
  Hvordan fortsetter du her?
  • A. 

   Jeg kjører helt sakte på venstre side av vegen

  • B. 

   Jeg venter her

  • C. 

   Jeg varsler med lydsignal

 • 19. 
  Du skal kjøre rett fram i lyskrysset. Lyssignalet blinker gult. Hva sier reglene om vikeplikt?
  • A. 

   Jeg har vikeplikt for kryssende trafikk

  • B. 

   Jeg har vikeplikt for trafikk fra høyre

  • C. 

   Jeg har vikeplikt for trafikk fra venstre

  • D. 

   Jeg har ikke vikeplikt

 • 20. 
  Hva er riktig om sykkelfelt?
  • A. 

   Jeg kan ikke kjøre i sykkelfelt

  • B. 

   Jeg kan parkere ved fortauet på høyre side

  • C. 

   Jeg kan stanse i sykkelfelt for å sette av passasjerer

 • 21. 
  Hva er riktig om skiltene overfor?
  • A. 

   Skilt A: Forbudet gjelder ikke motorsykkel

  • B. 

   Skilt B: Forbudt å oppheve

  • C. 

   Skilt C: Føreren skal forlate krysset slik pilen viser

  • D. 

   Skilt D: Det er forbudt å svinge til høyre

 • 22. 
  Hva forteller skiltingen deg?
  • A. 

   Det er forbudt å kjøre rett fram

  • B. 

   Jeg kommer til en blindveg

  • C. 

   Når jeg har passert skiltet, kan jeg parkere på høyre side

  • D. 

   Jeg kommer til et gatetun

 • 23. 
  Du kjører i tettbygd strøk. Hva forteller skiltingen deg?
  • A. 

   Sone med parkeringsforbud oppheves

  • B. 

   Fartsgrensen blir 80 km/t

  • C. 

   Fartsgrensen blir 50 km/t

  • D. 

   Sone med fartsgrense 30 km/t begynner

 • 24. 
  Hva forteller skiltingen?
  • A. 

   Vegarbeid bare på høyre side

  • B. 

   Møtende trafikk har vikeplikt

  • C. 

   Vegen er stengt

  • D. 

   Vegen blir smalere på grunn av vegarbeid

 • 25. 
  Du skal svinge til høyre i første kryss. Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg må skifte til høyre felt

  • B. 

   Jeg må være innstilt på fløtte lenger framme

  • C. 

   Jeg må kjøre i det feltet hvor jeg er nå

 • 26. 
  Hva forteller vegoppmerkingen deg?
  • A. 

   Fartsgrense er 50 km/t

  • B. 

   Vegen er smal

  • C. 

   Fartsgrensen er 80 km/t

 • 27. 
  Hvem har parkert feil?
  • A. 

   Bil A

  • B. 

   Bil B

  • C. 

   Bil C og bil B

  • D. 

   Ingen av bilene

 • 28. 
  Hva forteller skiltet?
  • A. 

   Planovergang har bare ett spor

  • B. 

   Jeg kommer til en blindveg

  • C. 

   Skiltet varsler at vegen blir smalere

  • D. 

   Skilte sier noe om avstanden til planovergang

 • 29. 
  Du kjører på tørr veg. Farten din er 80 km/t. Hvilken avstand bør du normalt holde til bilen foran deg?
  • A. 

   .

  • B. 

   Omtrent 3 sekunder målt i tid

  • C. 

   Omtrent ett sekund målt i tid

  • D. 

   Fra 10 til 15 meters avstand

  • E. 

   Fra 20 til 25 meters avstand

 • 30. 
  Du skal rett fram. Det er biler bak deg. Hva gjør du?
  • A. 

   Jeg stanser her til lastebilen har kjørt

  • B. 

   Jeg kjører videre i det kjørefeltet jeg er i nå

  • C. 

   Jeg kjører over i motgående kjørefelt

 • 31. 
  Du kjører bil A og svinger til venstre. Hva er riktig om videre kjøring?
  • A. 

   Jeg velger det feltet som er mest hensiktmessig for min videre kjøring

  • B. 

   Jeg velger alltid høyre felt

  • C. 

   Jeg velger alltid venstre felt

  • D. 

   Jeg velger alltid feltet i midten

 • 32. 
  Du skal rett fram. Hva skal du være særlig oppmerksom på?
  • A. 

   Skiltet som viser høydegrense

  • B. 

   Om eventuell trafikk fra venstre overholder vikeplikten

  • C. 

   Den møtende bilen

 • 33. 
  Du skal til venstre i første vegkryss. Hva er riktig?
  • A. 

   Det er ikke tillatt å kjøre over den gule vegoppmerkingen

  • B. 

   Lastebil B kan ha betydning for min plassering

  • C. 

   Jeg plasserer meg helt til venstre for å gi plass tillastebil A bak meg

 • 34. 
  Du kjører i 20 km/t og skal rett fram. Hvordan vil du fortsette?
  • A. 

   Jeg stanser uansett foran gangfelt

  • B. 

   Jeg stanser her

  • C. 

   Jeg øker farten til 50 km/t

  • D. 

