Teori

22 Sprsml | Total Attempts: 6814

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Teori

Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke krav stilles til øvingskjøring kl. B?
  • A. 

   Ledsager må ha fullført eget kurs

  • B. 

   Det kan ikke være med passasjerer

  • C. 

   Den som øvingskjører må ha med gyldig legitimasjon

  • D. 

   Det er ikke tillatt å øvingskjøre med tilhenger

 • 2. 
  Hva er riktig om krav til lys bak på bilen?
  • A. 

   Ryggelys skal være røde

  • B. 

   Det er ingen krav til bestemt farge

  • C. 

   Baklys skal være røde

  • D. 

   Baklys skal være hvite

 • 3. 
  Du skal svinge til venstre i et kryss. Hvilket møtende kjøretøy vil det være vanskeligst å vurdere avstanden til?
  • A. 

   Lastebil

  • B. 

   Varebil

  • C. 

   Motorsykkel

  • D. 

   Traktor

 • 4. 
  Hva sier trafikkreglene om høyeste tillatte fart etter at du har passert dette skiltet?
  • A. 

   Gangfart

  • B. 

   30 km/t

  • C. 

   40 km/t

  • D. 

   50 km/t

 • 5. 
  • A. 

   60 km/t

  • B. 

   70 km/t

  • C. 

   80 km/t

  • D. 

   90 km/t

 • 6. 
  Du står i ro langs vegen i mørket for å vente på en passasjer. Hva er riktig bruk av lys?
  • A. 

   Parkeringslys

  • B. 

   Nærlys

  • C. 

   Tåkelys

  • D. 

   Kjørelys

 • 7. 
  Du får motorstopp og må gå ut av bilen. Hva er riktig om bruk av refleksvest i slike situasjoner?
  • A. 

   Skal bare brukes når det er mørkt

  • B. 

   Brukes bare hvis det er trafikk på vegen

  • C. 

   Brukes dersom jeg føler meg utrygg

  • D. 

   Skal alltid brukes

 • 8. 
  Hva betyr skiltet?
  • A. 

   Felt A er for buss i rute

  • B. 

   Felt B er felt for avkjøring

  • C. 

   Felt B er et forbikjøringsfelt

  • D. 

   Felt A er for lastebiler over 3500 kg

 • 9. 
  Hvordan vil du behandle en bevistløs person som puster normalt?
  • A. 

   Personen bør ligge på magen og avkjøle

  • B. 

   Personen bør ligge på siden og sikre varmteppe

  • C. 

   Personen bør reises opp i stå stilling

  • D. 

   Personen bør behandles med hjertekompresjon

 • 10. 
  Du skal kjøre forbi barn som står på veien. Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg bør holde lav fart og god avstand når jeg kjører forbi

  • B. 

   Jeg vil varsle med hornet slik at barn kan stå i ro

  • C. 

   Jeg må øke farten slik at jeg raskt kan komme over situasjonen

 • 11. 
  Hva er riktig om bruk av lydsignal?
  • A. 

   Det er forbudt å bruke lydsignal i tettbygd strøk

  • B. 

   Lydsignal kan brukes for å avverge en farlig situasjon

  • C. 

   Lydsignal kan brukes somn du vil

  • D. 

   Jeg kab varsle bilen foran hvis den kjører rimelig sakte

 • 12. 
  Du kjører fram mot forkjørsvei. Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg bør holde høy fart helt frem mot krysset

  • B. 

   Jeg vil vise tydelig med farten at jeg vil vike

  • C. 

   Jeg har bare vikeplikt for trafikkanter fra venste

 • 13. 
  Hva er riktig om dekk som brukes om sommeren?
  • A. 

   Mønsterdypden har stor betydning for hvordan vann leder bort

  • B. 

   På våt vei er det sikres for å jøre med bredde dekk

  • C. 

   Minimums krav på mønsterdypden er 0,2mm

 • 14. 
  Hvilke farge har fjærnlys?
  • A. 

   Blå

  • B. 

   Lilla

  • C. 

   Rød

  • D. 

   Brun

 • 15. 
  Det er vanskelig å vurdere fart når?
  • A. 

   Jeg kjører av fra motorvei

  • B. 

   Jeg passerer parkerte biler

  • C. 

   Jeg kjører i tettbygdstrøk

 • 16. 
  Hva er riktig om oppmersomheten og bilkjøring?
  • A. 

   En bilfører som beveger blikket ofte svekker oppmerksomheten sin

  • B. 

   God oppmerksomhet er det å legge merke til det som har betdning for kjøringen

  • C. 

   Oppmerksomhet kan ikke utvikles fordi den har mye med personlighet å gjøre

  • D. 

   God oppmerksomhet er å gire riktig

 • 17. 
  Hva er riktig?
  • A. 

   Jeg er i lastebilens blindsone og bør komme meg ut fortest mulig

  • B. 

   Jeg stanser der jeg kjører

  • C. 

   Jeg parkerer bilen

 • 18. 
  Hva vil det si når en lastebil har en rødt trekant bakpå?
  • A. 

   Lastebilen har tilhenger

  • B. 

   Lastebilen er i dårligstand

  • C. 

   Lastebilen skal kjøre for fort

 • 19. 
  Hva skjer med skarpsynnet ved høyhastighet ?
  • A. 

   Utvides

  • B. 

   For større oversikt

  • C. 

   Innverdes

 • 20. 
  Hva er riktig her?
  • A. 

   På vei til å bli grønn

  • B. 

   På vei til å bli rød

  • C. 

   På vei til å slå seg av

 • 21. 
  Hva er iktig om stans for av og påstigning ?
  • A. 

   Jeg kan stanse i sykkelfelt

  • B. 

   Jeg kan stanse nærmere enn 5 meter fra vegkryss

  • C. 

   Jeg kan stanse foran inn eller utkjørsvei

 • 22. 
  Du kjører 80 km/t. Hva er riktig om stopp/bremselengde ?
  • A. 

   På snøføre er bremselengden fra 30-40 m

  • B. 

   På våt asfalt kan bremselengde bli dobbel så lang som på tør asfalt

  • C. 

   Bremselengden og stoppelenden er like uansett føreforhold

Back to Top Back to top