   Jeg er oppmerksom på at det kan komme trafikk fra høyre

 • 35. 
  Du ønsker å kjøre fobivarebilen som holder omtrent 60 km/t. Hva er riktig?
  • A. 

   Alt ligger til rette for en trygg forbikjøring

  • B. 

   Skiltingen viser a forbikjøring kan være farlig

  • C. 

   Det er forbudt å kjøre forbi på denne veien

 • 36. 
  Du skal rett fram. Trikken står påholdeplassen. Hva gjør du?
  • A. 

   Jeg kjører forbi på høyre side

  • B. 

   Jeg kjører forbi på venstre side

  • C. 

   Jeg er spesielt oppmerksom på om det kommer trafikk fra venstre

  • D. 

   Jeg venter bak varebilen

 • 37. 
  Du har akkurat innhentet traktoren. Den kjører sakte. Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg kjører forbi med en gang

  • B. 

   Jeg venter med å kjøre forbi

  • C. 

   Dersom det er klart imot, kan jeg alltid kjøre forbi en traktor

 • 38. 
  Du kjører den røde bilen (bil A). Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg bremser ned der jeg er nå, og slipper de to bilene fram Jeg bremser ned der jeg er nå, og slipper de to bilene fram

  • B. 

   Jeg må alltid skifte til venstre felt

  • C. 

   Jeg skifter til venstre felt hvis det er klart bak

 • 39. 
  Du kjører bil A og skal til venstre. Hva er riktig?
  • A. 

   Du har kjørt forlangt fram

  • B. 

   Du har vikeplikt for møtende bil og fotgjengeren

  • C. 

   Sperrelinjen tilsier at du ikke kan svinge til venstre i krysset

  • D. 

   Fotgjengeren må vente til begge bilene har passert

 • 40. 
  Du hører ett utrykningskjøretøy, men kan ikke se det. Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg må observere ekstra nøye i speil

  • B. 

   Jeg må kjøre ut til høyre og stanse på fortauet

  • C. 

   Jeg må holde kort avstand tilbilen foran

  • D. 

   Jeg må alltid stanse når jeg hører utrykningskjøretøyet

 • 41. 
  Hva er riktig i denne situasjonen?
  • A. 

   Jeg kan svinge til venstre

  • B. 

   Vegen jeg kommer inn på er envegsregulert

  • C. 

   Jeg har vikeplikt for trafikk i begge retninger

 • 42. 
  Du kjører bil A. Hva er riktig?
  • A. 

   Skiltet varsler at det er ulovlig å kjøre rett fram i krysset

  • B. 

   Jeg kan kjøre samtidig med de andre bilene

  • C. 

   Hver bil må stoppe ved stopplinjen

  • D. 

   Skiltet gjelder bare hvis det er trafikk på kryssende veg

 • 43. 
  Du kjører frem mot forkjørsveg. Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg bør holde høy fart helt frem mot krysset

  • B. 

   Jeg må vise tidlig med farten at jeg vil vike

  • C. 

   Jeg har bare vikeplikt for trafikk fra venstre

 • 44. 
  Hvilket forhold kan først og fremst forårsake ulykke her?
  • A. 

   Smal veg som svinger til høyre

  • B. 

   Dårlig sikt

  • C. 

   Vegen som kommer opp fra venstre

  • D. 

   For høy fart etter forholdene

 • 45. 
  Hva er riktig om rygging?
  • A. 

   Når jeg rygger har jeg vikeplikt for alle trafikkanter

  • B. 

   Det er forbudt å rygge i eller ved veikryss

  • C. 

   Det er tillatt å rygge på motorvei

  • D. 

   Det er tillatt å rygge på utkjøringsvei

 • 46. 
  Når skal barn bruke spesialstol?
  • A. 

   Under 3 år

  • B. 

   Over 10 år

  • C. 

   Over 6 år

 • 47. 
  Hvordan skal barn lavere enn 135 cm sikres i bilen?
  • A. 

   I tilpasset barnesikringsutstyr

  • B. 

   I baksetet med bare bilbelte

  • C. 

   På fanget til en voksen

  • D. 

   I forsetet med bilbelte

 • 48. 
  Hva dekker trafikkforsikring som du må ha ?
  • A. 

   Skade som bilen din påfører mennesker

  • B. 

   Skade på din egenbil

  • C. 

   Skade som bilen din påfører egen eindom

 • 49. 
  Hva er riktig om krav til lysutstyr bak på bilen?
  • A. 

   Det er ingen krav til bestemt farge

  • B. 

   Bak lys skal være rød

  • C. 

   Bremselys skal lyse svakere enn baklys

  • D. 

   Baklys skal være hvite

  • E. 

   Ryggelys skal være rød

 • 50. 
  Hvem gir du fri veg til ?
  • A. 

   Gangfelt

  • B. 

   Buss

  • C. 

   Taxi

  • D. 

   Latebiler

 • 51. 
  Mobilen din ringer. Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg svarer på mobilen

  • B. 

   Jeg svarer ikke

  • C. 

   Jeg svarer kort

 • 52. 
  Hvordan er alkohol forbrenning i kroppen din?
  • A. 

   Forbrenningen øker med fysiske aktivter

  • B. 

   Den er konstant

  • C. 

   Alkohol forbrennes ikke

 • 53. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4